Välkommen till vår förening i Falkenberg!

Föreningen Parkinson Falkenberg bildades våren 2012 och är till för parkinsonsjuka och deras anhöriga i Falkenbergs-området.

Parkinson Falkenberg anordnar informationsmöten, träffar, utflykter och olika aktiviteter. 

Önskar du bli medlem, hör av dig till 

Göran Åkermark, tel 0725-62 12 84, goran.akermark@gmail.com


Vad är på gång inom Parkinson Halland - Parkinson Falkenberg

Mer fokus på Parkinsons sjukdom

Vi som har Parkinson kan inte acceptera att lovande forskning fördröjs för att det inte finns pengar. Vi måste tala om att vi finns och att vi kämpar mot vår sjukdom med mediciner, plåster, sprutor och pumpar.

Därför vill vi genom en motion uppmana förbundet att arbeta för att få större uppmärksamhet och få in medel till forskning. Detta kan man göra genom t.ex. en insamlingsgala år 2017. Då är det 200 år sedan sjukdomen upptäcktes.


 


 


Från studiebesöket i Lund 

Professor Angela Cenci-Nilsson och Göran Åkermark från Falkenbergsföreningen.

Missade du vårens danskurs?

Vi i Falkenbergsföreningen, fick i slutet av våren erbjudande om att vara med som pilotprojekt i en dansform som heter ”skapande dans”. Första juni kom kursen igång och den gav mersmak!

”Skapande dans” visade sig vara en mycket trevlig och musikalisk upplevelse som stimulerar balans och minne. Viktigt för oss som har Parkinsons sjukdom. Men också stroke-drabbade personer, afasi-drabbade och neurologiskt sjuka har nytta och glädje av musikformen.

- Det handlar om att alla ska få tillgång till dansen som konstform, menar Hugo Tham,som ledde kursen och är kulturutvecklare på Region Halland.
- Vår dans bygger på en metod som utvecklats med dansare vid Mark Morris Dance Company i New York.

Planer finns nu på att starta en danskurs till hösten. Vi återkommer med närmare detaljer här på webbsidan!

karinrichter@telia.com


 

Styrelsen Parkinson Falkenberg 2017:

Ordförande Mats Andersson

Ledamöter är Göran Åkermark och Eva Andersson, Karin är adjungerad.

Elin Person och Johan Svensson valdes till revisorer.

Styrelsen valdes som valberedning