Parkinson Halland

Parkinsonföreningen Halland är en renodlad förening för Parkinsonsjuka och deras anhöriga, för dem som arbetar inom vård och omsorg, samt för dem som vill stödja denna verksamhet. Föreningen bildades 1997 för att bättre kunna tillvarata de drabbades krav på förbättring av medicinsk vård, utökad social omvårdnad och intensifierad forskning. Vi finns för alla i Halland med våra aktiviteter koncentrerade till de fem städerna Kungsbacka, Varberg, Falkenberg, Halmstad och Laholm.

 

Föreningen är till för dig som är

Parkinsonsjuk 

Anhörig/närstående till Parkinsonsjuk

Verksam inom vård/omsorg

Intresserad av att stödja oss

 

Vår förening

Verkar för bättre vård och behandling av Parkinsonsjuka

Vill aktivera medlemmarna med studiecirklar, möten, utflykter, gymnastik, motion, träffar för anhöriga m m 

Deltar i Länshandikapprådets och Kommunala handikapprådets referensgrupp/  -grupper i Varberg, Falkenberg och Halmstad samt i Patient– och Närstående-Rådets sammankomster vid medicinska enheten på Länssjukhuset i Halmstad    

Vill genom föreläsningar och annan information öka kännedom och kunskap om Parkinsons sjukdom, medicinering och rehabilitering

Fakta och statistik 2013-12-31

 

Förening nr                                                             23                             

 

Föreningen grundad år                                       1997

 

Föreningens organisationsnummer               849202-1160

 

Bankgiro                                                                630-4414

 

Plusgiro                                                                467 88 44-4

 

Antal medlemmar                                          325     (varav sjuka 173, anhöriga 109,    stödpersoner 43)

 

Andel kvinnor/män (%)                                 55/45

 

Medelålder                                                            78

 

(Medelåldern är något hög, eftersom medlemmar som inte velat uppge sin födelsedag, enligt förbundet registreras som födda 1900-01-01. Vi har 62 sådana i Hallandsregistret. Antar man att dessa medlemmar är 75 år istället för 113 år gamla, ger en enkel matematikövning medelvärdet 71 år, vilket förmodligen är närmare sanningen./Webmasters anm).    

 

Tillsammans blir vi starkare!

 

Du får: Tidningen Parkinsonjournalen 4 ggr/år. Medlemsavgiften är 250:-/år, för anhörig/stödmedlem 100:-, (ingen egen tidning).

 

För anmälan ring: 0340-42414 eller 08-666 20 77.


Kontaktinfo till Styrelsen                                                                           Åter till startsidan »

MÖTEN

 

Nästa årsmöte: 2018-02-24

Nästa styrelsemöte: 2018-01-24