Vill du bli medlem så hör av dig till ordföranden eller någon

annan i styrelsen.    Se styrelsen  i högerspalten !


GOD FORTSÄTTNING PÅ DET NYA ÅRET


RÅD TILL  DIG  SOM  HAR  PARKINSON

Råd till Dig som har Parkinsons sjukdom med anledning av COVID-19 Det är troligen klokt att betrakta personer med Parkinsons sjukdom som en riskpopulation när det gäller COVID-19.
Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Folkhälsomyndigheten i USA) säger: ”Om du löper högre risk för allvarlig sjukdom från COVID-19 på grund av din ålder eller på grund av att du har ett allvarligt hälsoproblem på lång sikt, är det extra viktigt för dig att vidta åtgärder för att minska risken för att bli sjuk med COVID-19”. De rekommenderar att du:
- Vidta vardagliga försiktighetsåtgärder för att hålla avstånd mellan dig själv och andra, även känt som ”social distancing”.
- Undvik folkmassor så mycket som möjligt och följ riktlinjer om offentliga sammankomster.
- Undvik resor som inte är nödvändiga.
- Håll dig hemma så mycket som möjligt för att ytterligare minska din risk för att bli utsatt, särskilt om det finns ett COVID-19-utbrott i din omgivning.
- Överväg sätt att få mat till din bostad genom familj, sociala eller kommersiella nätverk.
Det är viktigt att notera att risken för COVID-19 varierar beroende på var du bor i landet och denna information förändras snabbt dag för dag.
I vissa samhällen sprids det snabbare än i andra, så håll dig uppdaterar med information från dina lokala hälsomyndigheter för  att fastställa specifika risker i ditt samhälle.
Värdefulla länkar med aktuell information:
www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella utbrott/covid-19/

www.krisinformation.se/
Läs även på Movement Disorder Societys hemsida:
www.movementdisorders.org/COVID-19-

Pandemic-MDS.htm


 

 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Så här får du hjälp

Har du svårt att
höra?
På hörcentralen kan
du få hörapparat och
andra hjälpmedel
utprovade.


Har du svårt att
läsa?

Räcker inte glasögonen till 
kan du få hjälpmedel utprovade
på syncentralen på
remiss, oftast från
ögonläkare.


Har du svårt att resa
dig upp från sittande
eller svårt att gå?

Rollator, rullstol, toalettförhöjare
och förhöjningsklossar till
soffan kan du få låna.

Ring din vårdcentral
eller din kommun.

Har du svårt att
andas?

0m du har en sjukdom
som gör att din kropp
inte får tillräckligt
med syre kan du få
syrgas installerad i
hemmet. Ta kontakt
med läkare.
Har du besvär från urinblåsa
eller tarm?
Kontakta din vårdcentraI eller 
sjuksköterska i kommunens hemsjukvård. Du kan
vid behov få inkontinensskydd eller kateter förskrivet.

Har du svårt att tala, larma, minnas?

Titlsammans med en
arbetsterapeut, logoped eller sjukgymnast 
kan du få komma till KL0K, Kommunikation  Larm,  
Omgivningskontroll, Kognition där man hittar hjälp för dig.

Har du behov av praktiska produkter som 

underlättar i vardagen?

Hjälpmedel finns att köpa utan att få det 
förskrivet i HjälpmedeIscentralens butiker på 
Mora Lasarett, Ludvika lasarett, Falu
lasarett och i Dalarnas
Hjälpmedelscentrals
butik på Skomakargatan 22 intill Kupolen i
Borlänge.


Har du behov av
ortopediska skor
eller inlägg?
Genom vårdcentralen
kan du få en remiss

till 0rtopedtekniska
avdelningen och få dina skor anpassade.
Mer information finns
pi www.1177.se 
Välj rubrik behandling
& hjälpmedel och
sedan Hjälpmedel.
Dalarnas Hjälpmedelscentral Telefon:
0243-47987.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

 

Fallförebyggande

övningar

HUVUDVRIDNINGAR. För att öka rörligheten i nacken och våga se sig omkring. Med god rörlighet är det lättare att kunna söka efter hinder  i omgivningen.

