AKTIVITETER 2020

Här skriver vi in våra aktiviteter som sker under 2020.

För tidigare aktiviteter och bilder v.g klicka på: arkivsidan. 


Styrelsesammanträden 2020.

KL. 13.00 - ca 15.30

 

MÅNAD

DATUM

Plats

Januari

Tisdag 7

Funkisams lokal på Korpen

Februari

Tisdag 4

-”-

Mars

Tisdag 3

-”-

April

Tisdag 7

-”-

Maj

Tisdag 5

-”-

Juni

Tisdag 2

-”-

Juli

Inget möte

Inget möte

Augusti

Tisdag 4

Funkisams lokal på Korpen

September

Tisdag 1

-"-

Oktober

Tisdag 6

-”-

November

Tisdag 3

-”-

December

Tisdag 1

-”-


Informationsdagen den 14 november

Torsdag den 14 november hade Parkinson Gotland en informationsdag
i foajén på Visby lasarett. 
Många intresserade besökare fick här infomation om Parkinsons sjukdom
och om de olika aktiviteter Parkinson Gotland har för sina medlemmar.


Sensommarträffen den 1 september.

Den 1 september samlades ett 30-tal Parkinson Gotland medlemmar och anhöriga för den årligt återkommande sensommarträffen. Denna gång möttes vi i den mycket trevliga och nyrenoverade Halla bygdegård.
Ordförande Eva Palmgren hälsade alla välkomna och välkomnade särskilt dagens gäst,
danspedagogen Camilla Båge.

Dagens program började med en mycket god buffé-lunch, arrangerad av Halla bygdegårdsförening. 
Efter lunchen lät Camilla Båge alla få prova på ”Rörelse Dansträning för Parkinson” som vi gjorde både stående och sittande till musik.
Camilla Båge har lång erfarenhet av dans och dansundervisning för en stor bredd av elever i olika åldrar. Hon har även ett stort register av olika dansgenrer i sin danskompetens.
Prova på dansen sker i samarbete med ”Dans på Gotland”, Regionens danskonsulent Gia Schager.
Listor fördelades bland deltagarna för intresseanmälan för en tänkt återkommande aktivitet för våra medlemmar, där dans och rörelse till musik kan vara en form av bra träning för Parkinsonsjuka.
Efter dansen och till kaffet följde det traditionella lotteriet där medlemmarna skänkt fina priser.
Ordföranden avslutade träffen med att informera om höstens aktiviteter och tackade därefter alla för en trevlig träff.


Foto: Bertil Virgin
Text: Calle Sundström


VärldsParkinsondagen den 11 april

Den 11 april var Parkinson Gotland i foajén på Visby lasarett.
Där gav vi information om Parkinsons sjukdom samt vilka olika
aktiviteter som Parkinson Gotland kan erbjuda. 
Många intresserade stannade vid vårt informationsbord och det
ställdes många frågor om Parkinsons sjukdom.


Foto: Bertil Virgin


Foto: Bertil Virgin


Årsmötet den 24 februari. 

Rapport från årsmötet. (PDF-fil, klicka på länken)
Text: Inga-Märit Koehler
Foto: Bertil Virgin

Fler bilder i högerspalten.


Studiecirklar 2020

Cirkelträff #1 tisdag den 14/1

Årets första cirkelträff vid ABF:s lokaler, på Stenhuggaren i Visby tisdag den 14 januari.
12 medlemmar anslöt till träffen där dagens huvudämne handlade om DBS (Deep Brain
Stimulation).
En av våra medlemmar, Eva Ribacke, delgav cirkeldeltagarna sina erfarenheter av en
DBS operation.

Redan i oktober 2018, i vår studiecirkel,  berättade Eva om de många rigorösa
undersökningar som föregår en eventuell  DBS operation.
Då Eva hade stora problem med gång och rörelser.

Eva berättar, med mycket humor, om alla turer innan ett beslut om operation.
Hon säger själv att hon blev ”med tvekan godkänd”, detta beroende på att man inte
gärna vill operera om patienten är nära de 70 åren och att minnet kan påverkas.
Operationen skedde på Nya Karolinska i Mars 2019 och operationstiden var
6 – 8 timmar. Total vistelse på Nya Karolinska var beräknad till 5 dagar
(må – fr) men p.g.a. Evas stora trötthet efter operationen tog det en vecka innan
hon återvände till Gotland.

Eva hade då stora förväntningar på att DBS apparaturen skulle ge tillbaka hennes
rörlighet. Dock var DBS:en ännu ej aktiverad. Detta p.g.a att hjärnan kan få svullnad
efter operation.
Så efter en månad fick Eva åka tillbaka till Nya Karolinska för att starta upp DBS:en.

Efter ett besök den 3:e juni, på Visby lasarett kunde neurologen där ställa in utrustningen
så att Eva direkt märkte stor skillnad. Eva hade kommit till läkarbesöket med assistent och rullstol.
Läkaren sade efteråt skämtsamt: ”Sätt assistenten i rullstolen och gå hem”.
Nu kunde Eva betydligt bättre röra sig, men tycker att minnet försämrats.
Eva säger också att hennes medicinintag har halverats efter operationen.


Studiecirklar 2019

Cirkelträff #1 tisdag den 15/1

Idag berättade Stig och Elisbeth Skallak om sin resa till Förenade
Arabemiraten och Abu Dhabi och Dubai.
Till den mycket intressanta redogörelsen visade Stig bilder från
deras vistelse där.

Efter detta fortsatte vi med "Parkinson från A-Ö".
Denna gång diskuterade vi om trög mage, förvirring
och glömska samt om hallucinationer.


