Aktuellt 2019


 

Nyhetsbrev nr.4


Parkinsonpoden. 

Lyssna här på flera intressanta
intervjuer som har anknytning till
Parkinsons sjukdom.

Klicka på bilden eller länken.


En podd som handlar om det mesta som rör Parkinsons sjukdom; aktuell forskning, hur det är att leva med Parkinson och olika patientberättelser.


Anhörigträffar 

Startar den 16 oktober.

Anmälan till:
Stig Skallak
Tel: 070-546 08 77
Mail: stig.skallak@gmail.com

Välkomna!


Vattengympa och gymnastik på Korpen Visby

Vattengympa 
Höstterminen startar torsdag den 5/9 kl.18.00 - 19.00
med Åsa Petterson som återkommer som ledare.
Vi avslutar torsdag den 12/12. 

Gymnastiken Korpen Rehab
Höstterminen startar tisdag den 3/9 kl.17.30 - 18.30
med Tommy Johansson som ledare.
Vi avslutar den 10/12.

Anmälan för vattengympa och gymnastik till: 
Eva Palmgren

Mobil 070-497 27 80
mail: epalmgren@telia.com


Vattengympa i Slite och Hemse

Slite Kilåkern Slite bassäng

Hemsebadet Hemse

Anmälan för bad i Slite och Hemse till:

Anette Möllerström
Tel 0498-21 81 55
mobil 073-974 03 20
mail: annettemollerstrom@hotmail.com


Månadsträff / Studiecirkel:

Vid nästa träff får vi besök av en fysioterapeut
som informerar.


Tid och plats:
Den 8/10 kl.13.00 i ABF:s lokaler
på Stenhuggarvägen 6 i Visby.

Anmälan till:
Lilian Virgin 
mobil: 070-530 42 74
mail: lilian.virgin@telia.com


"Tjejträffen"

Träffpunkt Gråbo kan kvinnor med Parkinsons sjukdom träffas och
ur en kvinnlig synvinkel diskutera och dela erfarenheter om hur det
är att leva med sjukdomen.
Träffarna är en gång i månaden och den sista tisdagen i månaden.

Nästa träff: tisdag 27/8
Tid: kl. 12:30
Plats: Gråbo Torg 15, Visby
Ingen anmälan


Yoga i Visby

Reumatikerdistriktet har en medicinsk yoga
Ledare för yogan är Haridev Kadur.
Tid: kl. 16.45-17.45 onsdagar
Plats: Korpen, rehabiliteringen
Kostnad: 490 kr per termin

Anmälan till:
Pia Dyvander Johansson
Tel: 070-922 34 77

Är du intresserad så ta kontakt med Pia
eller kom på en prova-på träff en onsdag.

 

Yoga i Slite.

Yoga sittande på stol.
Ledare för yogan är Yvonne Engström,

Plats: Bofinkens kvarterslokal i Slite.
Tid: Torsdagar kl. 10:00
Kostnad: 50:-/gång

Anmälan till:
Yvonne Engström
Tel: 072-523 63 22
mail: yvoeng@gmail.com


Träningstips: Träningssboxen.

Slå mot Parkinson, Rock Steady Boxing

Idag finns möjlighet att träna 3 gånger i veckan.
Träningstillfällen är måndagar. onsdagar och fredagar
kl. 10:00 till ca. 11:30.
Adressen är: Lundbygatan 2, Visby
Här tränar vi rörlighet, koordination, balans och styrka.

Vill du delta så kontakta
Lena Di Corsi
Tel: 0722 14 10 80
mail: lena@traningsboxenvisby.se

Bokning kan göras på : www.traningsboxenvisby.se


 

Brister i Parkisonvården

Socialstyrelsens första nationella utvärdering visar bland annat att fyra av tio Parkinsonsjuka inte får uppföljningsbesök. De som har högre utbildning får i större utsträckning uppföljande besök än de med lägre utbildning. Det finns också skillnader mellan landstingen. Läs hela rapporten här.

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för MS och Parkinsons sjukdom innehåller rekommendationer om diagnostik, behandling av grundsjukdomen, symtomatisk behandling, kontinuerlig uppföljning och rehabilitering. De vänder sig till beslutsfattare och profession inom området. Läs mer på Socialstyrelsens webbplats.
Här finns en presentation av riktlinjerna. (pdf)


Parkinsonfonden

Om man går in på deras hemsida, så ser man att fonden tagit ett nytt initiativ för att stödja angelägen forskning. Det innebär att Parkinsonfonden i en försöksverksamhet ger givarna möjlighet att själva välja vilket forskningsprojekt de vill stödja. Kanske kan metoden ge forskarna ytterligare finansiering, så att de kan genomföra sin forskning på ett effektivare sätt.


Här kan du läsa mer om Parkinsons sjukdom. 

Välkommen till Parkinson GotlandSå kom hösten ifatt!

Foto: Bertil Virgin


Här hittar Du information om föreningens verksamhet och kontaktuppgifter till styrelsen.