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

 

FOTLEDSRÖRELSER  De flesta fallen sker inomhus på plant golv. Om vi inte kan lyfta framfoten  i steget så snubblar vi.

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

 

 

STÄRKA LÅRMUSKELN,  Lårmuskeln är den muskel som gör att vi kan resa oss, sätta oss och att klara av att gå i trappa,

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

STÄRKA LÅRMUSKELN  2.  För att öka belastningen  (träningsgraden) kan en viktmanchett fästas runt fotleden,

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

 

 

STÄRKA LÅRMUSKELN  3.  Om du på ett säkert sätt kan göra uppresningar från en stadig stol.  Res dig upp och sitt sedan ned. Försök att sätta dig långsamt.

 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

BALANSÖVNING.  Stå nära intill ditt stabila stöd och håll i det. Stå¨rakt och lyft ena foten från golvet.  Håll positionen i 10 sekunder.  Upprepa med andra benet.

 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

BALANSÖVNING  2.  Stå rak med fötterna isär i höftbredd och håll i ditt stadiga stöd  Gå sakta upp på tå och håll vikten över stortårna.  Sänk hälarna sakta.   Sträva efter att långsamt räkna till tre under lyftet och räkna till 5  när du går tillbaka.

=======================

        

              HÄLSAR  ER  VARMT  VÄLKOMNA  TILL

         DIGITALT     ÅRSMÖTE

LÖRDAG DEN 12/2 KL.14.00

Dagens program:

Årsmötesförhandlingar
                   Parentation och en tyst minut
                   för de under året bortgångna medlemmarna
Avtackning av styrelsemedlem
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Anmälan till Lena Johansson på tel. 073-979 06 12
eller  till  Siv  Eriksson  på tel. 073-041 80 77
Ni får sedan inloggningslänk  via mail som ni trycker på för att komma in.
Styrelsen har namnförslag på alla ledamöter utom 3 stycken till valberedningen.
Styrelsen har varit valberedning under 2021.
Finnes intresse att deltaga i valberedningen så kan ni höra av er till ordförande Lena.

Ekonomisk redovisning och budget finns hos kassör och ordförande.På vår hemsida kommer verksamhetsberättelse och verksamhetsplan att redovisas.

För att se hemsidan: gå in på Parkinsonförbundets hemsida och välj länsföreningar Dalarna.
Motioner till årsmötet skickas senast den 6/2 till:lena.johansson sundborn"gmail.com.

Styrelsen för Parkinson Dalarna                  

 

God förtsättning på det nya året

  Önskar  styrelsen för Parkinson Dalarna                          

  Styrelsen år 2021 från vänster: Bo Rönnstedt, Ann-Kristin Källström, Annika Ol-Ers, Anders Karis, Marianne Ohls, Siv Eriksson, Lena Johansson, Lennnart Johansson,               Marie Ahlholm-Hanefors, Ove Andersson.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

      HEJ   BÄSTA  PARKINSONMEDLEM

Hoppas att det är så bra som det kan vara med Er.
Styrelsen har tagit beslutet att alla fysiska aktiviteter och cirklar är vilande tills vidare, med förhoppning att vi kan börja öppna upp lite året 2022.
Våra två projekt i samarbete med vuxenskolan fortsätter nästa år 2022 via länk.Rörelserummet: Ancie Bergendahl (verksamhets och friskvårdsutvecklare) har under hösten haft Mindfullnes-avslappning och andningsövningar med mera efter deltagarnas intresse. Övningarna sker sittande vid bordet.
Trygg med det digitala i din egen takt Det pågår och vi återkommer med datum och tid.     NI ÄR VÄLKOMNA ATT DELTAGA I VÅRA PROJEKT !
Anmälan gör ni med telefonnummer och mejladress till : Anders Karis  på telefon 070-231 92 59  eller till : Marianne Ohls  på telefon 070-373 28 60.
Med vänlig hälsning från Parkinsonföreningen Dalarna                                                       
Ordförande Lena  Johansson.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

