Välkommen till Parkinson Norrbotten    

Parkinson Norrbotten är en länsorganisation under Parkinsonförbundet. Inom Norrbotten finns lokala avdelningar i Piteå, Luleå, Boden och Haparanda-Kalix. Längst till höger på denna si

da finns mer information om kontaktpersoner och aktiviteter som ordnas inom respektive avdelning.

Vi finns till för dig som har Parkinson, anhöriga och andra som vill stödja vår verksamhet.

Välkommen som medlem!  

Kontakt

Du kan kontakta oss via e-post på:
parkinson.norrbotten@gmail.com
eller direkt till någon i styrelsen, enligt nedanstående lista.

Styrelse 2021

Ordförande
Bengt Sveder, Boden
072-528 95 10
bengt.sveder@gmail.com

Vice ordförande
Åsa Holmgren, Luleå
070-347 75 85
asaholmgren66@gmail.com

Kassör
Christina Eriksson, Piteå
070-393 90 33
sally50@hotmail.se

Sekreterare
Bengt-Erik Johansson, Luleå
070-243 37 86
bengterikj56@gmail.com

Ledamöter
Anders Isaksson, Haparanda
070-513 18 21
anders.isaksson64@gmail.com

Hans Berglund, Luleå
070-256 70 74
hans.antnas@gmail.com

Maritha Juhlin, Luleå
070-633 61 59
marjuh015@hotmail.com

Stina Stenqvist, Boden
070-351 52 27
stina.stenqvist@hotmail.com

Tore Nordhamn, Luleå
070-586 37 19
tore.nordhamn@telia.com

Suppleant
Bengt Dahlblom, Luleå
070-266 91 04
bengt.dahlblom@telia.com

 

 

 

Neurologmottagningen Sunderbyn

Telefontid  Kl. 07.30 - 14.30
Tel: 0920 28 34 20https://vartlulea.se/5.5e095ecb17850a0a4ff2440.html

kontaktpersoner Åsa Holmgren och Maritha Juhlin Inom Parkinsonförbundet finns ett nätverk för dig som är i yrkesverksam ålder,  

Yngre Parkinson

Det finns också möjlighet att möta andra i samma situation på FB- gruppen Yngre Parkinson.


Att komma igång med Zoom

Här finns en beskrivning av hur du kommer igång med Zoom.


ParkinsonBladet Norrbotten

ParkinsonBladet Norrbotten 1_2021

Nummer 1–2021 av föreningens lokala medlemstidning med det nya namnet ParkinsonBladet Norrbotten har skickats ut till medlemmarna.

Öppna och läs här genom att klicka på bilden till vänster!

Trevlig läsning!

 

 

Om du inte har fått tidningen kan du skicka ett e-postmeddelande om det till parkinson.norrbotten@gmail.com så ska vi försöka ordna så att du får ditt exemplar. Ange ditt namn, postadress, telefonnummer och e-postadress.

Om du inte har någon e-postadress kan du skicka ett SMS till redaktören på 070-543 37 86.


Stort TACK till alla som deltog i årsmötet!

Vi blev 24 personer som deltog i årsmötet den 20 februari. Det är rätt bra, särskilt med tanke på att vi fick log att hålla årets möte på distans, i form av en videokonferens via verktyget Zoom.

Det blev också mycket billigare för föreningen, eftersom vi inte behövde boka någon möteslokal och förtäring. Det är dock ändå så att vi hoppas pandemin är passerad och att vi kan träffas och umgås på vanligt vis nästa år. Det är ju faktiskt mycket trevligare så!

Styrelsen


Socialförvaltningen i Luleå kommun har ett folkhälsoarbete under 2021 där man vill synliggöra anhöriga.

Arbetet startar i samband med Östra teaterns pjäs Skuggsyskon som sänds digitalt via zoom den 13 april kl.18.00

Pjäsen är gratis!

"Föreställningen låter syskon till personer med sjukdom eller funktionsnedsättning träda fram ur skuggorna, ett perspektiv som ofta glöms bort och det är lätt att syskon kommer i kläm. Vem stöttar dig och förstår vad de kan innebära?"

Efter föreställningen har man möjlighet att delta i en digital samtalsgrupp för att ventilera tankar och känslor. Skådespelarna kommer också finnas på plats i gruppen.

Här hittar du mer information och hur du anmäler dig: www.lulea.se/anhoriga

Här hittar du information om teatern på sidan Vårt Luleå; https://vartlulea.se/5.5e095ecb17850a0a4ff2440.html

Sprid inbjudan så alla som behöver anhörigstöd nås av detta.


TIPS inför världsparkinsondagen från Parkinson Västerbotten

Titta på ett föredrag av och med David Bäckström, Specialistläkare i neurologi, NUS. Forskare i klinisk neurovetenskap, UMU

Till att börja med så kommer David att berätta om biologiska skillnader mellan tremor tremor = ofrivilliga skakningar, som vid parkinsonism brukar vara mest förekommande i vila och andra symtom i Parkinsons. Efter det kommer han även att informera om nya studier som pågår för tillfället.

● Biologiska skillnader mellan tremor och andra symtom i Parkinsons

● Nya studier om Parkinsons


Här kan du starta en film från fredag 9 april kl 14: https://pvbn.org


Vill du bli användarexpert på webbtillgänglighet?

Risken är stor att du som har funktionsnedsättning har upplevt otillgänglighet på webben. Den kunskap som du fått genom erfarenhet kan du nu använda för att själv bli expert på webbtillgänglighet, genom folkhögskolekursen Användare som experter.

Läs mer här!

Lokalavdelningar

OBS!  Nedanstående tider pausas under pandemin


Boden

Månadsmöten:
ABF Fabriksgatan 6
Tisdagar 13-15 (i regel)

Parkinsonboxning

Hildursborg måndag och onsdag och fredag  kl 13-14

Kontaktpersoner:
Bengt Sveder 072- 528 95 10; bengt.sveder@gmail.com
Gun Pettersson 070-568 01 55; gun.pettersson50@gmail.com
Evy Nordlander 070-559 57 51; evynordlander157@msn.com


Luleå

Medlemsmöte:
Första onsdagen i varje månad

Luleå boulhall, Örnäset kl 13.00

Lättgympa varje måndag  kl.14.00 

Kontaktperson:
Tore Nordhamn 0920-703 11


Piteå

Medlemsmöte:
Andra onsdagen varje månad på samvaron Piteå kl18.

Kontaktperson:
Anders Borgman 070-556 72 99


Haparanda-Kalix 

Kontaktperson:
Anders Isaksson 070-513 18 21