Styrelsen för Parkinson Gävleborg

 

Sven-Erik Nilsson. ordförande

070-3375652

nilsson3344@hotmail.com

Eva Malm, vice ordförande

070-5821164

eva.malm@cantab.nu

Lars-Erik Häggblom, sekreterare

070-3219923

larserik.haggblom@gmail.com

Jenny Englin, kassör

070-2952355

jennyenglin@hotmail.com

Kristina Ytterstedt-Berggren, ledamot

070-2662856

stentorp27@tele2.com

Anders Andersson, ledamot

070-3240373

doppio@telia.com

Britta Hultqvist, ledamot

070-2274974

britta.hultqvist@telia.com

Gunilla Wahlström, ledamot

076-8061163

gunilla.wahlstrom67@gmail.com

Staffan Råberg, ersättare

0730-287989

sraberg@telia.com

Torsten Ekdahl, ersättare

0730-404193

torsten.ekdahl@hotmail.com

Hans Kjell, ersättare

070-3679333

hassekjell52@gmail.com