NÅGON ATT PRATA MED PÅ VIDEO CHATT FÖR YNGRE PARKINSON

           Vi träffas  nästa gång den 30/1 och därefter varannan söndag på zom kl 19.00 till 21.00 ) Där man pratar fritt utan tema, du kommer och går som du vill.                       Länk och inbjudan finns på Parkinson förbundets hemsida ”Parkinsonportalen” flik yngre Parkinson.
Yngre Parkinson i Gävleborg träffas på cafe.                                                   Vi har Tänkt prova ett samarbete att man träffas varannan gång i Falun eller Borlänge på någon lämplig typ av restaurang / Cafe och i gävle nästa gång. Då tänkt att man samåker kollektivt buss eller tåg. Om intresse finns hör av er till Anders Karis eller Britta Djurberg Gävle.
Samarbete med Gävleborgs Parkinsonförening.                                De har startat boxning i egen regi, där vi i dalarna är välkomna att vara med, bara vi  meddelar i förväg. Vi ’är några ur styrelsen som tänkte åka dit och prova på träningsformen. Hör gärna av er om ni är intresserade.
Parkinson Dalarna kan på samma sätt ordna träffar.                           Då Pandemin lättat kan vi förslagsvis åka till t.ex. Rättvik äta på något lämpligt ställe. Tanken var att åka gemensamt och kollektivt, och nyttja Dalatrafiks nya pensionärsbiljett. Hör gärna av er till styrelsen om intresse finns och om alter                     nativa resmål.
Ett inspelat samtal om sömnproblematik. Podd Nr 35:          Finns på Parkinsonportalen Parkinson förbundets hemsida.                               När man byter läkare är det lätt att viktiga och känsliga symtom inte kommer fram, att bygga upp en relation av ömsesidighet och ärlighet tar tid därför viktigt med samma läkare, om man skall prata om och förändra medicineringen för beroende problematik och sömsvårigheter detta tas upp på den senaste podden. 90 % av Parkinson drabbade har sömnsvårigheter.                            Några tipps   Aktivera dig dagtid och om möjligt undvik tupplur efter lunchen.                        Gå upp och ut ur sovrummet om du inte kan somna inom 15 minuter.       Undvik biltelefon och tv nattetid, med lite långtråkighet kommer sömnen. Undvik långvarig användning av sömnläkemedel om möjligt.
Sviktfas.se Bevakar det senaste inom Parkinson forskning.          Utbyte av tarmflora en kommande behandlingsmetod vid Parkinson. Tarmfloran vid Parkinson är ofta förändrad så tankegången att normalisera den är tilltalande. Förutom att symtom påverkas positivt, får man en god effekt på oro, ångest, depression och sömnkvalitet. Får ses en ses med försiktighet då det är tidig studie.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

TILL ER SOM BRUKAR TITTA PÅ HEMSIDAN

VILL NI VARA SNÅLLA  och MEDDELA  MIG OM DET ÄR NÅGOT SOM BORDE ÄNDRAS, TAS BORT, LÄGGAS TILL  ELLER RÄTTAS HÄR PÅ HEMSIDAN.

JAG SKULLE BLI GLAD OM NI VILLE HJÄLPA MIG MED DET

Ni kanske har något ni vill framföra här.  Det går jättebra med både bild och text.

skica till : karloa@yahoo.com  eller ring : 0247-40721  eller 070 499 30 55.

##########################

                                                                                                                                                 

===========================================================

HÄR UNDER KAN DU KLICKA PÅ DET SOM INTRESSERAR

Här kan du se VERKSAMHETSBERÄTTELSE för 2021

 

Här kan du se VERKSAMHETSPLAN FÖR 2022

 

Här kan du se text och bild från Årsmötet 2021.

==============================

Ta en titt längst ner i vänsterspalten.       

    FALLFÖREBYGGANDE  ÖVNINGAR  !

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

                           På väg hem...Akvarell av Margareta Taavola Eriksson

                           På väg hem...av  Margareta Taavola Eriksson

 Att med motta få gå hand i hand må ni tro                                                                          är det bästa vår dotterson vet säger mor                                                                            inget problem att få med honom hem                                                                                  från förskolan när han sin motta ser

 Hans lillsyster ser mycket upp till sin bror                                                                         Ja man kan säga att han är hennes stora idol                                                                     på promenaderna duger endast  hans hand                                                                       Och mor och mormor får klara sig själva minsann.

