Föreningens aktiviteter hittar du här»


 

  

 

 

 

 

RÅD TILL  DIG  SOM  HAR  PARKINSON

Råd till Dig som har Parkinsons sjukdom med anledning av COVID-19 Det är troligen klokt att betrakta personer med Parkinsons sjukdom som en riskpopulation när det gäller COVID-19.
Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Folkhälsomyndigheten i USA) säger: ”Om du löper högre risk för allvarlig sjukdom från COVID-19 på grund av din ålder eller på grund av att du har ett allvarligt hälsoproblem på lång sikt, är det extra viktigt för dig att vidta åtgärder för att minska risken för att bli sjuk med COVID-19”. De rekommenderar att du:
- Vidta vardagliga försiktighetsåtgärder för att hålla avstånd mellan dig själv och andra, även känt som ”social distancing”.
- Undvik folkmassor så mycket som möjligt och följ riktlinjer om offentliga sammankomster.
- Undvik resor som inte är nödvändiga.
- Håll dig hemma så mycket som möjligt för att ytterligare minska din risk för att bli utsatt, särskilt om det finns ett COVID-19-utbrott i din omgivning.
- Överväg sätt att få mat till din bostad genom familj, sociala eller kommersiella nätverk.
Det är viktigt att notera att risken för COVID-19 varierar beroende på var du bor i landet och denna information förändras snabbt dag för dag.
I vissa samhällen sprids det snabbare än i andra, så håll dig uppdaterar med information från dina lokala hälsomyndigheter för att fastställa specifika risker i ditt samhälle.
Värdefulla länkar med aktuell information:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/
https://www.krisinformation.se/
Läs även på Movement Disorder Societys hemsida:
https://www.movementdisorders.org/COVID-19-Pandemic-MDS.htm

..........................................................................................................................

------------------------------------------------------------------------------

 

              Så här såg vi ut efter Styrelsemötet den 26/8 i Falun

Från vänsterser vi Ove Andersson, Annika Olers, Ann-Kristin Källström, Siv Eriksson,

Lena Johansson, Lennart Johansson, Marianne Ohls och Marianne Ahlholm Hanefors.

Dessa styrelsemöter saknades vid mötet och får därför en egen bild. Dom heter Bo Rönnstedt och Anders Karis

*********************************************************

PÅ  GRUND AV CORONA VIRUSET COVID - 19

FORTSÄTTER VÅRT UPPEHÅLL MED ALLA AKTIVITETER  

OCH CIRKLAR INOM PARKINSON  I  DALARNA.

Vi återkommer med vidare information om kommande program.

Styrelsen

---------------------------------------------------------------------

SE I VÄNSTERSPALTEN RÅD TILL DIG SOM HAR PARKINSON

.....................................................................................

ÅRSMÖTET  den  8/2 - 20.

Dalarnas del av Parkinsonförbundet hade lördagen den  8/2 sitt årsmöte på Stiftsgården i Rättvik.  Ordförande Lena  Johansson hälsade välkommen till  mötetoch därefter bjöd Margareta Taavola Eriksson på en parentation över de under året avlidna medlemmarna. Det var med fina bilder, musik och namn på de bortgångna.'

Själva årsmötesförhandlingarna genomfördes sedan under ledning av ordförande för årsmötet Håkan Helander och mötes sekreterare Elsmarie Karlsson.
Därefter var det dags att se på film som var tagen av webbmästaren Ove Andersson vid en del sammankomster och utflykter under året.
Anders Karis visade sen sin demonstrationsfilm handträning med boll som man kan göra när man sitter vid bordet.
Alla närvarande fick en speciell boll att ta med sig hem och träna armar och händer enligt ett schema som Anders tagit fram.
Senare var det kaffe eller te med smörgås samt vinstutdelning i lotteriet som medlemmarna hade skänkt priserna till  så det blev många vinster.
Till sist var det avtackning av fyra  medlemmar Margareta Taavola Eriksson,Jan Grönberg, Lena Wikström och Ann-Britt Hedman som hade  haft informations och styrelseuppdrag.
Ordförande Lena Johansson avslutade årsmöte med att tacka de 50 deltagande.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Det  var vi som representerade Parkinsonföreningen Dalarna

vid Internationella funktionshinderdagen på Biblioteket i Falun 

den  3  december 2019.

 

.......................................................................................

