Rehabilitering och bidrag.

Information finns att läsa och svar på eventuella frågor angående rehabilitering och bidrag klicka på nedanstående länk:
http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Regler-och-rattigheter/Rehabiliteringsvistelser/

Anhöriga

Ger du stöd till någon, då vill vi gärna hjälpa dig. I anhörigstödet kan du delta i  anhöriggrupper, samtalsgrupper, informatonsträffar/föreläsningar, träffpukter,  aktiviteter, studiecirklar och besöksverksamhet. Det finns någon att samtala med  för råd och stöd, enskilt eller i grupp. Här hittar du information, kan delta i  föreläsningar eller utbildningar.

Uddevalla: Besök oss gärna på Österled 2, Rosenhäll. Du kan också nå oss via  kommunens vxl 0522-69 60 00

Vänersborg: anhörigsamordnare 0521-72 20 34, 0730 - 51 18 88
mejl: ann-christine.karlsson@vanersborg.se

Trollhättan: Anette Westerlind 0520-49 52 35. anette.westerlind@trollhattan.se

Lysekil: kommunens vxl 0523-61 30 00

Mellerud: 0530-18223, 070-843 56 17 mejl: jane.hedberg@mellerud.se