Aktuellt 2021


Nyhetsbrev nr. 3

Här kan Du läsa om aktuell forskning om Parkinson.


 

Aktiviteter 2021

Träningssboxen i Visby

För mer information kontakta:
Lena Di Corsi
Tel: 0722 14 10 80
mail: lena@traningsboxenvisby.se


Anhörigträffar är inställda
tills vidare p.g.a coronaviruset.

Nästa träff:
Kallelse kommer.
Plats blir på Korpen i Funkismas lokal,
Brömsebroväg 8. 

Om du är intresserad eller har frågor kontakta:

Stig Skallak
Tel: 070-546 08 77
Mail: stig.skallak@gmail.com


 

Vattengympa och gymnastik
på Korpen Visby

Vattengympa: Inställt tills vidare.

Förhoppningsvis startar  vi i gen till våren 2021
Kostnad: 700:-/termin alteranitvit 75:-/gång

Gymnastiken Korpen Rehab:
Inställt tills vidare.

Förhoppningsvis startar  vi i gen till våren 2021
Kostnad 400:-/termin alternativt 45:-/gång

Anmälan för gymnastik till: Eva Palmgren
Mobil 070-497 27 80
mail: epalmgren@telia.com


Vattengympa i Slite och Hemse

Inställt tills vidare p.g.a Coronaviruset!

Slite Kilåkern Slite bassäng

Hemsebadet Hemse

Anmälan eller frågor för bad i Slite och Hemse:

Anette Möllerström
Tel 0498-21 81 55
mobil 073-974 03 20
mail: annettemollerstrom@hotmail.com


Månadsträff / Studiecirkel:
Inställt tills vidare p.g.a Coronaviruset!

Nya datum kommer.

Plats: ABF:s lokaler 
Stenhuggarvägen 6 i Visby.

Anmälan eler frågor till:
Lisbeth Carlsson
070-301 09 46
lizzie.carlsson@telia.com


"Tjejträffen"
Inställt tills vidare p.g.a Coronaviruset!

Träffpunkt Gråbo kan kvinnor med Parkinsons sjukdom träffas och
ur en kvinnlig synvinkel diskutera och dela erfarenheter om hur det
är att leva med sjukdomen.
Träffarna är en gång i månaden och den sista tisdagen i månaden.
Nya datum för träffar kommer.

Tid: kl. 12:30
Plats: Gråbo Torg 15, Visby
Ingen anmälan


LIV 
Lugnt Inre Välmående

Inställt tills vidare p.g.a Coronaviruset!

Målgrupp är de med Parkinsons sjukdom, de som drabbats av
stroke samt anhöriga.

Kostnad: GRATIS
Projektet finansieras med medel ur Allmänna arvsfonden.

Tillsammans gör vi övningar med syfte att;
• Öka din livsglädje och vitalitet
• Minska stress
• Öka rörligheten i kroppen
• Förbättra balansen
• Motverka hjärntrötthet
Inga särskilda kläder behövs.

Välkommen

Anmälan eller frågor görs till Yvonne Engström
Socionom, Yogainstruktör och Utbildad
i LIV projektet.

tel: 072 52 36 322
e-post: yvoeng@gmail.com


Yoga i Visby. Inställt tills vidare.


Reumatikerdistriktet
har en medicinsk yoga

Ledare för yogan är Haridev Kadur.

Anmälan eller frågor till:
Pia Dyvander Johansson
Tel: 070-922 34 77


 

Yoga i Slite. Inställt tills vidare p.g.a Coronaviruset!

Yoga, sittande på stol.
Ledare för yogan är Yvonne Engström,

Anmälan eller frågor till:
Yvonne Engström
Tel: 072-523 63 22
mail: yvoeng@gmail.com


Brister i Parkisonvården

Socialstyrelsens första nationella utvärdering visar bland annat att fyra av tio Parkinsonsjuka inte får uppföljningsbesök. De som har högre utbildning får i större utsträckning uppföljande besök än de med lägre utbildning. Det finns också skillnader mellan landstingen. Läs hela rapporten här.

