AKTIVITETER 2017

Här skriver vi in alla vära aktiviteter som sker under 2017.

För alla aktiviteter under 2016 v.g klicka på: arkivsidan. 


Styrelsesammanträden 2017.

KL. 13.00 - ca 16.00

 

MÅNAD

DATUM

Plats

Januari

Tisdag 10

Hos Bengt och Christina Wramner

Februari

Tisdag 7

Funkisams lokal på Korpen

Mars

Tisdag 7

-”-

April

Tisdag 4

-”-

Maj

Tisdag 2

-”-

Juni

Onsdag 7

-”-

Juli

Inget möte

 

Augusti

Tisdag 1

-”-

September

Tisdag 5

-”-

Oktober

Tisdag 3

-”-

November

Tisdag 7

-”-

December

Tisdag 5

-”-


VärldsParkinsondagenFoto: Bertil Virgin

Parkinson Gotland inbjöd till Världsparkinsondagen 11 april, ett 50-tal personer samlades

I aulan på Visby lasarett samlades medlemmar, anhöriga och övriga intresserade för information om Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård av Parkinsonsjuka. Neurolog Sven-Erik Bysell och Parkinsonsjuksköterska Anna Bysell berättade vad riktlinjerna innehåller och vad det innebär för vården på Gotland. Riktlinjerna omfattar i princip hela vårdkedjan, från bästa möjliga förutsättningar för tidig diagnostik till lämplig behandling. Förutom läkare och parkinsonsjuksköterska behövs sjukgymnast, arbetsterapeut, logoped, dietist, kurator och neuropsykolog.
Socialstyrelsen har vid sin första uppföljning av riktlinjerna sett att det finns brister i vården och att vården inte är jämlik, det gäller framför allt tillgången till avancerade behandlingsmetoder men också när det gäller äldre, yngre och lågutbildade patienter. På Gotland hävdar vi oss rätt bra i jämförelse med andra län, vården är tillgänglig. Vi visar bäst resultat av alla län när det gäller årliga besök hos läkare inom specialvården för parkinsonpatienter. Inget län når än så länge upp till de rekommenderade två besöken per år. Vi har ändå en del att önska och jobba för. Vi behöver bli bättre på och öka tillgången till en sammanhängande rehabilitering på Gotland. Vi behöver upptäcka behov av behandling vid demenssjukdom, kanske med andra behandlingsformer än medicin, för att undvika att medicinerna påverkar varandra negativt. Det finns en hel del att förbättra och skriftliga styrdokument behöver tas fram och vården kan också förbättras genom ett Parkinsonregister där patienterna själva kan registrera ev. biverkningar.
Mötet avslutades med att Lena di Corsi och Björn Ewald från Träningsboxen berättade att boxning kan vara bra träningsform vid behandling av Parkinsons sjukdom. Det är en träning som man gör efter egen förmåga och som visat sig ge en positiv effekt, inte minst som balansträning.
Parkinson Gotland har nu en del att jobba med framöver och dagen var en bra början för att förstå de nya riktlinjerna.

/text: Lilian Virgin publicerat på Helagotland.se den 16/4 2017. 


Årsmötet 2017 26/2

Årsmötesförhandlingar hölls den 26 februari i "Kökett" Hyvelgatan 5.
Över trettio medlemmar hade anslutit till mötet. Trevligt!

Vi bjöds på Smörgåstårta och dryck, kaffe och kaka och Rolf Wahlgren underhöll
förtjänstfullt med sång, musik och roliga historier.

Vi hade lotterier med fina vinstpriser.

Möteshandlingar:

Verksamhetsberättelse 2016 (PDF)
Årsmötesprotokoll  2017 (PDF)
Verksamhetsplan 2017 (PDF)


Möte den 20 februari med Socialnämnden och Hälso- och sjukvårdsnämndens Samrådsgrupp

Protokoll: SON_HSN_Protokoll_2017-02-20.pdf


 

Studiecirkel #4 Torsdag den 20/4

Denna gång var vi bara 3 deltagare. Många har varit ordentligt förkylda och möjligen
kan det låga deltagandet bero på att denna träff lades på en torsdag mot att vi vanligen
träffas på tisdagar.

