!Kontakta oss


 

Aktuella aktiviteter i länet

här presenteras alla aktivteter kort. Är du intresserad och vill veta mer, klicka på länkarna för detaljer - de gröna fetstilsmarkerade orden nedan i denna spalt.

 


 

Dans för dig med Parkinson

- INSTÄLLT TILLS VIDARE

Dansgrupper finns i Jönköping, Nässjö och Värnamo. Vi blir gärna fler - nya deltagare såväl som gamla hälsas välkomna! Ett roligt sätt att förbättra balans, smidighet, hållning mm. Alla kan vara med! Du är välkommen att prova på gratis en gång. Medlemmar som deltar i 'Dans för dig med parkinson' sponsras med 250:- av Parkinson Jönköpings län!  Gäller vårterminen 2020. 

 

 

I Nässjö dansar vi på torsdagar kl 13.30 - 14.30 Se vidare info på Höglandssidan - klicka här!

Är du intresserad av dansen i Värnamo på torsdagar 10.45 - 11.45 - klicka här

På kulturhuset Spira i Jönköping dansar vi varje tisdag kl 14-15. Se vidare på Jönköpingssidan - klicka här!

Mer om 'Dans för dig med parikinson' har under åren sedan vi startade uppmärksammats i media, läs mer här!

 


 

Parkinsonskolor i Eksjö!

läs mer - klicka här!

 


 

Mest för anhöriga...

Stöd till anhöriga är alla kommuner skyldiga att ge. Information om vart du vänder dig i din kommun och annat 'matnyttigt' finns på vår anhörigsida - klicka här!

 


 

Lokala parkinsongrupper

- INSTÄLLT TILLS VIDARE

Jönköping Start 9 januari, därefter första torsdagen i månaden kl 10.30 - 12 i Parinsonföreningens lokal, Grymängsgatan 6, Jönköping.

Tranås Start 12 februari, därefter andra onsdagen i  månaden kl 10.30 - 12.30 i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler, Storgatan 50, Tranås

Nässjö  tredje måndagen i månaden kl 14 - 16 i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler, Bäckgatan 4B, Nässjö. 

Eksjö Start 22 januari, därefter fjärde onsdagen i månaden kl 11 - 13 i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler, Kaserngatan 24, Eksjö

Vetlanda 6 tisdagar under våren med start 21 januari kl 14 - 16:15, i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler. Stationsgatan 50, Vetlanda.

 

Välkomna!

 


 

Vattengymnastik i varmvattenbassäng

Jönköping måndagar kl. 11:45 - 13:00

Värnamo tisdagar kl 17

Jönköping onsdagar kl 11:15 - 12.15

 

Vattengymnastik i varmvattensbassäng finns på fler orter i Region Jönköpings läns regi, bl a i Nässjö. Fråga ditt parkinsonteam eller sjukgymnast på vårdcentralen!

 


 

Gymnastik

Parkinsongymnastik i Jönköping torsdagar kl 14 - 15.

Sittande gymnastik i Gislaved fredagar kl 10

 


 

 

             Välkommen 

   till Parkinson Jönköpings län!

 

Vi är en länsförening inom Parkinsonförbundet som engagerar parkinsonsjuka, anhöriga, vårdgivare och andra intresserade i Jönköpings län. Vår ambition är att skapa personliga kontaktnät, erbjuda utvecklande och nöjsamma aktiviteter, få allmänheten att uppmärksamma de parkinsonsjukas situation, informera om diagnosen, egenvård och länets sjukvård. Vi samverkar också med andra organinsationer för att öka tillgängligheten i samhället och sjukvården för sjuka och funktionshindrade.

VI hoppas att du ska hitta den information du söker på våra sidor. Du alltid välkommen att kontakta oss med  frågor.och synpunkter.


»Läs mer om föreningen här 

 


 

Inställt pga coronavirusets härjningar

I princip all verksamhet i parkinsonföreningen Jönköpings län är tills vidare inställd. Det gäller verksamhet där vi träffas exempelvis 'Dans för dig med parkinson' (Spira, Nässjö, Värnamo) och träffarna i de lokala parkinsongrupperna i Jönköping, Tranås, ,Nässjö, Eksjö och Vetlanda.

Deltar du i verksamhet som är i regionens regi, vänder du dig dit för information om du är osäker. Detta gäller en del gymnastik- och vattengympagrupper.

