Välkommen till Parkinson Norrbotten    

Parkinson Norbotten är en länsorganisation under Parkinsonförbundet. I Norrbotten finns fyra lokala grupper: Piteå, Luleå, Boden och Haparanda- Kalix.

Vi finns till för dig som har Parkinson, anhöriga och andra som vill stödja vår verksamhet. Välkommen som medlem!  

 

Styrelse

Ordförande
Bengt Sveder, Boden
072-528 95 10
bengt.sveder@gmail.com

Vice ordförande
Åsa Holmgren, Luleå
070-347 75 85
asaholmgren66@gmail.com

Kassör
Ulf Wilén, Piteå
070-392 54 53
30514@telia.com

Sekreterare
Bengt-Erik Johansson, Luleå
070-243 37 86
bengterikj56@gmail.com

Ledamöter
Tore Nordhamn, Luleå
070-586 37 19
tore.nordhamn@telia.com

Maritha Juhlin, Luleå
070-633 61 59
marjuh015@hotmail.com

Hans Berglund, Luleå
070-256 70 74
hans.antnas@gmail.com

Stina Stenqvist, Boden
070-351 52 27
stina.stenqvist@hotmail.com

Suppleant
Bengt Dahlblom, Luleå
070-266 91 04
bengt.dahlblom@telia.com

 

 

 

Neurologmottagningen Sunderbyn

Telefontid  Kl. 07.30 - 14.30
Tel: 0920 28 34 20


 

kontaktpersoner Åsa Holmgren och Maritha Juhlin Inom Parkinsonförbundet finns ett nätverk för dig som är i yrkesverksam ålder,  

Yngre Parkinson

Det finns också möjlighet att möta andra i samma situation på FB- gruppen Yngre Parkinson.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                          

 

 

Lokalavdelning

 

Nedanstående tider pausas under pandemin

Boden

Månadsmöten:ABF Fabriksgatan 6
Tisdagar 13-15 (i regel)


Parkinsonboxning

Hildursborg måndag och onsdag och fredag  kl 13-14

Kontaktpersoner:

Bengt Sveder 072- 528 95 10; bengt.sveder@gmail.com
Gun Pettersson 070-568 01 55; gun.pettersson50@gmail.com
Evy Nordlander 070-559 57 51; evynordlander157@msn.com

 

Luleå

Medlemsmöte första onsdagen i varje månad

 Luleå boulhall, Örnäset kl 13.00

 

 

Lättgympa varje måndag  kl.14.00 

Kontaktperson
Tore Nordhamn 0920-703 11

 

Piteå

Medlemsmöte
Andra onsdagen varje månad på samvaron Piteå kl18.

Kontaktperson
Anders Borgman 070-556 72 99

 

Haparanda-Kalix 

Anders Isaksson 070-513 18 21


Funktionsrätt Norrbotten