Idag tittade vi på "Gotländskt bondbröllop i Fleringe Kyrka 1958".
Här gifter sig Nämndemansdottern Gunvor Kihlén från Utoje i Fleringe socken
med husbondesonen Sven Bogren från Puttersjaus i Rute socken.
Vi får se ett traditionsrikt gotländskt bondbröllop i 1800-talsstil med allt som bröllopsgården
förmår att ställa i ordning.

Flimen är från Gunnar Olssons filmsamling och ljud och bearbetning har utförts 2013.
Berättare i filmen är Ing-Marie Tellström som och står för manus.


Studiecirkel #3 28/3

Lisbeth, Eva och Calle har läst boken "10 hemligheter bakom ett lyckligare liv med Parkinsons sjukdom" av Michael S. Okun, och berättade om den.
Det diskuterades om innehållet och det ansågs att innehållet är lite för "medicinskt"
inriktad med många facktermer och därför blir något "tungläst".

Lilian rapporterade att på Världsparkinsondagen den 11/4, i aulan på Visby Lasarett, kommer neurologen Sven-Erik Bysell och annan personal från Neuromottagningen att
ge information om uppfyllnad av Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för vård av
Parkinsonsjuka.
Inbjudan till medlemmar och anhöriga har skickats ut.

Cirkeln avslutades med att vi såg på två korta filmer:
"Prate klokt på jaulkalas" och "Spar pa vattne!"

Nästa möte blir To den 20/4 kl.13:00 i ABF-huset


Studiecirkel #2 28/2

Diskuterades om årsmötet som hölls den 26/2.
Kökett ansågs vara bra lokal för fortsatta årsmöten. Dock något bullrigt från en kyldisk.

Diskuterades om försäkringsvillkor vid kronisk sjukdom och utlandsresor.
Stig Skallak gör ett utkast om sina efterforskningar och erfarenheter som vi lägger ut
på hemsidan, Klart.

Angående uppfyllande av de Nationella Riktlinjerna väcktes frågan om att försöka samla
Neuromottagningen på VärldsParkinsondagen den 11/4.

Inga-Märit skriver referat från årsmötet för publicering i lokaltidningar.

Calle visade lite om vad som finns på Länsföreningens hemsidor.

Diskussion om teman i kommande cirkelmöten.

Nästa möte blir Ti den 28/3 kl.13:00 i ABF-huset
 

Studiecirkel #1 24/1

Den 24/1 hade vi den första cirkelträffen i ABF-huset.
13 deltagare vilket är något av ett rekord.

Eva Palmgren visade en film av Mats Falck, ”Waldemars Wisby II”, där Waldemar Falck
berättar om Visbys förändring.
Det var bilder ur Waldemars arkiv från 1870 och framåt samt nytagna filmsekvenser för att visa utvecklingen i världsarvsstaden Visby.

Eva Palmgren tipsade om flera DVD filmer om Gotland som finns att låna på biblioteket.


Träningstips:
Träningssboxen. Slå mot Parkinson

Så började det.

Lena Di Corsi blev engagerad och startade Träningssboxen. Slå mot Parkinson 
Lunbygatan2 vid gamla ICA-lagret.

Idag finns möjlighet att träna 3 gånger i veckan och vi är för närvarande ca. 16
personer som tränar och boxas hos Lena.
Träningstillfällen är måndagar och onsdagar kl. 15:00 till ca. 16:00
samt fredagar kl. 14:00 till 15:00

Vi har roligt, stånkar och stönar men det ger resultat. Såväl i rörlighet, 
koordination, balans, styrka.

Mer information om TRÄNINGSBOXEN VISBY hos:
Lena Di Corsi
Tel: 0722 14 10 80
mail: lena@traningsboxenvisby.se

(se bilder från Träningsboxen, klicka på bilden. PDF) 

Här ett inslag från SVT, Rapport från 2017-02-26 om boxningsträning och Parkinsons sjukdom. 
Nu har vi denna träningsmöjlighet. Börja Du också!
(Klicka på bilden)


 

 


 

 

 

 

 

Bilder 2017

Här lägger vi in bilder på händelser 2017

 


Bilder från VärldsParkinsondagen den 11 april

(Klicka på bilden)

Foto: Bertil Virgin


Bilder från årsmötet den 26 februari

Klicka på bilden

Foto: Bertil Virgin