AKTIVITETER 2018

Här skriver vi in våra aktiviteter som sker under 2018.

För tidigare aktiviteter och bilder v.g klicka på: arkivsidan. 


Styrelsesammanträden 2018.

KL. 13.00 - ca 16.00

 

MÅNAD

DATUM

Plats

Januari

Tisdag 9

Funkisams lokal på Korpen

Februari

Tisdag 6

Funkisams lokal på Korpen

Mars

Tisdag 6

Funkisams lokal på Korpen

April

Tisdag 3

-”-

Maj

Onsdag 2

-”-

Juni

Tisdag 5

-”-

Juli

Tisdag 31

Hos Laila i Bro.

Augusti

Inget möte

-

September

Tisdag 4

Funkisams lokal på Korpen

Oktober

Tisdag 2

-”-

November

Tisdag 6

-”-

December

Tisdag 4

-”-


Sensommarträffen den 2/9 2018

Parkinson Gotland hade sin sensommarträff på Suderbys Herrgård den 2 september. En trevlig dag då både väder och trivsel var på topp. Vår ordförande i Parkinsonförbundet, Eleonor Högström gästade oss. Hon presenterade sig själv och arbetet i förbundet på ett målande sätt. I avsaknad av möjlighet att visa bilder, berättade hon om de bilder hon tänkt visa, på ett sätt så att vi alla kunde tänka oss, hennes vardag med hundar, arbetet inom Parkinsonförbundet och att hon trots tidigare arbete som distriktssköterska var okunnig om Parkinsons sjukdom, när hon själv blev sjuk. Den vanliga bilden som många har av den som har sjukdomen är inte så enkel då sjukdomen är mycket varierande och individuell.
Vår förbundsordförande kände det också värdefullt att få en inblick i vår verksamhet på Gotland. Hon hade förberett sig med enkätsvaren från en landsomfattande undersökning av parkinsonpatienters kontakt med vården, där det visar sig att parkinsonsjuka på Gotland har haft bra möjligheter att få kontakt med vården, men vi haft det sämst ställt när det gäller att erbjudas rehabilitering, vid jämförelse med resten av landet.
Vår egen ordförande Laila Karlsson presenterade höstens aktiviteter, som bad, gymnastik, boxning och studiecirkel och uppmanade till flera att delta.
Efter intagen lunch fick vi underhållning av Ingrid och Tommy Wahlgren som gladde oss med sitt program ”Gutavisor på nöjets estrader”. Ett mycket uppskattat program där både de som är kunniga i Gutamål och de som bara kan lite, men förstår ändå, hade en trevlig upplevelse.
En trevlig eftermiddag avslutades med lotteri och många vinster där inkomsterna går till forskning för Parkinsons sjukdom.

Text: Lilian Virgin

(Bilder från träffen i högerspalten)


 

Rapport från ordförandekonferans i Lund den 12-13 maj.
Lilian Virgins rapport är här: Rapport (pdf fil)


Studiecirkel #1: Qi Gong

Vi startade på nytt tisdag den 16/1 kl 13:00 i Arbetarrörelsen Hus (ABF) i Visby.
7 cirkeldeltagare hade slutit upp trots vinterväder med snö och blåst.

Eva Palmgren berättade om historiken och syftet med Qi Gong.
Därefter fick alla prova på Qi Gong under ledning av Eva.
18 olika rörelser genomfördes och avslutades med en avslappningsövning.


Foto: Calle Sundström


Studiecirkel #2: Parkinsonjournalen

Vår andra träff var den 20/2 kl 13:00 i Arbetarrörelsen Hus (ABF) i Visby.
Vi var denna gång hela 11 deltagare.
Dagens ämne var Parkinsonjournalen och artiklar ur denna. Bl.a hade vi
i nr. 4, läst Georg Stenbergs artikel "Så var vi då - livet före diagnosen".
Artikeln gav bra samtal mellan deltagarna.


Studiecirkel #3: 

Den tredje träffen hade vi den 13/3 kl 13:00 i Arbetarrörelsen Hus (ABF)
i Visby.
7 deltagare diskuterade artiklar ur Parkinsonjournalen. Bl.a. om en
DBS-operation, som neurokirurgen Stefan Stråhle, genomgick i 
november 2013. (se Parkinsonjournalen nr.1, 2014)


Studiecirkel #4:

Vår fjärde träff var den 17/4 kl 13:00 i Arbetarrörelsen Hus (ABF)
i Visby.
9 medlemmar fick denna gång bekanta sig med Annika Laacks böcker.
Bl.a. lästes avsnitt ur hennes bok "Mr.P och jag".
Ett avsnitt handlar om hur Mr. P påverkar tal. Detta gav deltagarna
ämne för diskussion om hur man själv upplever sitt tal, såväl om tydlighet
och om röststyrka. Även hur handstilen kan påverkas.


Studiecirkel #5:

Vår femte träff hade vi 15/5i Arbetarrörelsen Hus (ABF) i Visby.
Vi  såg en film "Dans för Parkinson" som länsföreningen i Skåne lagt upp-
Vidare hade vi diskussion om Parkinsonstiftelsens "Att leva tillsammans med
Parkinsons sjukdom" som baseras på fem livskamraters erfarenheter och kunskap.

"Att leva tillsammans medParkinsons sjukdom" kan du läsa här (PDF fil)

Vi ses igen den 18/9.


Studiecirkel #6:

Efter sommaruppehållet trffades vi åter den 18/9.

Denna gång visade Calle vad som finns på våra hemsidor och hur man kan
navigera bland de olika flikarna.

Vi hade även en diskussion om vad kommande cirkelträffar skall ha för innehåll.
Föreslogs att intressanta böcker om Parkinson skulle kunna vara ett bra
underlag för fortsatta diskussioner.


 

Bilder 2018

Här lägger vi in bilder på händelser 2018


Bilder från Sensommarträffen den 2/9 2018

Klicka på bilden. (PDF-fil)


Foto: Bertil Virgin


Bilder från årsmötet den 25/2 2018

Klicka på bilden. (PDF-fil)


Foto: Bertil Virgin


Bilder från Världsparkinsondagen den 11 april,


Klicka på Mr.Parkinson. (pdf-fil)


Almedalsbiblioteket den 24 april.

En öppen föreläsning av neuropsykolog Aron Sjöberg om hjärnan och det
naturliga åldrandet. "Hur kan vi själva främja vårt eget hälsosamma åldrande?"
Föreläsningen var mycket välbesökt då hörsalen i Almedalsbiblioteket var fullsatt.

I anslutning till hörsalen fanns flera verksamheter representerade med informationsmaterial:
Anhörigstöd, Minnesmottagningen, Funktionshinderenheten, Äldreenheten,
Gotlands demensförening, Gotlands Strokeförening och Parkinson Gotland.

Parkinson Gotland fick många intresserade besökare och vi fick berätta både om sjukdomen och vilka olika medlemsaktiviteter länsföreningen har.

 Foto: Calle Sundström