AKTIVITETER 2018

Här skriver vi in våra aktiviteter som sker under 2018.

För tidigare aktiviteter och bilder v.g klicka på: arkivsidan. 


Styrelsesammanträden 2018.

KL. 13.00 - ca 16.00

 

MÅNAD

DATUM

Plats

Januari

Tisdag 9

Funkisams lokal på Korpen

Februari

Tisdag 6

Funkisams lokal på Korpen

Mars

Tisdag 6

Funkisams lokal på Korpen

April

Tisdag 3

-”-

Maj

Onsdag 2

-”-

Juni

Tisdag 5

-”-

Juli

Tisdag 31

Hos Laila i Bro.

Augusti

Inget möte

-

September

Tisdag 4

Funkisams lokal på Korpen

Oktober

Tisdag 2

-”-

November

Tisdag 6

-”-

December

Tisdag 4

-”-


Styrelsens möte den 16/10 med representanter från Regionen.

Diskussion om riktlinjer och rehabilitering på möte mellan politiker och Parkinson Gotlands styrelse.


                                                                                                             Foto: Calle Sundström
Från vänster:
Leif Dahlby, 1:e vice ordfrörande i hälso-och sjukvårdsnämnden.
Stefaan De Maecker, ordfrörande i hälso-och sjukvårdsnämnden.
Kerstin Lindgren, Resursområdeschef, Ro Habilitering och Rehabilitering.

Prominenta gäster från Region Gotland deltog den 16 oktober i ett möte med styrelsen i Parkinson Gotland. De som vänligen accepterat inbjudan var Stefaan de Maecker och Leif Dahlby, ordförande respektive 1:e vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden samt Kerstin Lindgren, resursområdeschef, Habilitering och rehabilitering. Syftet för mötet var en gemensam diskussion/genomgång av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och behandling av Parkinsons sjukdom samt möjligheter till rehabilitering. Kerstin Lindgren började med en informativ presentation av regionens nuvarande samt planerade program för olika former av rehabilitering. Sedan följde en diskussion om Socialstyrelsens riktlinjer. Enligt Parkinsonförbundets genomförda enkät 2018 ligger Gotland väl till i riket när det gäller både vård och tillgång till möte med specialistläkare. Däremot tycks möjligheterna sämre när det gäller fysisk träning och rehabilitering. Det blev också en diskussion om Parkinsonskolan, ett viktigt utbildningsprogram som fokuserar på hur Parkinsonsjuka och anhöriga ska lära sig leva med sjukdomen och förbättra sin livskvalitet. Parkinsonskolan har erbjudits på Neurologen på Visby Lasarett, tyvärr dock inte de senaste 2 åren beroende på resurs- och personalbrist. Detta är ett betydelsefullt program för Parkinsonsjuka och ett positivt resultat av mötet blev ett löfte att undersöka möjligheter för fortsatt genomförande av Parkinsonskolan. Värdefull information var också att gästerna, med Stefan de Maecker i spetsen, uppmuntrade till fortsatt kontakt med regionens politiker. Han poängterade värdet av kontinuerliga möten med olika organisationer för att hålla sig ”à jour” samt för utbyte av information, åsikter och förslag. Det blev en ömsesidigt givande träff för alla parter och Parkinson Gotland uppskattar och är tacksamma för de närvarandes intresse och engagemang.
(text: Inga-Märit Koehler)


Anhörigträff på Gråbo, den 17/10

Den 17 oktober inbjöd Parkinson Gotlan anhöriga i föreningen till en träff
för anhöriga/närstående till Parkinsonsjuk, på Anhörigcentrum på Gråbo torg. Detta i samarbete med Regionens anhörigkonsulenter.

Åtta anhöriga hade hörsammat inbjidan. Från Parkinson Gotland informerade
Eva Palmgren om föreningens olika aktiviteter samt hur man var ute och 
gav information om Parkinsons sjukdom till personal inom hemtjändten,
särskilt boende och äldreboende.

Anhörigcentrum informerade om vad de kan bistå med som stöd för
anhöriga och närstånde. Bl. a. om olika aktiviteter som Anhörigcentrum
anordnar. Med träffar och även möjlighet till gruppträffar och enskilda
samtal.

Som ett resultat av träffen ansåg föreningen att vi själva anordnar
en anhörigträff. 
Den 20:e november kl.17:00 har vi en anhörigträff.
på Korpen i Visby i Funkisams lokal.


 

Sensommarträffen den 2/9 2018

Parkinson Gotland hade sin sensommarträff på Suderbys Herrgård den 2 september. En trevlig dag då både väder och trivsel var på topp. Vår ordförande i Parkinsonförbundet, Eleonor Högström gästade oss. Hon presenterade sig själv och arbetet i förbundet på ett målande sätt. I avsaknad av möjlighet att visa bilder, berättade hon om de bilder hon tänkt visa, på ett sätt så att vi alla kunde tänka oss, hennes vardag med hundar, arbetet inom Parkinsonförbundet och att hon trots tidigare arbete som distriktssköterska var okunnig om Parkinsons sjukdom, när hon själv blev sjuk. Den vanliga bilden som många har av den som har sjukdomen är inte så enkel då sjukdomen är mycket varierande och individuell.
Vår förbundsordförande kände det också värdefullt att få en inblick i vår verksamhet på Gotland. Hon hade förberett sig med enkätsvaren från en landsomfattande undersökning av parkinsonpatienters kontakt med vården, där det visar sig att parkinsonsjuka på Gotland har haft bra möjligheter att få kontakt med vården, men vi haft det sämst ställt när det gäller att erbjudas rehabilitering, vid jämförelse med resten av landet.
Vår egen ordförande Laila Karlsson presenterade höstens aktiviteter, som bad, gymnastik, boxning och studiecirkel och uppmanade till flera att delta.
Efter intagen lunch fick vi underhållning av Ingrid och Tommy Wahlgren som gladde oss med sitt program ”Gutavisor på nöjets estrader”. Ett mycket uppskattat program där både de som är kunniga i Gutamål och de som bara kan lite, men förstår ändå, hade en trevlig upplevelse.
En trevlig eftermiddag avslutades med lotteri och många vinster där inkomsterna går till forskning för Parkinsons sjukdom.