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för MS och Parkinsons sjukdom innehåller rekommendationer om diagnostik, behandling av grundsjukdomen, symtomatisk behandling, kontinuerlig uppföljning och rehabilitering. De vänder sig till beslutsfattare och profession inom området. Läs mer på Socialstyrelsens webbplats.
Här finns en presentation av riktlinjerna. (pdf)


Parkinsonfonden

Om man går in på deras hemsida, så ser man att fonden tagit ett nytt initiativ för att stödja angelägen forskning. Det innebär att Parkinsonfonden i en försöksverksamhet ger givarna möjlighet att själva välja vilket forskningsprojekt de vill stödja. Kanske kan metoden ge forskarna ytterligare finansiering, så att de kan genomföra sin forskning på ett effektivare sätt.


Här kan du läsa mer om Parkinsons sjukdom. 

Välkommen till Parkinson Gotland


Trevlig sommar. Vacker blomma i Botaniskan.


foto:Bertil Virgin
 


Viktig information om Coronapandemin

Coronapandemin medför tyvärr att vi får ställa in flera av föreningens aktiviteter. Parkinson Gotlands regionala förening följer de rekommendationer som ges av våra myndigheter och Parkinsonförbundet.

Parkinson Gotland ställer tills vidare in dessa aktiviteter på grund av Coronaviruset.

• Vattengympa på Korpen Visby.

• Vattengympa i Slite och Hemse

• Månadsträff / Studiecirkel hos ABF

• Anhörigträffar

• "Tjejträffen" på Gråbo

• LIV, Lugnt Inre Välmående

Yoga i Visby och i Slite

• Bordtennis i Visby

Parkinson Gotland återkommer om nya tider för våra aktiviteter när vi vet mer om hur Coronapandemin utvecklas.


Swemodis råd till dig som har Parkinsons sjukdom med anledning av COVID-19

(2020-03-23) . Swemodis är de svenska neurologernas yrkesorganisation. Här följer deras rekommendationer:

Det är troligen klokt att betrakta personer med Parkinsons sjukdom som en riskpopulation när det gäller COVID-19. Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Folkhälsomyndigheten i USA) säger: ”Om du löper högre risk för allvarlig sjukdom från COVID-19 på grund av din ålder eller på grund av att du har ett allvarligt hälsoproblem på lång sikt, är det extra viktigt för dig att vidta åtgärder för att minska risken för att bli sjuk med COVID-19”.

De rekommenderar att du:
- Vidtar vardagliga försiktighetsåtgärder för att hålla avstånd mellan dig själv och andra, även känt som ”social distancing”.
- Undvik folkmassor så mycket som möjligt och följ riktlinjer om offentliga sammankomster.
- Undvik resor som inte är nödvändiga.
- Håll dig hemma så mycket som möjligt för att ytterligare minska din risk för att bli utsatt, särskilt om det finns ett COVID-19-utbrott i din omgivning.
- Överväg sätt att få mat till din bostad genom familj, sociala eller kommersiella nätverk.


Det är viktigt att notera att risken för COVID-19 varierar beroende på var du bor i landet och denna information förändras snabbt dag för dag. I vissa samhällen sprids det snabbare än i andra, så håll dig uppdaterar med information från dina lokala hälsomyndigheter för att fastställa specifika risker i ditt samhälle.

Värdefulla länkar med aktuell information:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

https://www.krisinformation.se/

Läs även på Movement Disorder Societys hemsida:

https://www.movementdisorders.org/COVID-19-Pandemic-MDS.htm


Lyssna på Parkinsonpodden!

Nu finns en pod om Coronapandemin.

Hör Håkan Widner professor och överläkare i neurologi på Skånes Universitetssjukhus om Parkinsons sjukdom och Coronaviruset. Är det något speciellt jag ska tänka på? Tillhör jag som parkinsondrabbad en så kallad riskgrupp? Bästa sättet att skydda sig? Dessa och många fler frågor får du svar på i Parkinsonpodden Coronaspecial.

Här hittar du det senaste och alla tidigare avsnitt av Parkinsonpodden.


 

Här finns information om föreningens verksamhet och kontaktuppgifter till styrelsen.

Se även följande sidor:

Kontakter och information>  (Nyhetsbrev,  Parkinsonjournalen, Filmklipp om Parkinsons sjukdom. Region Gotland mm)

Aktiviteter> (Årets aktiviteter och bilder)

Arkiv> (Arkiverade handlingar och bilder)

Hör gärna av dig om du har några frågor!


Här hittar du det senaste och alla tidigare avsnitt av Parkinsonpodden.


 

Styrelsesammanträden 2020.

Se Aktiviteter


Parkinsons Ansikte. 