 

Odd Fellow Krylbo logen

I samarbete med Odd Fellow i Avesta var Parkinson medlemmar på besök vid Visentparken i Avesta.En höstaktivitet med en fantastisk upplevelse med att se på Visenterna,  guidning, god mat och en härlig trubadur.  Vädret var strålande med sol och värme denna augustidag.

Odd Fellow hade då önskemål om att någon ifrån Parkinsonförbundet Dalarna kunde komma till deras loge i Krylbo och berätta om Parkinson-Dalarna.

Ordförande Lena Johansson,  Lennart Johansson och Jan Grönberg antog inbjudan att hålla ett föredrag.

Vi åkte till Krylbo den 15 oktober och det var 25 st. medlemmar från Odd Fellow som efter deras styrelsemöte tog emot oss och ordföranden berättade om deras verksamhet.

Vi berättade om Parkinsons sjukdom, informatörer, våra målsättningar, styrelsemöten, vår och höstaktiviteters innehåll och cirklarnas tema, Parkinson-Journalen, hemsidan och insidan.  Foldern som vi delar ut på vårdinrättningar, olycksfallsförsäkring UNIK som gäller dygnet runt,  hembesök hos medlemmar och även cirklar. Hur det är att vara anhörig till en Parkinsonsjuk, ge olika tips och råd vad man bör tänka på och slutligen berättade Lennart och Jan hur det är att ha sjukdomen Parkinson.

En givande och uppskattad kväll.  Det blev många frågor och funderingar som medlemmarna ställde

Hemresan gick bra trots ösregn och mörker i denna sena timma

Ordförande  Lena  Johansson

.......................................................................................

Välkommen till Parkinson Dalarnas Lokala Aktiviteter i samarbete med vuxenskolan.

Med mål att leva ett aktivt liv med livsglädje

Träffa och ta del av varandras erfarenhet.  Få stöd och kunskap om Parkinsons sjukdom.

Vi är till för dig med PARKINSON och dina anhöriga.

Alla intresserade av  PARKINSON är naturligtvis välkomna.

LEKSAND  -   RÄTTVIK

                Cirkel:  Samtal stöd och studiegrupp  var 4:e måndag.

                Tid:      24 februari kl. 13.00,  23 mars kl. 13.00, 20 april kl.13.00  och  18  maj kl.13.00.

Plats:  VUXENSKOLANS lokal  Järnvägsgatan  22  Rättvik  kl.  13.00 - 15.00.

Ledare:  Anders  Karis   tel. 070 - 231 92 59.

Mål:  Träffa andra personer i samma situation.  Om intresse finns gör vi en anhöriggrupp.

Eventuellt Stuidiematerial bekostas av deltagare, i övrigt gratis.  VÄLKOMNA !               

----------------------------------------------------------------------

FALUN

Studiecirkel:  Att leva med PARKINSON.  Samtal i grupp.

Kontaktperson:  Marianne  Ohls  tel.   070 - 373 28 60.

Onsdagar:    19  februari,  18   mars,  15  april  

och  fredag 15  maj .      Tider:  16.30 - 19.30.

Vi  är för närvarande 10 st men vi vill se flera..

Vi håller till på på  VUXENSKOLAN   Åsgatan  59.

VÄLKOMNA   !

-----------------------------------------------------------------------------

Medlemsregister:  Du som är medlem och ej har lämnat din mailadress

Kontakta Margareta.   Se tel. nummer och mailadress i högerspalten.

Du som vill bli medlem: Kontakta Margareta du med.

............................................................................................

Mera lokala aktiviteter i Falun, Orsa och Rättvik hittar du

i vänsterspalten.

---------------------------------------------------------------------------

Har du något som du vill dela med dig av på vår hemsida

kontakta då Ove på tel.0247-40721,     070-499 30 55      eller via mail till: karloa@yahoo.com

...........................................................................................................

På bilden har dom flesta av oss samlats innan hemresan efter besöket i Visentparken den 24/8.

Parkinsonförbundets medlemmar i Dalarna var på lördagen den 24/8 bjudna till Visentparken i Avesta av Odd Fellow i Avesta.   Ett trettiotal medlemmar hade antagit inbjudan och fick uppleva en intressant och givande dag med guidning i parken, lunch i ladan och vacker underhållning av Tomas Nyberg som sjöng och spelade i tältet till ackompanjemang av sin gitarr under tiden som besökarna fick njuta av kaffe och kaka.  Odd Fellows Per och Erik informerade innan kaffet om deras loge och hälsade oss välkomna till Visentparken. Alla i bussen hem verkade helt nöjda med dagens program och vädret var strålande.