De flesta i föreningen tillhör minst en riskgrupp  (70+) vilket innsbär att man oftare blir svårt sjuk.när man blivit smittad.. På folkhälsomyndigheten finns pålitlig och uppdaterad information om coronaviruset och hur man bäst skyddar sig. - klicka här - och följ deras råd! 

 Vi vet inte när verksamheten kan komma igång igen - information kommerr att finnas här på hemsidan så snart vi vet.

Tills dess, tvätta händerna ofta, hosta i armvecket och träffa inte andra, kända eller okända!

 


 

Rapport från årsmötet

Lördagen den 15 februari samlades 42 medlemmar i Parkinsonförbundets läns,- och lokalförening, Jönköping , för att ta del av årsmötesförhandlingarna och utbyta tankar, idéer  och göra bokslut över 2019 års verksamheter. Ingemar Karlsson omvaldes som länsföreningens ordförande och nyvald vice ordförande blev Gerhard Isaksson .  Nyvalda till länsföreningens styrelse blev också Andes Spångberg och Lars-Erik Brandt. För att bevaka Yngre Parkinson, YP, valdes Monica Svensson. Ingrid Danielsson valdes som revisorssuppleant och Kent Deurell nyvald till valberedningen. Avgick ur styrelsen gjorde Anders Jepsson och Lisbeth Öhling-Petersson. Ordföranden informerade så om vårens många aktiviteter bland annat att Parkinsonfilmen ”spring Uje spring”, med Uje Brandelius, har Sverigepremiär på SF biograferna den 20 mars. Då skall föreningen vara på plats med råd och information. Vidare att vi lokalt uppmärksammar Världsparkinsondagen 2020 den 16 april med parkinsonteamet på Ryhov sjukhus. Vårt projekt med information till vårdpersonalen om parkinson sjukdom fortsätter. I vår koncentrerat till Eksjö, Vetlanda och Värnamoområdena. Hittills har ca 65 vårdenheter besökts där ca 1300 vårdare på dessa enheter fått ta del av vår information. Under pausen mellan de båda årsmötena visades för mötesdeltagarna det bildspel som användes som underlag för informationerna om Parkinson sjukdom.

Anders Jepsson, Ingemar Karlsson och Gerhard Isaksson

Till ny ordförande i lokalföreningen efter Anders Jepsson valdes Gerhard Isaksson och till ledamöter Anders Spångberg och Karl Arne Jönsson. Kent Deurell valdes in i valberedningen och Ingrid Danielsson som revisorssuppleant. Våra samtals-, anhörighets-, dans-, gymnastik och promenadgrupper fortsätter som tidigare.

Efter årsmötesförhandlingarna avtackades avgående ordföranden för lokalföreningen, Jönköping, Anders Jepsson för ett mångårigt engagerat arbete. Årsmötet avslutades med gemensam lunch.

Insänt av Karl Arne Jönsson

 


 

Dansläger på Ädelfors i juni!

Boka in årets datum för dansläger i din kalender redan nu!   

Vi erbjuder dagar fyllda av dansglädje, gemenskap och trevlig miljö med erfarna danspedagoger i metoden Dance för PD®.. Inga krav på förkunskaper - du kan vara alltifrån novis till erfaren dansare för att delta. Alla rör på sig utifrån sina egna förutsättningar.

 

14 - 17 juni, Ädelfors folkhögskola, Småland  INSTÄLLT PGA CORONAVIRUS

18 - 20 september, Vikarbyn, Dalarna

 

Mer information om danslägret  - klicka här! (pdf). Detaljinfo om program, anmälan etc kommer här på hemsidan när det blir det dags att anmäla sig.

 

Arr dansläger: Nätverket Dans för Parkinson, Region Jönköpings län, Balettakademien Stockholm i samarbete med lokala och privata aktörer

 


 

Lyssna på Parkinsonpodden från Parkinson Jönköping!

I Parrkinsonpodden avsnitt 18 pratar Anders Stålhammar med Ingemar Karlsson, ordförande i Parkinson Jönköpings län, och Lisbeth Öhlin, styrelseledamot, om livet med parkinson och versamheten runt om i i länet - klicka här för att komma till podden.

Lyssna gärna på övriga avsnitt också - klicka här!

