Ljungby lokalförening

 

Tellushuset


 


Hjälp till tänderna.

Nu kommer ett nytt tandvårdsbidrag till dem som har vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar som kan innebära problem med tandhälsan. Parkinsons sjukdom är en av dem som kan berättiga till bidraget.
Bidraget kan användas till förebyggande åtgärder som till exempel undersökning och tandrengöring. Det nya bidraget gäller från den 1 januari 2013 och ger 600 kr per halvår i avdrag på kostnader för tandläkare eller tandhygienist. Läs mer om tandvårdsstödet här»


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelse i Ljungby lokalförening

Alf Englund Ordförande/Kassör 070-3835979
Kristina Hansson V. ordförande 073-3119010
Inger Englund Ledamot 073-1566642
Per Bergman Sekreterare 0372-86464
Denis Rehn Ledamot 0372-88775
Lottie Jernberg Bergman Suppleant 073-6228627
Gunnar Strandberg Suppleant 0372-12227
Willy och Siv Berg Revisor 0372-14525

Lite bilder från vattengympan.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webbansvarig:

Alf Englund e-mail alf@filto.se

 


Detta händer i Ljungby


OBS Glöm inte

Styrelsemöte den 23/2 kl 18.00

Plats: Ljungsätra

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 10/2