Cirkelträff #2 tisdag den 12/2

Idag hade vi danspedagogen Helena Högberg som
gäst. Tillsammans med Helena såg vi filmen:
”Dansa för Parkinson”.  (se avsnittet nedan) och
diskuterade efteråt om fördelar och ev. problem för
Parkinsonsjuka att dansa. Helena berättade om
olika anpassningar i dans och hur viktig det är med
själva upplevelsen av rörelse till musik i samvaro
med andra. 

Dansa för Parkinson.
Klicka på bilden, avsnittet är ca. 15 minuter.

Därefter fortsatte vi med "Parkinson från A – Ö".
Idag läste och pratade vi om gånfproblem som t.ex.
roblem med frysningar och olika knep för att motverka
detta, t.ex. att förflytta sig i sidled istället för att försöka
gå framåt.
Även att använda sig av hjälpmedel som käpp eller rullator.


Cirkelträff #3 tisdag den 12/3

På vår 3:e träff, läste och pratade vi bl.a om hjärntrötthet,
där deltagarna delade med sig av sina erfarenheter, Hur
medicinen skall "ticka" in, hur ens energi kan påverkas,
hur viktig sömnen är m.m.

Lilian informerade även om att vi på träffen den 14/5
får danspedagogen Helena Högberg som leder ett
prova på tilfälle för rörelse till musik.

Mer om detta kommer till den 14/5.


Cirkelträff #4 tisdag den 9/4

Idag var vi nio deltagare varav två besökte våra träffar 
för första gången. Trevligt med nya ansikten.
Vi fortsatte med med "Parkinson från A - Ö".
Vi tittade på vad hälsa är, orsaken till Parkinson (dopaminbrist)
och om mediciner, hur viktigt det är att ta den vid fasta tider och 
att inte ta den i samband med måltider.
Angående "Prova på dans", eller rörelse till musik
så diskuteradaes om detta kan vara ett inslag i vår sensommarträff.


Cirkelträff #5 tisdag den 14/5

Idag var vi åter igen nio deltagare varav en ny deltagare till våra träffar. 
Vi fortsatte med "Parkinson från A - Ö" och deltagarna.delade med sig
av sina erfarenheter och synpunkter.

Nu blir det ett sommaruppehåll och träffarna startar
åter den 10/9 kl.13.00 i ABF:s lokaler på Stenhuggarvägen.


Cirkelträff #6 tisdag den 10/9

Så startades höstens cicirklar.
Idag hade 11 deltagare samlats för att lyssna på information av
logopeden Madelein Keith som mycket bra berättade om 
tal - röst, -och sväljpåverkan vid Parkinsons sjukdom.
Madeleine gav även tips om hur man själv kan utföra talträning,
göra andningsövningar, överdriven artikulation mm.

För att kontakta logopedmottagnngen:
tel: 0498-26 83 39
e-post: logoped@gotland.se

Telefontid till logoped varje tisdag och torsdag kl. 08:00-09:00
Tel: 0498-26 85 17


Cirkelträff #7 tisdag den 8/10

Idag hade 13 deltagare kommit för att lyssna på 
fysioterapeuten Victor Malmstedt från Visby lasaretts 
neuromottagning.
Victor betonade hur viktigt det är med daglig fysisk aktivitet
för att bibehålla sin kropps fysik.
Gångsvårigheter, frysningar kan motverkas med visualisering
(t.ex. tejpremsor på golv) eller ljud (taktfast).
Victor visade på balansövningar man kan göra i hemmet.
Fallrädsla kan innebära mindre fysisk aktivitet. Använder
man hjälpmedel som käpp eller rullator kan fallrädslan minska.
 

Bra tips från Victor och bra frågor från deltagarna skapade en 
värdefull cirkelträff.


Cirkelträff #8 tisdag den 12/11

Cirkeldeltagarna fick idag lyssna på Helen Hultnäs
från tandvården som informerarade om vilka olika
tandvårdsstöd det finns.
T.ex. 
ATB, Allmänt TanvårdsBidrag med 300 kr/år
för åldersgrupp 30-64 år och med 600 kr/år
för 65 - år.

För större arbeten träder ett högkostnadsskydd
in som täcker 50% av kostnad från 3000-15000 kr
och 85% av kostnaden över 15000 kr.

Helen Hultnäs berättade även ingående om övriga
tandvårdsbidrag man kan vara berättigad till.
Helen delade även ut en lathund om tandvårdsstöd
till cirkeldeltagarna.

Har Du frågor om detta så kontakta:
Tandvårdsenheten
Visborgsallén 19, Gute
621 81
Tel: 0498-26 99 03 / 26 99 00


Cirkelträff #9 tisdag den 10/12

Vid årets sista träff fick vi besök och informtion av Peter Barnard
som är arbetsterapeut på neuromottagningen på Visby lasarett (Rehabcentrum Gotland, RCG).
För att komma till RehabCentrum Gotland måste man ha en remiss. Oftast remitteras man via Visby lasarett eller en vårdcentral. Söker man dagrehab kan man också söka via egenremiss.
Begär remiss för att träffa abetsterapeut som kan visa på behov av rehab.
Det är även viktitigt vid ansökan om parkeringstillstånd att be om intyg av fysio- eller
arbetsterapeut då dessa är bra på att beskriva helheten som visar på att parkeringstillstånd
verkligen behövs.
Peter betonade vikten av att vara aktiv för att hålla kroppen i gång.
Han menar att grupper är bästa formen av rehabilitering.
 

 


 

Bilder 2019

Här lägger vi in bilder på händelser 2019


Bilder från sensommarträffen den 1 september.


(Klicka på bilden. PDF-fil)


Foto: Bertil Virgin


Bilder från årmötet den 24 februari.

(Klicka på bilden. PDF-fil)

Foto: Bertil Virgin