 

  

 

 

Stort tack till Odd Fellow i Avesta för den intressanta dagen på Visentparken den 24/8.

Odd Fellow här representerade av Per och Erik.

Tryck på visentparken så får du se lite mera.

VISENTPARKEN

....................................................................................................

    Läs om Parkinsonförbundets kongress den 18-19 maj 2019                 KONGRESS                                                                                

......................................................................................................

 

VENABUVECKAN   2019

Se Gunnar Forsbergs reseskildring om Venabuveckan 5-12/4 2019.

VENABUVECKAN

(Samma sida som verksamhetsberättelsen och på din telefon ligger Venabuveckan

under verksamhetsberättelsen.)

______________________________________________

Du kan se föreningens verksamhetsberättelse  2019 här: VERKSAMHETSBERÄTTELSE


       Se en liten glimt från Gysinge den 4-5/5  2019

 GYSINGE

....................................................................................................

Vårmötet kan du se  i andra spalten vid  

GYSINGE

...................................................................................................

LOKALA  AKTIVITETER KAN DU SE I VÄNSTERSPALTEN

 

Styrelsen      Parkinson Dalarna 2020

Ordförande

Lena  Johansson

lena.johansson.sundborn@gmail.com

023-611 33   eller  073 - 979 06 12 

..............................................                                                                                                                  

Vice ordförande

Marie Ahlholm Hanefors
marie.hanefors@gmail.com
070-556 78 12

.............................................

Kassör  Annika  Ol-Ers                     

annika.olers@gmail.com                 
tel. 073-026 84 86

..............................................

Sekreterare

Marianne Ohls
marianne.ohls@gmail.com
070-373 28 60

...............................................


Ledamot Lennart Johansson

lennart.risanget@gmail.com
070-341 04 99

.............................................

Ledamot   yngre Parkinson                               

Anders  Karis                                                               
anders.karis@telia.com
Tel. 070-231 92 59

..........................................  

WEB o INSIDAN Ove Andersson

karloa@yahoo.com
070-499 30 55

.......................................


Suppleant  Siv Eriksson

gunnarsiv@live.se
073-041 08 77

.......................................

Suppleant  Bo  Rönnstedt

1408bobrov@gmail.com
070-384 98 49

-------------------------------

Suppleant  Ann-Kristin  Källström

annkristink@gmail.com
070-718 89 09

-------------------------------

Revisorer

Sten Rickardsson
Hans-Erik Laggar

Revisorssuppleant

Olle Hägg

........................................

MEDLEMSREGISTER

Ansvarig för medlemsregister:

Margareta  Taavola  Eriksson
Tel. 070-658 46 74
Mail:  margareta.taavola@gmail.com
................................................................

 

Nedan hittar du din lokala kontaktperson

 Avesta

Jan Grönberg
Garmakaregatan 5 A
774 31 AVESTA
070-266 73 92

................................

Borlänge

Lennart  Johansson
Risänget  60
790 15  SUNDBORN
070-341 04 99
023-611 33

................................

Falun

Lena Bunner
Karlsbyn 119
790 15 SUNDBORN    
070-361 20 24

...................................

Gagnef

Nils Sund
Mats Ers väg 5 A
785 30 GAGNEF
070-288 80 89
0241-613 05

..............................

Hedemora-Säter

Siv Eriksson
Morbyvägen 59
783 50 GUSTAFS
0243-24 05 20
073-041 80 77

........................................

Ludvika, Smedjebacken

Marie  Ahlholm  Hanefors
Linnévägen  26  A
791 61  FALUN
070-556 78 12

.................................... 

Malung

Marita   Levin 
Moravägen   20
782 34   MALUNG
Tel. 070-259 25 10

..................................


 Mora

Göte Kallur
Svedjärnsvägen 20 A
792 95 MORA
070-393 42 65

............................................

Orsa, Älvdalen, Idre, Särna  

Hans-Erik Laggar
Älvgatan 7
794 30 ORSA
0250-40044
073-042 53 22

.......................................

Rättvik

Lena Wikström
Torggatan 11 B lgh  1103
795 30 RÄTTVIK
070-244 69 26

.........................

Leksand

Anders Karis
Nedre Gärdsjö Landsväg 43
795 92 RÄTTVIK
0248-144 37
070-231 92 59