Kontakter och Information

För att kunna läsa ett pdf-dokument behövs programvara på din dator, t ex Adobe Reader . Det är en kostnadsfri programvara som du kan ladda ner från Adobe. 


NEUROMOTTAGNNGEN VISBY (PDF)

I PDF filen ovan finns information om Neuromottagningen i Visby.

Följande länk ger information om Region Gotlands Rehabverksamhet:
http://www.gotland.se/habrehab 

Denna länk ger information om egenremiss:
http://www.gotland.se/85620


Parkinsonförbundet finns också på FaceBook.

Parkinsonmottagningen på Karolinska Huddinge har tillsammans med psykologer på Karolinska Institutet och Internetpsykiatrienheten därför tagit fram en ny Internetbaserad behandling speciellt anpassad för parkinsondrabbade.

Du kan läsa mer på följande länk:
http://www.patrikstudien.se/


200 år med Parkinsons sjukdom

Det har gått 200 år sedan Londonläkaren James Parkinson som förste medicinaren i världen beskrev det neurologiska tillstånd som i dag benämns Parkinsons sjukdom. Professorn och överläkaren Johan Lökk berättar sjukdomens historia och försöken att behandla den.

Här är länken till:

Läkartidningen.se


Länk till Nyhetsbrev


NKA

Nationellt kompetenscentrum anhöriga.
Nka, är en samarbetsresurs för att utveckla framtidens anhörigstöd.
Nka startade sin verksamhet i januari 2008. Arbetet sker på uppdrag av Socialstyrelsen och Socialdepartementet.
Här är en länk till deras hemsida: http://www.anhoriga.se/
Nka:s folder "Snabba fakta om 1,3 miljoner anhöriga" hittar man på deras hemsida.


Filmklipp om Parkinsonsjukdom

Den okände Mr. Parkimson del 1

Den okände Mr. Parkimson del 2

Den okände Mr. Parkimson del 3


Stamceller, cellterapi och Parkinsons sjukdom

Boktips

Liv med Parkinson, del 3

Korrekt diagnos, behandling och vård

Det här är den tredje och sista delen i EPDAs informationskampanj ”Liv med Parkinson.”

I boken presenteras de utmaningar som parkinsonsjuka måste hantera i det dagliga livet – men det erbjuds också flera lösningar.
Här finns flera checklistor som kan användas inför läkarbesök eller vid konsultationer med sjukvårdsteamet och flera artiklar som ger råd om hur man förebygger och handskas med parkinsonsymtom. Dessutom finns råd om var man kan finna mer information om sjukdomen och mycket annat.
   Ladda ner "Liv med Parkinson" som pdf-fil

 

 

 Parkinsons sjukdom


 Behandling, omvårdnad, tips
 Redaktion: Arja Höglund, Johan Lökk, Susanna  Lindvall
 Denna bok är en sammanställning av goda idéer, f  ormuleringar och tips som används inom vården och  av  enskilda personer. Den vänder sig i första hand  till  den som på något sätt vårdar parkinsonsjuka.

 Ladda ner "Parkinsons sjukdom" som pdf-fil

 

 

 

 

 Mitt liv med Parkinson

14 parkinsonsjuka berättar
"Vi har haft våra diagnoser olika lång tid och har haft otroligt olika erfarenheter av sjukdomen. På det sättet  har vi kunnat lära mycket av varandra. Så småningom  kom vi fram till att vi ville dokumentera våra  erfarenheter."
Deltagarna har träffats regelbundet i samtalsgrupper under ett år och har själva skrivit sina berättelser. De har sammanställts av Ingrid Olausson, författare och j ournalist och själv parkinsonsjuk.
Läs boken här på skärmen eller ladda ner "Mitt liv med  Parkinson"  som pdf.
 

 

 

 


Fler boktips hittar du här:

Boktips (Klicka här)


 

Hjälpmedel. Vad finns det?

Klicka här för mer information.


Bra föreläsningar och information hittar du här:

På URplay fins dessa filmer upplagda. "Parkinsons Ansikte": Finns tillgängliga t.om.30 juni 2018.
Klicka på länkarna.

Blodtrycksfall vid Parkinson: 
http://pod.ur.se/media/201000-201999/201133-15.mp4?filename=ur-samtiden-parkinsons-ansikte-blodtrycksfall-vid-parkinson

Kan dopaminnervtrådar växa igen vi PS?
http://pod.ur.se/media/201000-201999/201129-15.mp4?filename=ur-samtiden-parkinsons-ansikte-kan-dopamin-nervtradar-vaxa-igen-vid-ps

Gångsvårigheter och fysisk träning.
http://pod.ur.se/media/201000-201999/201130-16.mp4?filename=ur-samtiden-parkinsons-ansikte-gangsvarigheter-och-fysisk-traning

Svårt att svälja vid Parkinson.
http://pod.ur.se/media/201000-201999/201131-15.mp4?filename=ur-samtiden-parkinsons-ansikte-svart-att-svalja-vid-parkinson

Smarta vid patkinson.
http://pod.ur.se/media/201000-201999/201132-15.mp4?filename=ur-samtiden-parkinsons-ansikte-smarta-vid-parkinson

Kognitiv svikt vid Parkinsonsjukdomar.
http://pod.ur.se/media/201000-201999/201134-15.mp4?filename=ur-samtiden-parkinsons-ansikte-kognitiv-svikt-vid-parkinsonsjukdomar