==============================================

              Så här såg vi ut efter Styrelsemötet den 26/8  2020 i Falun

Från vänsterser vi Ove Andersson, Annika Olers, Ann-Kristin Källström, Siv Eriksson,

Lena Johansson, Lennart Johansson, Marianne Ohls och Marianne Ahlholm Hanefors.

Dessa styrelsemöter saknades vid mötet och får därför en egen bild. Dom heter Bo Rönnstedt och Anders Karis

******************************************

PÅ  GRUND AV CORONA VIRUSET COVID - 19

FORTSÄTTER VÅRT UPPEHÅLL MED ALLA AKTIVITETER  

OCH CIRKLAR INOM PARKINSON  I  DALARNA.

Vi återkommer med vidare information om kommande program.

Styrelsen

----------------------------------------------------------

SE I VÄNSTERSPALTEN RÅD TILL DIG SOM HAR PARKINSON

......................................................................

ÅRSMÖTET  den  8/2 - 20.

Dalarnas del av Parkinsonförbundet hade lördagen den  8/2 sitt årsmöte på Stiftsgården i Rättvik.  Ordförande Lena  Johansson hälsade välkommen till  mötetoch därefter bjöd Margareta Taavola Eriksson på en parentation över de under året avlidna medlemmarna. Det var med fina bilder, musik och namn på de bortgångna.'

Själva årsmötesförhandlingarna genomfördes sedan under ledning av ordförande för årsmötet Håkan Helander och mötes sekreterare Elsmarie Karlsson.
Därefter var det dags att se på film som var tagen av webbmästaren Ove Andersson vid en del sammankomster och utflykter under året.
Anders Karis visade sen sin demonstrationsfilm handträning med boll som man kan göra när man sitter vid bordet.
Alla närvarande fick en speciell boll att ta med sig hem och träna armar och händer enligt ett schema som Anders tagit fram.
Senare var det kaffe eller te med smörgås samt vinstutdelning i lotteriet som medlemmarna hade skänkt priserna till  så det blev många vinster.
Till sist var det avtackning av fyra  medlemmar Margareta Taavola Eriksson,Jan Grönberg, Lena Wikström och Ann-Britt Hedman som hade  haft informations och styrelseuppdrag.
Ordförande Lena Johansson avslutade årsmöte med att tacka de 50 deltagande.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Det  var vi som representerade Parkinsonföreningen Dalarna

vid Internationella funktionshinderdagen på Biblioteket i Falun 

den  3  december 2019.

 

..................................................................................

 

Odd Fellow Krylbo logen

I samarbete med Odd Fellow i Avesta var Parkinson medlemmar på besök vid Visentparken i Avesta.En höstaktivitet med en fantastisk upplevelse med att se på Visenterna,  guidning, god mat och en härlig trubadur.  Vädret var strålande med sol och värme denna augustidag.

Odd Fellow hade då önskemål om att någon ifrån Parkinsonförbundet Dalarna kunde komma till deras loge i Krylbo och berätta om Parkinson-Dalarna.

Ordförande Lena Johansson,  Lennart Johansson och Jan Grönberg antog inbjudan att hålla ett föredrag.

Vi åkte till Krylbo den 15 oktober  2019  och det var 25 st. medlemmar från Odd Fellow som efter deras styrelsemöte tog emot oss och ordföranden berättade om deras verksamhet.

Vi berättade om Parkinsons sjukdom, informatörer, våra målsättningar, styrelsemöten, vår och höstaktiviteters innehåll och cirklarnas tema, Parkinson-Journalen, hemsidan och insidan.  Foldern som vi delar ut på vårdinrättningar, olycksfallsförsäkring UNIK som gäller dygnet runt,  hembesök hos medlemmar och även cirklar. Hur det är att vara anhörig till en Parkinsonsjuk, ge olika tips och råd vad man bör tänka på och slutligen berättade Lennart och Jan hur det är att ha sjukdomen Parkinson.

