Aktuellt 2018


Erbjudande från Regionen om influensavaccination.

Klicka på länken: Erbjudande (pdf-fil)


 

Nyhetsbrev nr.5


Anhörigträff den 20/11 kl. 17:00

Som ett resultat av träffen med Regionens Anhörigstöd, ansåg föreningen att vi själva anordnar en anhörigträff.

Den 20:e november kl.17:00 har vi en anhörigträff..
på Korpen i Visby i Funkisams lokal.


BAD & GYMPA

Slite och Hemse

Kilåkern Slite bassäng
Vattengympa.
Höstens tider startar 13/9-20/12.
Torsdagar kl. 14:00-15:00


Hemsebadet Hemse
Vattengympa.
Höstens tider startar 31/8-14/12, lov vecka 44.
Fredagar kl. 11:00-12:00

Anmälan för bad i Slite och Hemse till:

Anette Möllerström
Tel 0498-21 81 55 
mobil 073-974 03 20
mail: annettemollerstrom@hotmail.com


Korpen Visby

Vattengympa 
Hösrterminen 2018 startar den 6/9 och slutar den 13/12. 
Torsdagar kl. 18:15-19:15 OBS tiden!
Ledare Mats Johansson


Gymnastiken Korpen Rehab
Höstermimnen 2018 startar den 4/9 och slutar den 11/12.
Tisdagar kl. 17:30-18:30.
Ledare Tommy Johansson


Anmälan för vattengympa och gymnastik till: 
Laila Karlsson

Tel 0498-27 27 74
Mobil 070-583 05 52
mail: laila.hellenberg@telia.com


Studiecirkel: Parkinson Gotland

Nästa träff har vi tisdag den 13/11, kl.13.00 i ABF:s lokaler 
på Stenhuggarvägen 6 i Visby.

Då delar Eva Ribacke Björk, med sig, av sina erfarenheter från en förundersökning
på Karolinska om en eventuell DBS operation. 

Vi kommer också att  diskutera intressanta avsnitt ur "Parkinson från A till Ö".
Denna gång fokuserar vi på sidorna 161 - 167 som handlar om: tal och röst, tandvård,
sötsaker, trötthet.
Har Du "Parkinson från A till Ö" hemma så läs på och kom till träffen och dela med dig
av dina erfarenheter.


Välkomna!
Om intresse ring Laila tel. 272774


Böcker för utlåning eller köp:

Vi har ett antal exemplar av Annika Laacks böcker "Mr. P" och "Jag och Mr. P i mina fotspår"

Är du intresserad så hör av dig till:
Eva Palmgren
Mobil: 070-497 27 80
Mail: epalmgren@telia.com


"Tjejträffen"

Träffpunkt Gråbo kan kvinnor med Parkinsons sjukdom träffas och
ur en kvinnlig synvinkel diskutera och dela erfarenheter om hur det
är att leva med sjukdomen.
Träffarna är en gång i månaden och den sista tisdagen i månaden.

Tid: kl. 12:30
Plats: Gråbo Torg 15, Visby


Yoga

Reumatikerdistriktet har en medicinsk yoga
där vi har flera medlemmar som deltar.
Ledare för yogan är Haridev Kadur.

Tid: kl. 16.45-17.45 onsdagar
Plats: Korpen, rehabiliteringen
Kostnad: 490 kr per termin

Kontaktperson:
Pia Dyvander Johansson
Tel: 070-922 34 77

Är du intresserad så ta kontak med Pia
eller kom på en prova-på träff en måndag.


Träningstips: Träningssboxen. Slå mot Parkinson

Idag finns möjlighet att träna 3 gånger i veckan.
Träningstillfällen är måndagar. onsdagar och frdagar
kl. 10:15 till ca. 11:00.
Adressen är: Lundbygatan 2, Visby
Vi har roligt, stånkar och stönar men det ger resultat. Såväl i rörlighet,
koordination, balans, styrka.

Mer information om TRÄNINGSBOXEN VISBY hos:
Lena Di Corsi
Tel: 0722 14 10 80
mail: lena@traningsboxenvisby.se


Här är några trevliga länkar med Gotlandsanknytning
som ligger på YouTube.

Kalkbränning på Gotland.
Intervju med Hans (Hasse) Andersson.

https://youtu.be/9DmRQEK5pN4

Ellar vett och etikett på Gotland:
https://youtu.be/dNnfHbu-w_8

Ellar prate klokt på jaulkalas.
https://youtu.be/flhNId3sIA8

Sista tåget från Hafdem:
https://youtu.be/-Y5KZciQbwQ

Ellar va jär gotlänske?
https://youtu.be/CJmcK8lU8kY

 


Brister i Parkisonvården

Socialstyrelsens första nationella utvärdering visar bland annat att fyra av tio Parkinsonsjuka inte får uppföljningsbesök. De som har högre utbildning får i större utsträckning uppföljande besök än de med lägre utbildning. Det finns också skillnader mellan landstingen. Läs hela rapporten här.

