Återkommande aktiviteter
på flera orter runt om i länet

Här får du tips  om  cirklar och gymnastik som föreningen anordnar, kanske också där du bor. Ring  kontaktpersonen på din ort, så får du vet mer. Henne eller honom hittar du på vår entrésida

Som parkinsondrabbad blir man lätt isolerad. Man kanske tycker att det är en pinsam sjukdom man fått och därför inte vill visa sig utanför hemmet. Men man kan göra mycket för att hålla tillbaka sjukdomen.

Stimulering av hjärnaktiviteten ökar motståndskraften. Att lära sig mycket om sjukdomen gör att man blir mer observant på de olika symptom som uppträder. Då kan man sätta in motåtgärder tidigt. Att också tillhöra en grupp som har samma problem och erfarenheter ger tillfälle till samtal. Samtal som kan ge stöd i en svår situation och hjälp att bearbeta den förtvivlan man kan känna. På många platser i länet finns sådana grupper, studiecirklar eller diskussionscirklar, där man tillsammans med andra med likartade problem kan känna trygghet att öppet tala om det som plågar och oroar i tillvaron. Som medlem får du tillgång till den möjligheten.

Fysisk aktivitet är alldeles nödvändig för oss parkinsonsjuka. Sjukdomen gör att kroppens muskler stelnar och att man inte kan röra kroppen som tidigare. Allting tar efter hand längre tid att genomföra. En del får besvär med s.k. frysningar då man fastnar i en rörelse och inte kommer vidare. Andra får problem med balansen. Landstinget har tyvärr varit restriktivt att hjälpa till. Men på en del orter har vi lyckats få igång gymnastikgrupper. Ju flera som efterfrågar sådana, desto större chans har man att lyckas. Hör efter hos din kontaktman om det finns gymnastik i din närhet.

Vi anser det ytterst viktigt att aktiviteterna finns på nära håll för så många som möjligt som har behov av dem. Därför måste vi alla hjälpas åt att bilda sådana lokala grupper på många platser i länet.

”Tillsammans ska vi hjälpa varandra till en bättre livssituation”

 


Rättvik

Vi tränar på onsdagar kl 14.00 i judolokalen som ligger i BeCa-huset längst upp i industriområdet. Första träffen är onsdag 5 september och sedan varje vecka t. o. m 5 december. Det blir 14 träffar under hösten. Ledare är Lena Andrén, legitimerad sjukgymnast och Benny Nyström, judomästare.

Vi har julavslutning v 50 tillsammans med Orsa-gruppen. Datum meddelas senare.

Leksand

Badkväll i Leksands simhall, torsdagen den 15 november, kl 18.30. Hela bassängen är bokad åt oss och vi kan njuta av 33 grader i vattnet.

Orsa

Träningsgruppen börjar tisdag 4 september och pågår till tisdag 4 december. Det blir 13 träffar. Lokal: Bystugan i Born. Tid: kl 11.00 förutom de tisdagar som det är medlemsmöte. Då börjar vi kl 10.00 Det är ingen träning tisdag 30 oktober, då det är skolornas höstlov.

Vi har gemensam julavslutning med Rättvikarna i vecka 50. Datum meddelas senare.

 

Föreningens informationsverksamhet

Jan Grönberg och Margareta Taavola Eriksson är båda utbildade för att kunna informera om Parkinsons sjukdom. De har sett det som särskilt viktigt att informationen når ut till all den vårdpersonal, som vi kan komma att möta. Jan och Margareta har under 2016 och 2017 besökt ett flertal utbildningsplatser i vårt län och nu senast träffat blivande undersköterskor på Karlfeldtgymnasiet i Avesta. Besöken har varit mycket uppskattade och verksamheten fortsätter.
Margareta Taavola Eriksson är ordförande och Jan Grönberg är vice ordförande i föreningen Parkinson Dalarna.

Verksamhetsberättlese 2017