En givande och uppskattad kväll.  Det blev många frågor och funderingar som medlemmarna ställde

Hemresan gick bra trots ösregn och mörker i denna sena timma

Ordförande  Lena  Johansson

 

-----------------------------------------------------------------------

Medlemsregister:  Du som är medlem och ej har lämnat din mailadress

Kontakta Lena.   Se tel. nummer och mailadress i högerspalten.

Du som vill bli medlem: Kontakta  Lena du med.

---------------------------------------------------------------------

Har du något som du vill dela med dig av på vår hemsida

kontakta då Ove på tel.0247-40721,     070-499 30 55      eller via mail till: karloa@yahoo.com

..................................................................................

På bilden har dom flesta av oss samlats innan hemresan efter besöket i Visentparken den 24/8  2019.

Parkinsonförbundets medlemmar i Dalarna var på lördagen den 24/8 bjudna till Visentparken i Avesta av Odd Fellow i Avesta.   Ett trettiotal medlemmar hade antagit inbjudan och fick uppleva en intressant och givande dag med guidning i parken, lunch i ladan och vacker underhållning av Tomas Nyberg som sjöng och spelade i tältet till ackompanjemang av sin gitarr under tiden som besökarna fick njuta av kaffe och kaka.  Odd Fellows Per och Erik informerade innan kaffet om deras loge och hälsade oss välkomna till Visentparken. Alla i bussen hem verkade helt nöjda med dagens program och vädret var strålande.

 

  

 

 

Stort tack till Odd Fellow i Avesta för den intressanta dagen på Visentparken den 24/8  2019.

Odd Fellow här representerade av Per och Erik.

Tryck på visentparken så får du se lite mera.

VISENTPARKEN

.........................................................................................

    Läs om Parkinsonförbundets kongress den 18-19 maj 2019                 KONGRESS                                                                                

........................................................................................

 

 

Styrelsen  för  Parkinson Dalarna 

Längst ner på den här sidan har  styrelsens

medlemmar gjort en liten presentation av sig

själva.

Först kommer styrelsen med tel. nr. och mailadresser. Sedan kommer 

kontaktpersoner och därunder styrelsens presentationer.

Ordförande

Lena  Johansson

lena.johansson.sundborn@gmail.com

023-611 33   eller  073 - 979 06 12 

..............................................     

                                                                                                            

Vice ordförande

Marie Ahlholm Hanefors
marie.hanefors@gmail.com
070-556 78 12

.............................................

Kassör  Annika  Ol-Ers                     

annika.olers@gmail.com                 
tel. 073-026 84 86

..............................................

Sekreterare

Marianne Ohls
marianne.ohls@gmail.com
070-373 28 60

...............................................


Ledamot Lennart Johansson

lennart.risanget@gmail.com
070-341 04 99

.............................................

Ledamot   yngre Parkinson                               

Anders  Karis                                                               
anders.karis@telia.com
Tel. 070-231 92 59

..........................................  

WEB o INSIDAN Ove Andersson

karloa@yahoo.com
070-499 30 55

.......................................


Suppleant  Siv Eriksson

gunnarsiv@live.se
073-041 80 77

.......................................

Suppleant  Bo  Rönnstedt

1408bobrov@gmail.com
070-384 98 49

-------------------------------

Suppleant  Ann-Kristin  Källström

annkristink@gmail.com
070-718 89 09

-------------------------------

Revisorer

Sten Rickardsson
Hans-Erik Laggar

Revisorssuppleant

Olle Hägg

........................................

MEDLEMSREGISTER

Ansvarig för medlemsregister:

Lena  Johansson
Tel. 073-979 06 12
Mail:  lena.johansson.sundborn@gmail.com

 

NEDAN  HITTAR  DU  DIN  LOKALA KONTAKTPERSON

Avesta

Jan  Grönberg
Garmakaregatan 5 A
774 31 AVESTA
070-266 73 92

................................

Borlänge

Lennart  Johansson
Risänget  60
790 15  SUNDBORN
070-341 04 99
023-611 33

................................