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för MS och Parkinsons sjukdom innehåller rekommendationer om diagnostik, behandling av grundsjukdomen, symtomatisk behandling, kontinuerlig uppföljning och rehabilitering. De vänder sig till beslutsfattare och profession inom området. Läs mer på Socialstyrelsens webbplats.
Här finns en presentation av riktlinjerna. (pdf)


Parkinsonfonden

Om man går in på deras hemsida, så ser man att fonden tagit ett nytt initiativ för att stödja angelägen forskning. Det innebär att Parkinsonfonden i en försöksverksamhet ger givarna möjlighet att själva välja vilket forskningsprojekt de vill stödja. Kanske kan metoden ge forskarna ytterligare finansiering, så att de kan genomföra sin forskning på ett effektivare sätt.


Här kan du läsa mer om Parkinsons sjukdom. 

Välkommen till Parkinson Gotland


Hösten tornar upp sig

Foto. Bertil Virgin


Här hittar Du information om föreningens verksamhet och kontaktuppgifter till styrelsen.

Se även följande sidor:

Kontakter och information>  (Nyhetsbrev,  Parkinsonjournalen, Filmklipp om Parkinsons sjukdom. Region Gotland mm)

Aktiviteter> (Årets aktiviteter och bilder)

Arkiv> (Arkiverade handlingar och bilder)

Hör gärna av dig om du har några frågor!


Styrelsesammanträden 2018.

Se Aktiviteter


Bra information om Parkinsons sjukdom.

Mekanismerna bakom känselförlust vid Parkinsons sjukdom.
Länk till publikation av Karolinska institutet. (Klicka)

Parkinsons Ansikte. 

Bra föreläsningar och information hittar du under 
Kontakt och info. (Klicka)


Nya riktlinjer för fysioterapi

Fysioterapeuterna har tagit fram riktlinjer för fysioterapi vid Parkinsons sjukdom.
Nu påbörjas arbetet med att sprida och implementera riktlinjerna, samt öka kunskapen om fysioterapi vid Parkinsons sjukdom genom artiklar, föreläsningar och workshops. Intentionen är att riktlinjerna ska användas av fysioterapeuter i det dagliga arbetet i mötet med personer med Parkinsons sjukdom. Läs mer på Fysioterapeuternas webbplats

 

Svenska riktlinjer för fysioterapi vid Parkinsons sjukdom (pdf) 

 

 

 

 


 

Idag är vi 112 medlemmar i Parkinson Gotland

Här kan Du anmäla dig


Olycksfallsförsäkring ingår i medlemskapet.

Från och med 1 januari 2016 omfattas alla våra medlemmar av en olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller dygnet runt. Försäkringsvillkor. (PDF)
För mer information om försäkringen, läs under rubriken Medlemssidor / Medlemsförmåner eller kontakta Unik försäkring,

tel: 010 - 490 09 91.
E-post:
Kundtjänst: info@unikforsakring.se
Skador: skador@unikforsakring.se


Resa utomlands?

Här är lite att tänka på om Du tänker åka utomlands.
Alla parkinsonmedlemmar har som medlem i Parkinsonförbundet en olycksfallförsäkring i Unik försäkring,

Dock kan det vara klokt att kolla upp din egen reseförsäkring. (Ingår ofta i hemförsäkringen.)

Vår medlem Stig Skallak har gjort efterforskningar som kan vara till hjälp om ni planerar att åka utomlands och vad som gäller försäkringsmässigt om man råkar ut för sjukvårdsbehov utomlands.
Läs Stigs efterforskning här: (Klicka på länken) 
Så säkerställer du att reseförsäkringen täcker även för Dig med en kronisk sjukdom.


Facebook

Facebookgrupper
Vi har lagt upp två nya Facebookgrupper för fria diskussioner. En sida för personer med
Parkinson och en för anhöriga till personer med Parkinson. Grupperna är slutna, vilket innebär att utomstående inte kan läsa vad som skrivs. Välkommen att vara med!

För personer med Parkinson: på Facebook.  (Klicka på länken)
För anhöriga: Anhöriga  (Klicka på länken)


KONTAKTPERSONER / STYRELSE GOTLAND

Laila Karlsson
Ordförande
Tel: 0498-27 27 74
Mobil: 070-583 05 52
laila.hellenberg@telia.com

Lilian Virgin
Vice ordförande
Tel: 0498-27 76 11
Mobil: 070-530 42 74
lilian.virgin@telia.com

Eva Johansson
Kassör

Mobil: 070-277 22 91
evaeva@telia.com


Inga-Märit Koehler
Sekreterare

Tel: 0498-21 38 70
Mobil: 076-768 38 66
imkoehler@ikrcorp.com


Evert Gahnström
Ledamot

Tel: 0498-27 78 89
Mobil: 070-697 78 89
evert.gahnstrom@outlook.com


Lisbeth Skallak
Ersättare
Mobil: 073-985 26 88
​lisbeth.skallak@hotmail.com


Eva Palmgren
Ersättare

Tel: 0498-341 80
Mobil: 070-497 27 80
​epalmgren@telia.com


Calle Sundström
Ersättare
Mobil: 070-363 04 54
Tel: 0498-341 80
carl-ove.sundstrom@telia.com


Kontaktpersoner NYP på Gotland


Ulf Bendelin
Mobil: 070-447 67 63


Agne Engström
Mobil: 076-851 82 84


 

Synpunkter på web-sidan?

Kontakta Calle Sundström
e-mail: carl-ove.sundstrom@telia.com
Tel: 0498-341 80
Mobil: 070-363 04 54