Kungsbacka

Kontaktpersoner:

Berit Persson, tel 0761 305 366, beritpersson24@gmail.com

Anita Elfving, tel 0706 780696anielf88@gmail.com

Mona-Lisa Eliasson, mobil 0702 464986.

 

Den 14 april 2011 bildade Parkinson-gruppen i Kungsbacka egen förening under namnet Parkinson Kungsbacka. Föreningen Kungsbacka är underställd Parkinson Halland. En av fördelarna med att vara förening är, att föreningen registreras och därmed är lättare att nå för allmänheten och nya medlemmar. Föreningen har också status att kommunicera med kommunen på lika nivåer.


 

Våren 2019 

Ny säsong hos Parkinson Kungsbacka

Alla gamla och nya medlemmar i Parkinsonförbundet (både sjuka och anhöriga) hälsas välkomna till våra tisdagsträffar varannan vecka i Kungsbackas lokalförening.

Tid: Kl 13.00- cirka 15.30. Lokal: Vuxenskolans lokaler på Kyrkogatan 3 (in på gården).

Enda kravet är medlemskap i Parkinson-förbundet, vilket betyder medlemskap i vår lokalförening.

Vi tar även ut en blygsam summa på 100 kronor per termin och medlem, som betalas kontant till kassören. Pengarna anväänds till föredragshållare, blommor, presenter m.m. samt avslutningsmiddag. Kaffet är gratis. Däremot tar vi själva med eget fikabröd.

Information från styrelsen är en stående punkt. Därefter försöker vi få ett intressant program och/eller underhållning med sång och musik. Tag gärna med eget instrument. Meningen är att vi skall ha trevligt tillsammans.

Program

12/3 Egna diskussioner utan föreläsare

22/3 Parkinsonsköterska Marie-Louise samt hennes kollega på besök

9/4 Inkontinens - information - hjälpmedel

23/4 Musik och sång

7/5 Lunch på restaurang

 

 

 

Kunskapsdag om Parkinsons sjukdom

13 april kl 13-16

Här i Halland arrangeras en kunskapsdag för att ge information och fakta om Parkinsons sjukdom. Inbjudna är medlemmar i parkinsonföreningen i Halland, anhöriga och äldreomsorgschefer.

Till kunskapsdagen, som hålls på Campus i Varberg, kommer specialister inom parkinsonområdet att föreläsa.

Konferensen är kostnadsfri men anmälan krävs eftersom platserna är begränsade.

Anmälan: Senast 29 mars till

Göran Åkermark, tel 0725 621 284 eller

Mona-Lisa Eliasson, tel 0702 464 986