Falun

Lena Bunner
Karlsbyn 119
790 15 SUNDBORN    
070-361 20 24

...................................

Gagnef

Nils Sund
Mats Ers väg 5 A
785 30 GAGNEF
070-288 80 89
0241-613 05

..............................

Hedemora-Säter

Siv Eriksson
Morbyvägen 59
783 50 GUSTAFS
0243-24 05 20
073-041 80 77

........................................

Ludvika, Smedjebacken

Marie  Ahlholm  Hanefors
Linnévägen  26  A
791 61  FALUN
070-556 78 12

.................................... 

Malung

Marita   Levin 
Moravägen   20
782 34   MALUNG
Tel. 070-259 25 10

..................................


 Mora

Göte Kallur
Svedjärnsvägen 20 A
792 95 MORA
070-393 42 65

............................................

Orsa, Älvdalen, Idre, Särna  

Hans-Erik Laggar
Älvgatan 7
794 30 ORSA
0250-40044
073-042 53 22

.......................................

Rättvik

Lena Wikström
Torggatan 11 B lgh  1103
795 30 RÄTTVIK
070-244 69 26

.........................

Leksand

Anders Karis
Nedre Gärdsjö Landsväg 43
795 92 RÄTTVIK
0248-144 37
070-231 92 59

HÄR FÖLJER PRESENTATIONER AV STYRELSENS MEDLEMMAR

 

Lena Johansson jag är ordförande i Parkinsonföreningen och bor i
Risänget Sundborn, gift med Lennart Johansson som är ledamot i
Parkinsonföreningen.
Jag har arbetat inom affärsvärlden och efter det, 30 år inom 
barnomsorgen för barn med särskilda behov.
Intressen: Handarbete, trädgården och att umgås med mina nära
och kära.
................................................................

Marianne Ohls heter jag som är sekreterare i Parkinson Dalarna sedan 2017.
Jag jobbade tidigare som medicinsk sekreterare fram till 1995 då jag bestämde mig för att byta yrke och tog min dietistexamen i  Uppsala.  Jag fick jobb som dietist på Habiliteringen i Region  Dalarna och träffade vuxna med funktionsnedsättning.
Jobbade där fram till 2020 då jag pensionerade mig.       
2012 fick jag diagnosen Parkinson.
Jag tycker om att resa, plocka svamp och bär samt läser gärna en god bok.

....................................................................................................................

Annika Ol-Ers heter jag och är kassör i föreningen och är med i föreningen då min man Anders har Parkinson. 
Jag är född och uppvuxen i Sundborn och bodde där mina första 20 år. Flyttade sedan till Stockholm och bodde där tills jag var 40 och jobbade då på kontor. 
Sedan flyttade vi till Falun och då hade familjen utökats med två söner. 
Arbetade inom barnomsorgen i Falun i 25 år. 
Som pensionär förgyller jag tillvaron med att vara dagmatte till en liten terrier
samt ta hand om vår villa och fäbod. Dessutom gillar jag att handarbeta. 

..........................................................................................................

Jag heter Siv Eriksson och bor i Gustafs. Jag flyttade till Gustafs 1997 till min sambo Gunnar som är uppväxt och bott i Gustafs i hela sitt liv. Gunnar fick sin Parkinsondiagnos i slutet av nittiotalet. Själv är jag uppväxt i Sundborn och har kvar fritidshus där. Jag har jobbat inom skolans värld  i 15 år och därefter på Försäkringskassan fram tills att jag gick i pension 2015.
Jag gillar blommor i kruka och att vara i trädgården i den mån jag orkar. Skogspromenader är gott för själen gärna i trevligt sällskap. Musikupplevelser vill jag gärna återuppta efter pandemin.

..........................................................................................................

Ann-Kristin Källström född 1944. Uppvuxen i Dalarna men bott i Stockhlom. Flyttade 2004 till mina föräldrars hus i Svärdsjö. Distriktssköterska som jobbat på vårdcentral i Falun och Svärdsjö. .Änka 2007. Jag har två söner . Som pensionär gillar jag att spela bridge, dansa Linedance,  läsa och gå i naturen. Träffat Bosse, leksing, som jag är särbo med sedan tio år. 

