Återkommande aktiviteter
på flera orter runt om i länet

Här får du tips  om  cirklar och gymnastik som föreningen anordnar, kanske också där du bor. Ring  kontaktpersonen på din ort, så får du vet mer. Henne eller honom hittar du på vår entrésida

Som parkinsondrabbad blir man lätt isolerad. Man kanske tycker att det är en pinsam sjukdom man fått och därför inte vill visa sig utanför hemmet. Men man kan göra mycket för att hålla tillbaka sjukdomen.

Stimulering av hjärnaktiviteten ökar motståndskraften. Att lära sig mycket om sjukdomen gör att man blir mer observant på de olika symptom som uppträder. Då kan man sätta in motåtgärder tidigt. Att också tillhöra en grupp som har samma problem och erfarenheter ger tillfälle till samtal. Samtal som kan ge stöd i en svår situation och hjälp att bearbeta den förtvivlan man kan känna. På många platser i länet finns sådana grupper, studiecirklar eller diskussionscirklar, där man tillsammans med andra med likartade problem kan känna trygghet att öppet tala om det som plågar och oroar i tillvaron. Som medlem får du tillgång till den möjligheten.

Fysisk aktivitet är alldeles nödvändig för oss parkinsonsjuka. Sjukdomen gör att kroppens muskler stelnar och att man inte kan röra kroppen som tidigare. Allting tar efter hand längre tid att genomföra. En del får besvär med s.k. frysningar då man fastnar i en rörelse och inte kommer vidare. Andra får problem med balansen. Landstinget har tyvärr varit restriktivt att hjälpa till. Men på en del orter har vi lyckats få igång gymnastikgrupper. Ju flera som efterfrågar sådana, desto större chans har man att lyckas. Hör efter hos din kontaktman om det finns gymnastik i din närhet.

Vi anser det ytterst viktigt att aktiviteterna finns på nära håll för så många som möjligt som har behov av dem. Därför måste vi alla hjälpas åt att bilda sådana lokala grupper på många platser i länet.

”Tillsammans ska vi hjälpa varandra till en bättre livssituation”

..................................................................................................................................................................................................

 

Leksand - Rättvik

Vi har flyttat till Vuxenskolan i Rättvik.  I Rättvik är lokalen större och handikappanpassad. 

Rörelser till musik och fallteknik, promenader sommartid.  Grupp för att stödja och lära av varandra med sittgymnastik. Nyheter om Parkinson och boende för oss inom åldringsvården.  Föreläsning om att finna lyckan i vardagen och vad som finns för oss på nätet

Vad vill ni/vi till hösten: Hör av er till Anders Karis på tel..  070 - 231 92 59. 

 

Rättvik

Vi tränar på onsdagar kl 14.00 i judolokalen som ligger i BeCa-huset längst upp i industriområdet. Ledare är Lena Andrén, legitimerad sjukgymnast och Benny Nyström, judomästare.  Vi har nu uppehåll och återkommer med startdatum till hösten.

Vi startar i början av september.

 

Orsa

Träningsgruppen börjar igen i början av september. Lokal: Bystugan i Born.  Ledare är Lena  Andrén, legetimerad sjukgymnast.

Startdatum meddelas senare.

Falun

Studiecirkel: Att leva med Parkinson. Samtal i grupp. 

Kontaktperson: Marianne Ohls tel. 070 - 373 28 60.

..............................................................................................................................................

Rytm&rörelse: Cirkel i Falun med dans och motion för Parkinsonsjuka efter ett koncept utarbetat av Mark Morris, chef för Brooklyns Balettakademi.

Kontaktperson Jan Bunner tel. 070-319 42 04

 

Borlänge

Vi träffas på tisdagar jämn vecka kl. 14-16 i Vuxenskolans lokal intill Friskis och Svettis

Föreningens informationsverksamhet

Informatörerna Jan och Margareta har under året varit ut vid 8 tillfällen och berättat om hur det är att ha Parkinsons sjukdom och vad personalen kan göra för dem som vistas på omsorgsboendena eller får hjälp i hemmet. Under våren besöktes Granen i Hedemora, Risholnsgården i Danholn 2 ggr, LSS personal Vintergatan i Hedemora, korttidsboendet Fågelsången i Säter.   Under hösten besöktes Milan i Ludvika, personal vid Gagnefs hemtjänst samt Solsidan i Ludvika.

Det behövs flera som kan åka ut och informera om vår sjukdom. Det finns ett stort behov av fortbildning inom omsorgen.  Den som kan tänka sig att prova på får väldigt gärna ta kontakt med Jan eller Margareta och följa med ut för att se och höra hur de gör och vad de tar upp.

Verksamhetsberättlese 2018