Välkommen till Parkinson Norrbotten    

Parkinson Norbotten är en länsorganisation under Parkinsonförbundet. I Norrbotten finns fyra lokala grupper: Piteå, Luleå, Boden och Haparanda- Kalix.

Vi finns till för dig som har Parkinson, anhöriga och andra som vill stödja vår verksamhet. Välkommen som medlem!  

 

Styrelse

Ordförande Gun Petterson

070-568 01 55 

gun.pettersson50@gmail.com


Vice ordf. Tore Nordhamn

070-586 37 18

tore.nordhamn@telia.com

 

Kassör reg. ansv. Ulf Wilén

070-392 54 53

30514@telia.com


Sekreterare Anders Isaksson

070-549 26 82

anders.isaksson64@gmail.com

 

Ledamöter

Åsa Holmgren

070- 347 75 85

asaholmgren66@gmail.com

 

Bengt Sveder

072-528 95 10

bengt.sveder@gmail.com

 

Maritha Juhlin

070-633 61 59

marjuh015@hotmail.com

 

 

 

Neurologmottagningen Sunderbyn

Telefontid  Kl. 07.30 - 14.30
Tel: 0920 28 34 20


 

 

 

 

 
 


 

 

t

Inom Parkinsonförbundet finns ett nätverk för dig som är i yrkesverksam ålder,  

Yngre Parkinson

Det finns också möjlighet att möta andra i samma situation på FB- gruppen Yngre Parkinson.

kontaktpersoner Åsa Holmgren och Maritha Juhlin

 

 

 

Dans för dig med Parkinson

 

 

I Spegelsalen, Luleå energ arena

Torsdag kl 14.15-15.45

 

 

  

 

 

 

 

                          

 

 

Lokalavdelningar

Boden

Månadsmöten:

ABF Fabriksgatan 6
Tisdagar 13-15 (i regel)

Parkinsonboxning:

Hildursborg måndag och onsdag och fredag  kl 13-14

Kontaktpersoner:

Bengt Sveder 072- 528 95 10; bengt.sveder@gmail.com
Gun Pettersson 070-568 01 55; gun.pettersson50@gmail.com
Evy Nordlander 070-559 57 51; evynordlander157@msn.com

 

Luleå

Medlemsmöte första onsdagen i

Varje månad på Luleå boulhall, Örnäset kl 13.00

 

 

Lättgympa varje måndag  kl.14.00 

Kontaktperson

Tore Nordhamn 0920-703 11

 

Piteå

Andra onsdagen varje månad på samvaron Piteå kl18.

Kontaktperson

Anders Borgman 070-556 72 99

 

Haparanda-Kalix 

Övertorneå

Tuija Tranborg 073-067 76 62


Haparanda

Anders Isaksson 070-549 26 82

 

 

 

 

 

 

HSO