.....................................................................................................................

Bosse Rönnstedt, född 1942, är Civilingenjör Väg- och Vatten, från Chalmers. Därpå lärarutbildning i Borås. Arbetat som lärare vid Soltorgsskolan och vid Högskolan Falun/Borlänge. Parallellt med detta i familjens byggföretag i Siljansnäs och Stockholm. Tre år arbetade jag med utveckling av takmaterial och byggkostnadsindex vid NORAD i Dar Es Salaam, Tanzania.

.......................................................................................................................

Lennart Johansson bor i Risänget Sundborn och är gift med
ordförande Lena Johansson.
Pensionär sedan ett antal år tillbaka.
Jag är ledamot i Parkinsonföreningen.
Fick diagnosen Parkinson år 2014.
Jag har arbetat inom måleri i hela mitt arbetsliv.
Intresse: Veteranbilar. Jag är ordförande i Svärdsjö Veteranbilsklubb.

.....................................................................................................

Ahlholm Hanefors Marie
Ålder 63 år, två utflugna barn och tre barnbarn.Bor i Falun. Utbildning:Förskollärare ,rektorsutbildning samt kurser i mängd.                                Yrkesliv:Arbetat inom skola/förskola sedan1978                                                               Intressen:Resor och litteratur. Jag har rest till många olika välrdsdelar och länder.
Parkinsons sjukdom:Vt-2013 känner jag att något har hänt med min kropp.Skakningar och  ofrivilliga rörelser.Det som fick mig att inse att jag fått en obotlig sjukdom var när mitt barnbarn frågade-Varför går du så långsamt farmor?    Sedan fyra år är jag aktiv medlem
i Dalarnas Parkinsons styrelse. Det är för mig viktigt med att ingå i ett nätverk
Upplevelser: - Los Angeles med Grand Canyon och Las Vegas.
                                       Allt är stort i USA
                     - Kina och Röda torget, mäktigt.
                     - Tanzania med det storslagna naturområdet Serengeti.

.........................................................................................................

Ledamot i styrelsen Parkinson Dalarna
Anders Karis 63 år fick min Parkinson diagnos 2006. Bor sedan 2 år i Gärdebyn tidigare
i Nedre Gärdsjö Rättvik. I ett enplans med gångavstånd 2 km till  Centrum av Rättvik.
Oktober 2016 fick jag Dbs dioder i hjärnan på Akademiska i Uppsala. Detta räddade mig från att vara ett vårdpaket, kan i dag säga att jag mår bättre än på 10 år.Det tar tid att ställa in Dbs och för två år sedan fick jag det nyutvecklade programmet som gjorde att jag kunde gå riktigt bra igen. Har i sommar satsat på långa promenader två ggr per dag 4 km.Detta tycker jag har påverkat både rörlighet humör och sömn positivt. Slutade arbetet december 2019, hade då arbetat 13 år med tilltagande Parkinson krämpor.Då fick jag sjukersättning då min benskörhet uppdagades efter skidolyckan i Norge, och därmed klassades som multi sjuk. Jag har saknat arbetskamrater och våra Parkinson träffar senaste året.Försöker att bibehålla glädje, hopp och framtidstro.

...............................................................................................................

Mitt namn är Ove Andersson och min titel i styrelsen är webmaster och det betyder att jag skall uppdatera våran hemsida efter bästa förmåga. Jag fick min Parkinsondiagnos för c:a 7 år sedan och det går ganska bra med det mesta men jag har svårt att gå som folk under delar av dagen.Dock känner jag till ett bra recept som jag provat nämligen höghöjdsträning.Vi var på resa 2019 och vistades c:a en vecka på höjder mellan 3-4000 meter.På hemvägen mellanlandade vi i Amsterdam och där kunde jag utan ansträngning gå ikapp och förbi 2 meter långa flygvärdinnor och min fru blev helt förskräckt över sin 70-plus gubbe. Tyvärr så höll det inte i sig särskilt länge efter hemkomsten.