AKTIVITETER 2018

Här skriver vi in våra aktiviteter som sker under 2018.

För tidigare aktiviteter och bilder v.g klicka på: arkivsidan. 


Styrelsesammanträden 2018.

KL. 13.00 - ca 16.00

 

MÅNAD

DATUM

Plats

Januari

Tisdag 9

Funkisams lokal på Korpen

Februari

Tisdag 6

Funkisams lokal på Korpen

Mars

Tisdag 6

-”-

April

Tisdag 3

-”-

Maj

Onsdag 2

-”-

Juni

Tisdag 5

-”-

Juli

Inget möte

 

Augusti

Tisdag 7

-”-

September

Tisdag 4

-”-

Oktober

Tisdag 2

-”-

November

Tisdag 6

-”-

December

Tisdag 4

-”-


Studiecirkel #1: Qi Gong

Vi startade på nytt tisdag den 16/1 kl 13:00 i Arbetarrörelsen Hus (ABF) i Visby.
7 cirkeldeltagare hade slutit upp trots vinterväder med snö och blåst.

Eva Palmgren berättade om historiken och syftet med Qi Gong.
Därefter fick alla prova på Qi Gong under ledning av Eva.
18 olika rörelser genomfördes och avslutades med en avslappningsövning.


Foto: Calle Sundström


Studiecirkel #2: Parkinsonjournalen

Vår andra träff var den 20/2 kl 13:00 i Arbetarrörelsen Hus (ABF) i Visby.
Vi var denna gång hela 11 deltagare.
Dagens ämne var Parkinsonjournalen och artiklar ur denna. Bl.a hade vi
i nr. 4, läst Georg Stenbergs artikel "Så var vi då - livet före diagnosen".
Artikeln gav bra samtal mellan deltagarna.


Studiecirkel #3: 

Den tredje träffen hade vi den 13/3 kl 13:00 i Arbetarrörelsen Hus (ABF)
i Visby.
7 deltagare diskuterade artiklar ur Parkinsonjournalen. Bl.a. om en
DBS-operation, som neurokirurgen Stefan Stråhle, genomgick i 
november 2013. (se Parkinsonjournalen nr.1, 2014)


 

Bilder 2018

Här lägger vi in bilder på händelser 2018

 


Bilder från årsmötet den 25/2 2018

Klicka på bilden. (PDF-fil)


Foto: Bertil Virgin