Hälsingland södra delen

 

Parkinson Alfta/Edsbyn/Bollnäs


Hej!

Mitt namn är Jenny Englin och jag är kontaktperson i detta område.

Om du har några frågor kan du kontakta mig på

070-295 23 55 , jennyenglin@hotmail.com


Aktviteter  2019

HEJ!

Några aktiviteter framöver:

Nästa styrelsemöte blir 11 november.

Den 25 november besöker vi Anhörigstödets verksamhet i Edsbyn kl. 17.00

Den 2 december besöker Camilla Lucchesi oss på Sunnangården ochpratar om musik och rytm som är bra för parkinsonsjuka. kl.18.00

Vi avslutar terminen med julfest den 9 december kl.18.00 på Sunnangården.

 

Soliga hösthälsningar Parkinsonföreningen Alfta-Edsbyn Bollnäs.

 

 

                                                                                                    Styrelsen i parkinsonföreningen i Alfta-Edsbyn-Bollnäs.

Främre raden från vänster: Bengt Säll, L-E Häggblom, Jenny Englin.

Bakre raden från vänster: Magnus Berglund, Gunvor Godin, Stig Frisk.                                 

                                                                                                                                             

Lars-Erik Häggblom, Ordförande

Bengt Säll, vice ordförande

070-321 99 23

070-638 09 54

Jenny Englin, kassör 070-295 23 55
Gunvor Godin, sekreterare 070-696 91 57
Magnus Berglund, ledamot 070-285 57 45
Stig Frisk, ersättare 070-321 39 20

 

 

Parkinson Söderhamn


 

Ordförande Gunilla Wahlström (avgående).


 Aktiviteter 2019

 

 

Benny och Gun tränar pingis.

 

Vi kommer att få tillträde till SUIFs pingishall i kv.VERSTÄDERNA ONSDAGAR  12.00-13.00. ( Reservation för ev. tävlingsdagar.) Medtag bekväma gympaskor. Racket och bollar finns att låna. ( Ingen anmälan behövs det är bara att komma och spela. )       Vid ev. frågor tag kontakt med Gun Nilsson. 

 

 

 Fredag 17/5 2019  Extra årsmöte kl.13.00 Parkinson Söderhamns framtid m.m. och fika. 

Vid mötet beslutades att  Parkinson Söderhamn upphör.

Information kommer via brev till våra medlemar.

 Gunilla Wahlström

 

Parkinson Söderhamns styrelse

Gunilla Wahlström, ordförande (avgående) 076-806 11 63
Sekreterare                               ( vakant)  
Urban Thyrestam, kassör         (avgående) 070-584 03 86
Anita Jönsson, ledamot            (avgående)  
Gun Nilsson, ledamot               (avgående) 070-604 82 10
Rune Vandin, ledamot   rune.vandin@gmail.com  (avgående) 076-823 70 03
Margareta Magnusson, ledamot  (avgående) 076-802 41 86