 


 

Ingemar Karlsson, Eva Strandell

 

Stort intresse för kurshelgen på Ädelfors

Rekordmånga hade i år anmält sig till veckoslutskursen på Ädelfors Folkhögskola. Inte mindre än 88 personer skrev in sig till kursstarten.

Lördagen började med att specialistläkaren på geriatriska avdelningen vid  höglandsjukhuset i Eksjö, Karl-Martin Hjälmdahl, ställde frågan,” vad är åldrandet?" Svaret var individuellt men vi fick med oss att åldrandet har ett friskt normalt förlopp men också genom sjukdomar förkortat förlopp med funktionsstörningar som följd. Genom olika aktiviteter, till exempel korsordslösande, teater och musik, diskussionsklubbar och fysiska rörelser kan man kompensera det normala åldrandet.

Eva Strandell, ledamot i förbundsstyrelsen, själv drabbad och nyligen opererad med DBS berättade på ett engagerande sätt om sin livsresa hittills med parkinson. Hon gav oss rådet att lite mer stå på oss inför sjukvården, då vår sjukdom är så individuell, något som sjukvården ännu inte fullt ut tar hänsyn till. Eva gav också råd om försäkringar, bland annat tänkvärt inför en utlandsresa och hur viktigt det kan vara att ha en framtidsfullmakt. Vi fick också en inblick i vad som händer inom förbundet.

På lördagskvällen underhöll Ehrling ”Elvis” Lundberg oss med  låtar från 50-60-70 talet på ett musikaliskt medryckande sätt.

Söndagen började med att för tredje året i följd Håkan Widner, neurolog och professor vid Lunds Universitet, gick igenom de behandlingsalternativ, som i dag står till buds för oss med parkinson. Han gjorde så en genomgång av de tabletter som finns att tillgå, samt något om deras olika för och nackdelar. Professor Widner framhöll hur viktig regelbunden motion, tablett- och matintag är för att uppnå ett bra liv med ett så normalt åldrande som möjligt. Han menade att om vi följer denna rekommendationen är det möjligt att något fördröja den friska hjärnans normala åldersförminskning.

När inte livet blir som man tänkt sig var Fredrik Ekdalas utgångspunkt för hans föreläsning om sitt liv med parkinson. Redan som 46-åring,  mitt i sin karriär, fick han diagnosen Parkinson sjukdom. På ett personligt plan fick vi följa hans krokiga liv med en dramatisk berättelse om hans dotters första tid i livet. Delar av det förändrade livsmönster han målade upp kände vi meddrabbade igen oss själva i.

Årets upplägg hade lite längre pauser och något förändrad tid för lunch. Planen var att minska på den stress som tidigare uppkommit vid lunchkön. Dessutom var det med jämna mellanrum inlagt olika rörelseövningar ledda av Moniqa Gustavsson.

Vår länsordförande, Ingemar Karlsson, avtackade så Christina Heldemark från Studieförbundet vuxenskolan i Jönköping, som nu gått i pension, för alla år som hon varit vårt ankare så vi fått till stånd de här fina kursdagarna på Ädelfors ända från starten sedan 19 år. Samtidigt hälsade han Christinas efterträdare, Lovisa Jansson, välkommen. Föreningens kassör, Ann-Marie Andersson, tackade vår länsordförande för allt arbete han lägger ner, inte bara för kurshelgen utan för hela länsverksamheten.

Även i år lyckades vi planera in ett strålande höstväder, bra förläggning och utsökt förplägnad. Inte undra på att flera ville boka in sig redan nu till nästa års kurshelg.  

KA Jönsson

 


 

Ny anhöriggrupp startar i Jönköping!

Var med från början. Klicka här för mer information!

 


 

När parkinsons misstas för onykterhet...

Ett kort radioinslag 2019.07.25 i P4 Jönköping med Ingemar Karlsson, ordförande i Parkinson Jönköpings län. Lyssna här!

 


 

Rapporter från danslägret

Danslägret i juni för 'Dans för dig med parkinson' samlade entusiastiska deltagare från hela landet på Löftadalens folkhögskola i norra Halland. Vill du veta mera ooh se vad media rapporterade, klicka här!

 


 

 

Vårt bidrag till WPC i Kyoto

'Dans för dig med parkinson' deltar med en film i World Parkinson Congress i Kyoto, Japan 4 - 7 juni 2019. Filmen kommer att vara en del av en nonstop-visning tillsammns med bidrag från hela världen. Dansen är inspirerad av origami på temat tranor. I Japan är tranan en symbol för hopp och fred.