Text: Lilian Virgin

(Bilder från träffen i högerspalten)


 

Rapport från ordförandekonferans i Lund den 12-13 maj.
Lilian Virgins rapport är här: Rapport (pdf fil)


Studiecirkel #1: Qi Gong

Vi startade på nytt tisdag den 16/1 kl 13:00 i Arbetarrörelsen Hus (ABF) i Visby.
7 cirkeldeltagare hade slutit upp trots vinterväder med snö och blåst.

Eva Palmgren berättade om historiken och syftet med Qi Gong.
Därefter fick alla prova på Qi Gong under ledning av Eva.
18 olika rörelser genomfördes och avslutades med en avslappningsövning.


Foto: Calle Sundström


Studiecirkel #2: Parkinsonjournalen

Vår andra träff var den 20/2 kl 13:00 i Arbetarrörelsen Hus (ABF) i Visby.
Vi var denna gång hela 11 deltagare.
Dagens ämne var Parkinsonjournalen och artiklar ur denna. Bl.a hade vi
i nr. 4, läst Georg Stenbergs artikel "Så var vi då - livet före diagnosen".
Artikeln gav bra samtal mellan deltagarna.


Studiecirkel #3: 

Den tredje träffen hade vi den 13/3 kl 13:00 i Arbetarrörelsen Hus (ABF)
i Visby.
7 deltagare diskuterade artiklar ur Parkinsonjournalen. Bl.a. om en
DBS-operation, som neurokirurgen Stefan Stråhle, genomgick i 
november 2013. (se Parkinsonjournalen nr.1, 2014)


Studiecirkel #4:

Vår fjärde träff var den 17/4 kl 13:00 i Arbetarrörelsen Hus (ABF)
i Visby.
9 medlemmar fick denna gång bekanta sig med Annika Laacks böcker.
Bl.a. lästes avsnitt ur hennes bok "Mr.P och jag".
Ett avsnitt handlar om hur Mr. P påverkar tal. Detta gav deltagarna
ämne för diskussion om hur man själv upplever sitt tal, såväl om tydlighet
och om röststyrka. Även hur handstilen kan påverkas.


Studiecirkel #5:

Vår femte träff hade vi 15/5i Arbetarrörelsen Hus (ABF) i Visby.
Vi  såg en film "Dans för Parkinson" som länsföreningen i Skåne lagt upp-
Vidare hade vi diskussion om Parkinsonstiftelsens "Att leva tillsammans med
Parkinsons sjukdom" som baseras på fem livskamraters erfarenheter och kunskap.

"Att leva tillsammans medParkinsons sjukdom" kan du läsa här (PDF fil)

Vi ses igen den 18/9.


Studiecirkel #6:

Efter sommaruppehållet trffades vi åter den 18/9.

Denna gång visade Calle vad som finns på våra hemsidor och hur man kan
navigera bland de olika flikarna.

Vi hade även en diskussion om vad kommande cirkelträffar skall ha för innehåll.
Föreslogs att intressanta böcker om Parkinson skulle kunna vara ett bra
underlag för fortsatta diskussioner.


Studiecirkel #7:

Idag berättade vår medlem Eva Ribacke Björk, med både humor och allvar,
om vad det kan innebära att göre en förundersökning på Karolinska
inför en DBS operation.
Deltagarna i cirkeln tyckte att detta var så bra att fler borde få höra Evas 
berättelse. Därför kommer Eva att berätta igen på vår nästa träff den 13/11.

Vi ville även titta närmare på olika avsnitt ur "Parkinson från A-Ö" då detta
kan ge många tillfällen att få dela med sig av egna upplevelser och
erfarenheter.


 

Bilder 2018

Här lägger vi in bilder på händelser 2018


Bilder från Sensommarträffen den 2/9 2018

Klicka på bilden. (PDF-fil)


Foto: Bertil Virgin


Bilder från årsmötet den 25/2 2018

Klicka på bilden. (PDF-fil)


Foto: Bertil Virgin


Bilder från Världsparkinsondagen den 11 april,


Klicka på Mr.Parkinson. (pdf-fil)


Almedalsbiblioteket den 24 april.

En öppen föreläsning av neuropsykolog Aron Sjöberg om hjärnan och det
naturliga åldrandet. "Hur kan vi själva främja vårt eget hälsosamma åldrande?"
Föreläsningen var mycket välbesökt då hörsalen i Almedalsbiblioteket var fullsatt.

I anslutning till hörsalen fanns flera verksamheter representerade med informationsmaterial:
Anhörigstöd, Minnesmottagningen, Funktionshinderenheten, Äldreenheten,
Gotlands demensförening, Gotlands Strokeförening och Parkinson Gotland.

Parkinson Gotland fick många intresserade besökare och vi fick berätta både om sjukdomen och vilka olika medlemsaktiviteter länsföreningen har.

 Foto: Calle Sundström