Se även följande sidor:

Kontakter och information>  (Nyhetsbrev,  Parkinsonjournalen, Filmklipp om Parkinsons sjukdom. Region Gotland mm)

Aktiviteter> (Årets aktiviteter och bilder)

Arkiv> (Arkiverade handlingar och bilder)

Hör gärna av dig om du har några frågor!


Styrelsesammanträden 2019.

Se Aktiviteter


Parkinsons Ansikte. 

Bra föreläsningar och information hittar du under 
Kontakt och info. (Klicka)


 

 

 

 

 

 


 

Idag är vi 120 medlemmar i Parkinson Gotland

Här kan Du anmäla dig


Remiss/Egenremiss

Ofta kommer du som patient i kontakt med sjukhusens specialistvård via remiss från primärvård eller via akutbesök på sjukhuset. Det finns även möjlighet att själv, utan remiss från primärvården, kontakta specialistvården genom en egenremiss (gäller inte röntgen eller provtagning).

Egenremissen ska vara skriftlig för att den ska kunna hanteras på samma sätt som övriga remisser och skickas per post till aktuell mottagning

Det är den mottagande specialistmottagningen som avgör vilken vård du ska få och på vilken nivå utifrån en medicinsk bedömning. Det betyder att du kan erbjudas tid till specialistmottagning alternativt hänvisas till din vårdcentral eller till egenvård.

Länk för egen remiss: https://www.gotland.se/86356
Länken är en pdf-fil som kan fyllas i på dator. Alternativt skrivs remissen ut för manuell ifyllnad och postas.

Undertecknad egenremiss skickas via brev till:  
Rehabenheten Korpen
Brömsebroväg 8 621 42 Visby


Olycksfallsförsäkring ingår i medlemskapet.

Från och med 1 januari 2016 omfattas alla våra medlemmar av en olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller dygnet runt. Försäkringsvillkor. (PDF)
För mer information om försäkringen, läs under rubriken Medlemssidor / Medlemsförmåner eller kontakta Unik försäkring,

tel: 010 - 490 09 91.
E-post:
Kundtjänst: info@unikforsakring.se
Skador: skador@unikforsakring.se


Resa utomlands?

Här är lite att tänka på om Du tänker åka utomlands.
Alla parkinsonmedlemmar har som medlem i Parkinsonförbundet en olycksfallförsäkring i Unik försäkring,

Dock kan det vara klokt att kolla upp din egen reseförsäkring. (Ingår ofta i hemförsäkringen.)

Vår medlem Stig Skallak har gjort efterforskningar som kan vara till hjälp om ni planerar att åka utomlands och vad som gäller försäkringsmässigt om man råkar ut för sjukvårdsbehov utomlands.
Läs Stigs efterforskning här: (Klicka på länken) 
Så säkerställer du att reseförsäkringen täcker även för Dig med en kronisk sjukdom.


Facebook

Facebookgrupper
Vi har lagt upp två nya Facebookgrupper för fria diskussioner. En sida för personer med
Parkinson och en för anhöriga till personer med Parkinson. Grupperna är slutna, vilket innebär att utomstående inte kan läsa vad som skrivs. Välkommen att vara med!

För personer med Parkinson: på Facebook.  (Klicka på länken)
För anhöriga: Anhöriga  (Klicka på länken)


Ska Du åka båten?

Som medlem i Parkinson Gotland
ingår Du i organisationen Funkisam.
Efter en överenskommelse mellan
Destination Gotland och Funkisam 
behöver Du inte betala boknings-
avgift om Du bokar via telefon eller
i någon av Destinations Gotlands
terminaler.
Vid bokningstillfället räcker det med
att Du uppger att Du tillhör Funkisam.


KONTAKTPERSONER / STYRELSE GOTLAND

Eva Palmgren
Ordförande
Mobil: 070-497 27 80
epalmgren@telia.com

Lilian Virgin
Vice ordförande
Tel: 0498-27 76 11
Mobil: 070-530 42 74
lilian.virgin@telia.com

Eva Johansson
Kassör

Mobil: 070-277 22 91
evaeva@telia.com


Carl-Ove Sundström
Sekreterare

Mobil: 070-363 04 54
carl-ove.sundstrom@telia.com


Evert Gahnström
Ledamot

Tel: 0498-27 78 89
Mobil: 070-697 78 89
evert.gahnstrom@outlook.com


Lisbeth Skallak
Ledamot
Mobil: 073-985 26 88
​lisbeth.skallak@hotmail.comThomas Wallin
Ersättare

Tel: 0498-247 070
Mobil: 073-637 29 00​
thomas_wallin@outlook.com


Stig Skallak
Ersättare
Mobil: 070-546 08 77
stig.skallak@gmail.com

 


Kontaktpersoner Yngre med Parkinson på Gotland


Ulf Bendelin
Mobil: 070-447 67 63


Agne Engström
Mobil: 076-851 82 84


Synpunkter på web-sidan?

Kontakta Calle Sundström
e-mail: carl-ove.sundstrom@telia.com
Mobil: 070-363 04 54