Musik av Shauna Toh. Koreografi av Katarzyna Filipowicz.

Njut av trandansen från Jönköping! Klicka på bilden!


 

Parkinson Jönköpings län på radio P4!

Det handlade om parkinson och parkinsonföreningen i radio Jönköping P4, hos Hasse P, i tisdags, 11 december.  Medvarkade gjorde länsordförande Ingemar Karlsson , Lisbeth Öhlin-Petersson (anhörig), Hans Ludvigsson (musiker som arrangerar konserten Light of day) och Jonas Lind neurolog och överläkare på Ryhov. 

Lyssna på programmet - klicka här! Inslaget om parkinson börjar 1:31:30 in i programmet (och slutar 2:15:00)Ps Ni har väl inte glömt att köpa biljetter till förmånskonserten för parkinson, Light of Day på fredag 14/12 i Jönköping med Hans Ludvigsson mfl. Mer info se nedan

 


 

Tack vare pumpen är jag mig själv igen!

Mitt i livet fick Lena diagnosen Parkinsons sjukdom. Det började med skakningar i ena handen och spred sig sedan till hela högra sidan av hennes kropp. Men sedan hon lärt sig leva med en medicinpump har hon kunnat börja arbeta deltid igen och hon känner sig mycket bättre...

Artikel i Allers nr 34 2017 - klicka här för att läsa hela artiklen (pdf)

 


 

För dig som vill vara med i 'Dans för dig med parkinson' men inte har möjlighet...

 

 

eller om du vill dansa hemma under sommar/juluppehåll... 

Nu finns en instruktionsfilm med musik att köpa från landstinget!

 

mer information klicka här (pdf)!

 

 

 

 

 


 

sidan uppdaterad 20200402, LvP

Vi kompetensutvecklar äldreomsorgen!

Under perioden  januari 2016 till februari 2019 har Parkinson Jönköpings län arbetat med att informera personal i äldreomsorgen om parkinson. Hittills har vi varit i Jönköping, Tranås, Nässjö och Sävsjö kommuner. 64 äldreboenden och 891 vårdpersonal har tagit del av i informationen. I dessa äldreboenden fanns 54 parkinsonsjuka. Samtliga har fått boken ”Parkinson från A-Ö”. Den ska finnas på deras rum, så berörda kan få information och hjälp när något oförutsett inträffar.

Utöver detta har 14 hemtjänstgrupper besökts där 121 personal har tagit del av informationen.

I slutet av informationsträffen fick personelen fylla i en enkät ang nyttan med informationsträffen - vill du se resultatet klicka här!

 

Projektet går vidare - bli parkinsoninformatör du också! Det finns många kommuner i länet och ännu fler äldreboenden... Kontakta vår ordförande Ingemar Karlsson tel 072 - 508 52 33

 


 

Om du inte är nöjd med vården

Socialstyrelsen har tagit fram ett informationspaket om vad man som patient och närstående kan göra om man inte är nöjd med vården. Paketet består av en folder, ett vykort och en affisch som kan laddas ner eller beställas. Materialet är kostnads- och fraktfritt. Efter hand kommer det att kompletteras med mer information.

Detta är en del i det uppdrag Socialstyrelsen har fått av regeringen att ta fram information hur patienter och närstående kan lämna synpunkter och klagomål på vården och sprida informationen i hela landet.

Du hittar informationen här!

 


 

Ännu mer VIKTIG INFORMATION!!

Om du har ny emailadress, nytt telefonnummer eller ny adress maila över rätt uppgifter till Ingemar Karlsson monka.1@hotmail.com
Har vi fått en felaktig mailadress så får du ingen information från Parkinsonföreningen eftersom våra utskick inte når fram. Vi har i dagsläget ca 15-20 felaktiga mailadresser… Vi har under våren gjort några mailutskick – saknar du dessa, ber vi dig maila till oss enl ovanstående. Kolla också att våra utskick inte råkat hamna i din mapp för skräppost.

 VIKTIG INFORMATION!


