Extra årsmöte


14 september kl 14.00 

Alla medlemmar i Parkinsonföreningen Falkenberg/Halland kallas härmed till ett extra årsmöte i Oceanen, Mötesplats Mölle, Möllegatn i Falkenberg. Vi kommer då att ta upp frågan om föreningen ska upphöra eller finnas kvar.

Ingen anmälan behövs!

Välkomna önskar styrelsen


Vad är på gång inom Parkinson Halland - Parkinson Falkenberg

Mer fokus på Parkinsons sjukdom

Vi som har Parkinson kan inte acceptera att lovande forskning fördröjs för att det inte finns pengar. Vi måste tala om att vi finns och att vi kämpar mot vår sjukdom med mediciner, plåster, sprutor och pumpar.

Därför vill vi genom en motion uppmana förbundet att arbeta för att få större uppmärksamhet och få in medel till forskning. Detta kan man göra genom t.ex. en insamlingsgala år 2017. Då är det 200 år sedan sjukdomen upptäcktes.


 


 


Från studiebesöket i Lund 

Professor Angela Cenci-Nilsson och Göran Åkermark från Falkenbergsföreningen.

Hösten 2017

Föranmäl dig redan nu!

"Dans för Parkinson"
Mycket musik, mycket uttryck och mycket glädje! Skapande dans ger många positiva effekter för dig med Parkinson. Vi använder rytm för att komma ihåg rörelser. Och rösten för att stärka luftvägarna. Dansen stimulerar balansen och väcker känslor.

I våras startade vi med denna form av dansträning för personer med Parkinson eller stroke. Vi planerar nu att det ska bli en fortsättning under hösten.

Kursen vänder sig till både nybörjare och till dig som provade kursen i våras. Anhöriga och vårdgivare är också välkomna.
Anmäl dig så snart som möjligt! 

För mer information och/eller anmälan ring

Karin Rydén, Mötesplats Mölle 0346-88 54 65

eller  

goran.akermark@gmail.com

 


Styrelsen Parkinson Falkenberg 2017:

Ordförande Mats Andersson

Ledamöter är Göran Åkermark och Eva Andersson, Karin är adjungerad.

Elin Person och Johan Svensson valdes till revisorer.

Styrelsen valdes som valberedning