Hälsingland södra delen

 

Parkinson Alfta/Edsbyn/Bollnäs


Hej!

Mitt namn är Jenny Englin och jag är kontaktperson i detta område.

Om du har några frågor kan du kontakta mig på

070-295 23 55 , jennyenglin@hotmail.com


Aktviteter  2019

.

Den 14 januari 2019 kör vi igång med gymnastiken igen.

Samlingssalen Sunnangården, Alfta kl. 18.00

 

Årsmötet blir den 11 februari 2019 på samma ställe kl. 19.00

Föreningen bjuder på smörgåstårta.

27 februari 2019 bowling kl 13.00 i Bollnäs Bowlinghall.

27 mars 2019 bowling kl. 13.00 i Bollnäs Bowlinghall

 

Hälsningar Gunvor Parkinsonföreningen Alfta-Edsbyn Bollnäs.

 

                                                                                                    Styrelsen i parkinsonföreningen i Alfta-Edsbyn-Bollnäs.

Främre raden från vänster: Bengt Säll, L-E Häggblom, Jenny Englin.

Bakre raden från vänster: Magnus Berglund, Gunvor Godin, Stig Frisk.                                 

                                                                                                                                             

Lars-Erik Häggblom, Ordförande

Bengt Säll, vice ordförande

070-321 99 23

070-638 09 54

Jenny Englin, kassör 070-295 23 55
Gunvor Godin, sekreterare 070-696 91 57
Magnus Berglund, ledamot 070-285 57 45
Stig Frisk, ersättare 070-321 39 20

 

 

Parkinson Söderhamn


 

Ordförande Gunilla Wahlström (avgående).


 Aktiviteter 2019

 

 

Benny och Gun tränar pingis.

 

Vi kommer att få tillträde till SUIFs pingishall i kv.VERSTÄDERNA ONSDAGAR  12.00-13.00. ( Reservation för ev. tävlingsdagar.) Medtag bekväma gympaskor. Racket och bollar finns att låna. ( Ingen anmälan behövs det är bara att komma och spela. )       Vid ev. frågor tag kontakt med Gun Nilsson. 

 Aktiviteter 2019.

 

 Fredag 17/5 2019  Extra årsmöte kl.13.00 Parkinson Söderhamns framtid m.m. och fika. 

Vid mötet beslutades att  Parkinson Söderhamn upphör.

Information kommer via brev till våra medlemar.

 Gunilla Wahlström

 

Parkinson Söderhamns styrelse

Gunilla Wahlström, ordförande (avgående) 076-806 11 63
Sekreterare                               ( vakant)  
Urban Thyrestam, kassör         (avgående) 070-584 03 86
Anita Jönsson, ledamot            (avgående)  
Gun Nilsson, ledamot               (avgående) 070-604 82 10
Rune Vandin, ledamot   rune.vandin@gmail.com  (avgående) 076-823 70 03
Margareta Magnusson, ledamot  (avgående) 076-802 41 86