AKTIVITETER 2020

Här skriver vi in våra aktiviteter som sker under 2020.

För tidigare aktiviteter och bilder v.g klicka på: arkivsidan. 


Styrelsesammanträden 2021.

KL. 13.00 - ca 15.00

 

MÅNAD

DATUM

Plats

Januari

Tisdag 12

Web, messenger

Februari

Tisdag 2

-”-

Mars

Tisdag 2

-”-

April

Tisdag 9

-”-

Maj

Tisdag 4

-”-

Juni

Tisdag 1

-”-

Juli

Inget möte

Inget möte

Augusti

Tisdag 3

Snäckan ?

September

Tisdag 7

-"-

Oktober

Tisdag 5

-”-

November

Tisdag 2

-”-

December

Tisdag 7

-”-


Informationsdagen den 14 november

Torsdag den 14 november hade Parkinson Gotland en informationsdag
i foajén på Visby lasarett. 
Många intresserade besökare fick här infomation om Parkinsons sjukdom
och om de olika aktiviteter Parkinson Gotland har för sina medlemmar.


 

Studiecirklar 2020

Cirkelträff #1 tisdag den 14/1

Årets första cirkelträff vid ABF:s lokaler, på Stenhuggaren i Visby tisdag den 14 januari.
12 medlemmar anslöt till träffen där dagens huvudämne handlade om DBS (Deep Brain
Stimulation).
En av våra medlemmar, Eva Ribacke, delgav cirkeldeltagarna sina erfarenheter av en
DBS operation.

Redan i oktober 2018, i vår studiecirkel,  berättade Eva om de många rigorösa
undersökningar som föregår en eventuell  DBS operation.
Då Eva hade stora problem med gång och rörelser.

Eva berättar, med mycket humor, om alla turer innan ett beslut om operation.
Hon säger själv att hon blev ”med tvekan godkänd”, detta beroende på att man inte
gärna vill operera om patienten är nära de 70 åren och att minnet kan påverkas.
Operationen skedde på Nya Karolinska i Mars 2019 och operationstiden var
6 – 8 timmar. Total vistelse på Nya Karolinska var beräknad till 5 dagar
(må – fr) men p.g.a. Evas stora trötthet efter operationen tog det en vecka innan
hon återvände till Gotland.

Eva hade då stora förväntningar på att DBS apparaturen skulle ge tillbaka hennes
rörlighet. Dock var DBS:en ännu ej aktiverad. Detta p.g.a att hjärnan kan få svullnad
efter operation.
Så efter en månad fick Eva åka tillbaka till Nya Karolinska för att starta upp DBS:en.

Efter ett besök den 3:e juni, på Visby lasarett kunde neurologen där ställa in utrustningen
så att Eva direkt märkte stor skillnad. Eva hade kommit till läkarbesöket med assistent och rullstol.
Läkaren sade efteråt skämtsamt: ”Sätt assistenten i rullstolen och gå hem”.
Nu kunde Eva betydligt bättre röra sig, men tycker att minnet försämrats.
Eva säger också att hennes medicinintag har halverats efter operationen.


Cirkelträff #2 tisdag den 11/2

Denna träff diskuterade vi de första kapitlen i "Hjärna med Parkinson"  av 
Staffan Råberg. 
Det känns väldigt bra att vi i cirkeln kan dela med oss av våra erfarenheter till
varandra. Samtidigt får vi en öppenhet där vi vågar berätta om våra "krämpor"
då förtroendet i gruppen växer. 
Detta känns mycket bra.


 

 


 

Aktiviteter 2020

Här lägger vi in bilder och text om aktiviteter 2020

Bilder från årsmötet den 23 februari 2020

(Klicka på bilden, PDF-fil)

Foto: Bertil Virgin


Sensommarträff i Lummelunda den 5 september 2020

(Klicka på bilden. PDF-fil)

Foto: Bertil Virgin