Bra föreläsningar och information hittar du under 
Kontakt och info. (Klicka)


 

 

 

 

 

 


 

 

Idag är vi 117 medlemmar i Parkinson Gotland

Här kan Du anmäla dig


Remiss/Egenremiss

Ofta kommer du som patient i kontakt med sjukhusens specialistvård via remiss från primärvård eller via akutbesök på sjukhuset. Det finns även möjlighet att själv, utan remiss från primärvården, kontakta specialistvården genom en egenremiss (gäller inte röntgen eller provtagning).

Egenremissen ska vara skriftlig för att den ska kunna hanteras på samma sätt som övriga remisser och skickas per post till aktuell mottagning

Det är den mottagande specialistmottagningen som avgör vilken vård du ska få och på vilken nivå utifrån en medicinsk bedömning. Det betyder att du kan erbjudas tid till specialistmottagning alternativt hänvisas till din vårdcentral eller till egenvård.

Länk för egen remiss: https://www.gotland.se/86356
Länken är en pdf-fil som kan fyllas i på dator. Alternativt skrivs remissen ut för manuell ifyllnad och postas.

Undertecknad egenremiss skickas via brev till:  
Rehabenheten Korpen
Brömsebroväg 8 621 42 Visby


Olycksfallsförsäkring ingår i medlemskapet.

Från och med 1 januari 2016 omfattas alla våra medlemmar av en olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller dygnet runt. Försäkringsvillkor. (PDF)
För mer information om försäkringen, läs under rubriken Medlemssidor / Medlemsförmåner eller kontakta Unik försäkring,

tel: 010 - 490 09 91.
E-post:
Kundtjänst: info@unikforsakring.se
Skador: skador@unikforsakring.se


Resa utomlands?

Här är lite att tänka på om Du tänker åka utomlands.
Alla parkinsonmedlemmar har som medlem i Parkinsonförbundet en olycksfallförsäkring i Unik försäkring,

Dock kan det vara klokt att kolla upp din egen reseförsäkring. (Ingår ofta i hemförsäkringen.)

Vår medlem Stig Skallak har gjort efterforskningar som kan vara till hjälp om ni planerar att åka utomlands och vad som gäller försäkringsmässigt om man råkar ut för sjukvårdsbehov utomlands.
Läs Stigs efterforskning här: (Klicka på länken) 
Så säkerställer du att reseförsäkringen täcker även för Dig med en kronisk sjukdom.


Facebook

Facebookgrupper
Vi har lagt upp två nya Facebookgrupper för fria diskussioner. En sida för personer med
Parkinson och en för anhöriga till personer med Parkinson. Grupperna är slutna, vilket innebär att utomstående inte kan läsa vad som skrivs. Välkommen att vara med!

För personer med Parkinson: på Facebook.  (Klicka på länken)
För anhöriga: Anhöriga  (Klicka på länken)


Ska Du åka båten?

Som medlem i Parkinson Gotland
ingår Du i organisationen Funkisam.
Efter en överenskommelse mellan
Destination Gotland och Funkisam 
behöver Du inte betala boknings-
avgift om Du bokar via telefon eller
i någon av Destinations Gotlands
terminaler.
Vid bokningstillfället räcker det med
att Du uppger att Du tillhör Funkisam.


KONTAKTPERSONER / STYRELSE GOTLAND

Eva Palmgren
Ordförande
Mobil: 070-497 27 80
epalmgren@telia.com
 


Lisbeth Carlsson

Vice ordförande
Mobil: 070-301 09 46
lizzie.carlsson@telia.com

 


Björn Engström
Kassör

Mobil: 072 523 58 48 
bjornaminne@gmail.com

 


Eva Johansson
Ersättare
Mobil: 070-277 22 91
evaeva@telia.com


Carl-Ove Sundström
Sekreterare

Mobil: 070-363 04 54
carl-ove.sundstrom@telia.com


 


Lisbeth Skallak
Ledamot
Mobil: 073-985 26 88
​lisbethskallak@gmail.com

Stig Skallak
Ersättare
Mobil: 070-546 08 77
stig.skallak@gmail.com
 

Tomas Ardin
Ersättare

Mobil: 070-649 10 50
tomas.ardin@gmail.com

 


Kontaktpersoner Yngre med Parkinson på Gotland


Ulf Bendelin
Mobil: 070-447 67 63


Agne Engström
Mobil: 076-851 82 84


Synpunkter på web-sidan?

Kontakta Calle Sundström
e-mail: carl-ove.sundstrom@telia.com
Mobil: 070-363 04 54