På grund av ökade portokostnader kommer Du som har mailadress att i fortsättningen få föreningens information via nätet. Av våra medlemmar i Parkinsonföreningen är det 122 som har anmält sin mailadress. Om Du har mailadress, men ännu inte anmält det till föreningen, var vänlig gör det snarast till vår registeransvarige

mirre@fitnessandfriends.se

PS! Har Du mail men av olika anledningar ändå vill ha informationen via brev anmäler Du även det snarast till Margit Jönsson tel 036 - 75 364

 


 

VI RINGER UPP DIG!

 

Under året kommer vi att via telefon söka kontakt med Dig och ställa frågor och samtidigt informera om vad som händer i ditt lokala område.

Har Du möjlighet så får du snabbast information genom att regelbundet gå in här på vår hemsida.

 


 

 

 


 

Visste du att...

det finns nu två trevliga diskussionsgrupper för parkinsondrabbade och deras anhöriga på Facebook. Parkinsonförbundet startade grupperna i december och är tänkta för funderingar och erfarenhetsutbyte om hur det är att ha sjukdommen resp vara anhörig. Grupper där man kan fråga och tipsa varndra om hur man får ut mer av livet,  hur man kommer förbi de förtretligheter 'Mr Parkinson' oft levererar, hur vården fungerar på andra håll i landet, vilken rehab och aktiviteter man funnit hjälpsamma, hur stödet till anhöriga ser ut och mycket mycket annat. Att delta, eller bara vara där och läsa, är mycket givande, ger perspektiv på de egna besvären och stärker en inför egna vårdkontakter. 

Diskussionsgrupperna är slutna, vilket innebär att enbart gruppmedlemmar kan skiriva inlägg eller läsa vad som skrivits. Du måste ha ett eget Facebookkonto för att kunna vara med. Det är helt gratis. När du klickar på länken till gruppen kommer du automatiskt till en sida där du kan skapa ett konto, om du inte redan har. Ta hjälp av någon om du tycker det är krångligt.

Facebookgrupperna:

'Personer med Parkinsonär till för dig som har parkinsons sjukdom, atypisk parkinsonism atypisk parkinsonism = sjukdomar som ger symtom liknande de vid Parkinsons sjukdom (multipel systematrofi, progressiv supranukleär pares och Lewykroppsdemens). Kallades tidigare Parkinson plus. eller liknande 

och 'Anhöriga till personer med parkinson'

När du klickat på länken ovan blir du sedan medlem i gruppen genom att klicka på knappen 'gå med i gruppen' och får inom några dagar ett meddelande om att du är med. Man kan förstås lämna gruppen när man vill. 

 


 

Vill du att parkinsonsjuka och anhöriga ska få det bättre?

Är du intresserad av parkinson och hur parkinsonvården ser ut i vårt län? Vill du lära dig mer? Har du tankar om förbättringar? Vill du vara med och påverka? Gillar du att träffa folk? Vill du lära känna nya människor? Tycker du om att skriva, hålla reda på siffror, fixa fika, ordna aktiviteter eller organisera saker? Om något av detta tilltalar dig är du som klippt och skuren för att hjälpla oss i styrelsen. Det räcker att du har ett intresse - kunskaperna kommer med tiden! Att jobba i styrelsen är både roligt och givande. Ta er alla en funderare! Det är många som efter lång och trogen tjänst i styrelsen snart kommer att avgå och det behövs påfyllning. Det skulle vara tråkigt om vi tvingades lägga ner föreningen...

Hör av dig till vår ordförande Ingemar Karlsson tel 072 - 508 52 33.

 


 

 

Bra information om Parkinson

hittar du bl a på Parkinsonförbundets sidor 'Om parkinsons sjukdom' med undersidor  » här och på Parkinsonguiden

 

     

 


 

Verktyg för att kartlägga symptom

Well-being map är ett hjälpmedel för att kunna sammanfatta sitt hälsotillstånd och beskriva symptom.Den är enkel att använda och bra att ha med till besök hos läkre eller sjuksköterska.

Länken nedan leder till en engelsk sida - men klicka bara på 'Online* vid den svenska flaggan så kommer du vidare till en sida  på SVENSKA som beskriver hur du ska fylla i formuläret. Man kan också välja att sriva ut formuläret och fylla i för hand - Klicka då på 'Print' vid den svenska flaggan. Även detta är på svenska.

» till Well Being Map 

 

 


 

I yrkesverksam ålder med Parkinson?

Då kan Yngre Parkinson vara något för dig - klicka här!