Kalmarföreningen:

Ordförande: Helene Carlsson, tel 073-1832538, helene.c@hotmail.com

Vice ordförande: Nils-Olof Ljungkvist, tel 073-3399025

Sekreterare: Lars Strümpel, tel 070-6602638, lasse.strumpel@telia.com

Kassör: Birgitta Strümpel, 076-1097870, birgitta.strumpel@telia.com

Övr. ledamöter: Pia Steenbock, Mönsterås. Hans Nilsson, Kalmar. Rita Nilsson, Kalmar, Björn Thurfors, s Öland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årmötet 10 februari kl 14.00

Digitalt möte på https://meet.jit.si/DigitaltParkinsonmöte

Här finns årsmöteshandlingarna