Ljungby lokalförening

 

Tellushuset


Vattengympan börjar den 12 januari 2018 klockan 11.30. Bassängen Ljungby lasarett.


Hjälp till tänderna.

Nu kommer ett nytt tandvårdsbidrag till dem som har vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar som kan innebära problem med tandhälsan. Parkinsons sjukdom är en av dem som kan berättiga till bidraget.
Bidraget kan användas till förebyggande åtgärder som till exempel undersökning och tandrengöring. Det nya bidraget gäller från den 1 januari 2013 och ger 600 kr per halvår i avdrag på kostnader för tandläkare eller tandhygienist. Läs mer om tandvårdsstödet här»


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelse i Ljungby lokalförening

Alf Englund Ordförande/Kassör 0372-82308
Kristina Hansson V. ordförande 0372-80008
Maj-Britt Nilsson Ledamot 0372-92147
Per Bergman Sekreterare 0372-86464
Paul Hansson Ledamot 0372-80008
Monica Olsson Suppleant 0372-62898
Gunnar Strandberg Suppleant 0372-12227
Rune Gustavsson Revisor 0433-62050

Lite bilder från vattengympan.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webbansvarig:

Alf Englund e-mail alf@filto.se

 


Månadsmöte mars
Mänadsmöte april
Månadsmöte maj