AKTIVITETER 2018

Här skriver vi in våra aktiviteter som sker under 2018.

För tidigare aktiviteter och bilder v.g klicka på: arkivsidan. 


Styrelsesammanträden 2018.

KL. 13.00 - ca 16.00

 

MÅNAD

DATUM

Plats

Januari

Tisdag 9

Funkisams lokal på Korpen

Februari

Tisdag 6

Funkisams lokal på Korpen

Mars

Tisdag 6

Funkisams lokal på Korpen

April

Tisdag 3

-”-

Maj

Onsdag 2

-”-

Juni

Tisdag 5

-”-

Juli

Tisdag 31

Hos Laila i Bro.

Augusti

Inget möte

-

September

Tisdag 4

Funkisams lokal på Korpen

Oktober

Tisdag 2

-”-

November

Tisdag 6

-”-

December

Tisdag 4

-”-


Studiecirkel #1: Qi Gong

Vi startade på nytt tisdag den 16/1 kl 13:00 i Arbetarrörelsen Hus (ABF) i Visby.
7 cirkeldeltagare hade slutit upp trots vinterväder med snö och blåst.

Eva Palmgren berättade om historiken och syftet med Qi Gong.
Därefter fick alla prova på Qi Gong under ledning av Eva.
18 olika rörelser genomfördes och avslutades med en avslappningsövning.


Foto: Calle Sundström


Studiecirkel #2: Parkinsonjournalen

Vår andra träff var den 20/2 kl 13:00 i Arbetarrörelsen Hus (ABF) i Visby.
Vi var denna gång hela 11 deltagare.
Dagens ämne var Parkinsonjournalen och artiklar ur denna. Bl.a hade vi
i nr. 4, läst Georg Stenbergs artikel "Så var vi då - livet före diagnosen".
Artikeln gav bra samtal mellan deltagarna.


Studiecirkel #3: 

Den tredje träffen hade vi den 13/3 kl 13:00 i Arbetarrörelsen Hus (ABF)
i Visby.
7 deltagare diskuterade artiklar ur Parkinsonjournalen. Bl.a. om en
DBS-operation, som neurokirurgen Stefan Stråhle, genomgick i 
november 2013. (se Parkinsonjournalen nr.1, 2014)


Studiecirkel #4:

Vår fjärde träff var den 17/4 kl 13:00 i Arbetarrörelsen Hus (ABF)
i Visby.
9 medlemmar fick denna gång bekanta sig med Annika Laacks böcker.
Bl.a. lästes avsnitt ur hennes bok "Mr.P och jag".
Ett avsnitt handlar om hur Mr. P påverkar tal. Detta gav deltagarna
ämne för diskussion om hur man själv upplever sitt tal, såväl om tydlighet
och om röststyrka. Även hur handstilen kan påverkas.


Studiecirkel #5:

Vår femte träff hade vi 15/5i Arbetarrörelsen Hus (ABF) i Visby.
Vi  såg en film "Dans för Parinson" som länsföreningen i Skåne lagt upp-
Vidare hade vi diskussion om Parkinsonstiftelsens "Att leva tillsammans med
Parkinsons sjukdom" som baseras på fem livskamraters erfarenheter och kunskap.

"Att leva tillsammans medParkinsons sjukdom" kan du läsa här (PDF fil)

Vi ses igen den 18/9.


 

Bilder 2018

Här lägger vi in bilder på händelser 2018

 


Bilder från årsmötet den 25/2 2018

Klicka på bilden. (PDF-fil)


Foto: Bertil Virgin


Bilder från Världsparkinsondagen den 11 april,


Klicka på Mr.Parkinson. (pdf-fil)


Almedalsbiblioteket den 24 april.

En öppen föreläsning av neuropsykolog Aron Sjöberg om hjärnan och det
naturliga åldrandet. "Hur kan vi själva främja vårt eget hälsosamma åldrande?"
Föreläsningen var mycket välbesökt då hörsalen i Almedalsbiblioteket var fullsatt.

I anslutning till hörsalen fanns flera verksamheter representerade med informationsmaterial:
Anhörigstöd, Minnesmottagningen, Funktionshinderenheten, Äldreenheten,
Gotlands demensförening, Gotlands Strokeförening och Parkinson Gotland.

Parkinson Gotland fick många intresserade besökare och vi fick berätta både om sjukdomen och vilka olika medlemsaktiviteter länsföreningen har.

 Foto: Calle Sundström