Välkommen till Parkinson Norrbotten    

Parkinson Norrbotten är en länsorganisation under Parkinsonförbundet. Inom Norrbotten finns lokala avdelningar i Piteå, Luleå, Boden och Haparanda-Kalix. Längst till höger på denna si

da finns mer information om kontaktpersoner och aktiviteter som ordnas inom respektive avdelning.

Vi finns till för dig som har Parkinson, anhöriga och andra som vill stödja vår verksamhet.

Välkommen som medlem!  

Kontakt

Du kan kontakta oss via e-post på:
parkinson.norrbotten@gmail.com
eller direkt till någon i styrelsen, enligt nedanstående lista.

Styrelse 2021

Ordförande
Bengt Sveder, Boden
072-528 95 10
bengt.sveder@gmail.com

Vice ordförande
Åsa Holmgren, Luleå
070-347 75 85
asaholmgren66@gmail.com

Kassör
Christina Eriksson, Piteå
070-393 90 33
sally50@hotmail.se

Sekreterare
Bengt-Erik Johansson, Luleå
070-243 37 86
bengterikj56@gmail.com

Ledamöter
Anders Isaksson, Haparanda
070-513 18 21
anders.isaksson64@gmail.com

Hans Berglund, Luleå
070-256 70 74
hans.antnas@gmail.com

Maritha Juhlin, Luleå
070-633 61 59
marjuh015@hotmail.com

Stina Stenqvist, Boden
070-351 52 27
stina.stenqvist@hotmail.com

Tore Nordhamn, Luleå
070-586 37 18
tore.nordhamn@telia.com

Suppleant
Bengt Dahlblom, Luleå
070-266 91 04
bengt.dahlblom@telia.com

 

 

 

Neurologmottagningen Sunderbyn

Telefontid  Kl. 07.30 - 14.30
Tel: 0920 28 34 20https://vartlulea.se/5.5e095ecb17850a0a4ff2440.html

kontaktpersoner Åsa Holmgren och Maritha Juhlin Inom Parkinsonförbundet finns ett nätverk för dig som är i yrkesverksam ålder,  

Yngre Parkinson

Det finns också möjlighet att möta andra i samma situation på FB- gruppen Yngre Parkinson.


Att komma igång med Zoom

Här finns en beskrivning av hur du kommer igång med Zoom.


Vill du bli användarexpert på webbtillgänglighet?

Risken är stor att du som har funktionsnedsättning har upplevt otillgänglighet på webben. Den kunskap som du fått genom erfarenhet kan du nu använda för att själv bli expert på webbtillgänglighet, genom folkhögskolekursen Användare som experter.

Läs mer här!


Funkismotiv

Funkibator logoDet kom ett mejl från en person som heter Louise Larsson och en förening som heter Funkibator (https://www.funkibator.se/) om att de har tagit det här initiativet som förening och för Sveriges funkisrörelse i stort.

Hon skriver så här: ”Vi tänker oss att alla icke kommersiella verksamheter som vill kan ladda upp sina budskap och tryck. På så sätt blir de tillgängliga för medlemmar och andra som kanske vill beställa.”

Länk till Funkismotiv webbshop:
https://shop.spreadshirt.se/funkismotiv


ENTWINED

Det finns ett EU-projekt om anhörigvård som heter ENTWINED. Så här beskrivs det på projektets hemsida.

”ENTWINE är ett spännande, nytt internationellt projekt som drivs av en grupp unga forskare som fokuserar på anhörigvård. En anhörigvårdare är en person som ger omvårdnad till en släkting eller vän med en kronisk sjukdom, ett funktionshinder eller ett annat långvarigt hälsotillstånd som medför ett vårdbehov.”


Amantadin- / Dinetrel-info

Många Parkinson-patienter tar medicinen Amantadin mot överrörlighet. Det ska ersättas av det mycket dyrare medlet Dinetrel. Parkinsonförbundet har tryckt på för att få Dinetrel att omfattas av högkostnadsskyddet.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har nu beslutat att Dinetrel ska ingå i läkemedelsförmånerna från och med den 22 april. Subventionen gäller dock endast för patienter som redan behandlas med Dinetrel eller som redan behandlas med ett licensläkemedel som ersätts av Dinetrel.


Vill du förbättra tillvaron för andra som har Parkinsons sjukdom?

  • Har du haft Parkinsons sjukdom under några år?
  • Känner du att du skulle vilja dela med dig av de erfarenheter du fått under åren du levt med sjukdomen?
  • Är du utåtriktad?

Då kan du bli en av Parkinsonförbundets informatörer!

Idag saknar de flesta kommuner och landsting en utbildning för sina anställda om Parkinsons sjukdom. Kunskapen om Parkinsons sjukdom är tyvärr ofta bristfällig hos vårdpersonal, och all information de kan få är därför mycket värdefull.

Du kan göra en insats genom att berätta om sjukdomen, medicineringen och praktiska erfarenheter för exempelvis personal på särskilda boenden och elever på vårdutbildningar.

Parkinsonförbundet hjälper till med utbildning av länsföreningarnas informatörer

Syftet med informatörsutbildningen är:

  • Att informatörerna ska kunna ge information till personal inom äldreomsorgen/hemtjänsten om hur man på bästa sätt kan göra livet lättare för de personer med Parkinson som man vårdar.
  • Att informatörerna ska ha samma grundutbildning om Parkinsons sjukdom.
  • Att informatörerna ska känna sig trygga, oavsett i vilket sammanhang man ska medverka i.

Utbildningsmöte 15 september

Parkinsonförbundet bjuder in till ett digitalt utbildningstillfälle onsdagen 15 september. Både nya och gamla informatörer är välkomna att anmäla sig.

Anmälan görs senast 1 september, till info@parkinsonforbundet.se


Nummer 2 av ParkinsonBladet Norrbotten

Med ambitionen att ge ut den nya medlemstidningen ParkinsonBladet Norrbotten, har vi nu kommit halvvägs, då nummer 2 precis har blivit klart och skickats ut.

I detta nummer redovisar vi utfallet av en enkät om vården i Region Norrbotten, som har genomförts på förfrågan från Regionen själv.

Produktion

Även den här gången tackar vi Hjälp Reklambyrå för hjälpen med design och layout. Däremot byter vi till GJ Offsettryck AB i Kalix, för tryckningen och postningen.

Vi har också anledning att tacka Sparbanken Nord för ett projektstöd på på 15 000 kronor, som gör det möjligt att ge ut denna medlemstidning under det första året.

En digital version av tidningen finns också. Klicka här!


 

Lokalavdelningar

OBS!  Nedanstående tider pausas under pandemin


Boden

Månadsmöten:
ABF Fabriksgatan 6
Tisdagar 13-15 (i regel)

Parkinsonboxning

Hildursborg måndag och onsdag och fredag  kl 13-14

Kontaktpersoner:
Bengt Sveder 072- 528 95 10; bengt.sveder@gmail.com
Gun Pettersson 070-568 01 55; gun.pettersson50@gmail.com
Evy Nordlander 070-559 57 51; evynordlander157@msn.com


Luleå

Medlemsmöte:
Första onsdagen i varje månad

Luleå boulhall, Örnäset kl 13.00

Lättgympa varje måndag  kl.14.00 

Kontaktperson:
Tore Nordhamn 0920-703 11


Piteå

Medlemsmöte:
Andra onsdagen varje månad på samvaron Piteå kl18.

Kontaktperson:
Anders Borgman 070-556 72 99


Haparanda-Kalix 

Kontaktperson:
Anders Isaksson 070-513 18 21