Föreningens aktiviteter hittar du här»


 

  

 

 

 

 

 


 

 

Välkomna till Parkinson Dalarna!


Årsmöte lördag 9 februari 2019

Vi träffas i Borlänge Forum, Kvarnsveden, lördag 9 februari kl 13.00.

Program:

  • Parkinsonförbundets ordförande Eleonor Högström
  • Årsmötesförhandlingar
  • Kaffe/te och smörgåsar
  • Lotteri
  • Underhållning av Andreas Stenberg

Motioner
Motioner ska vara styrelsen till handa senast 5 januari 2019.

Anmälan till årsmötet
Anmäl dig med namn, mobilnummer och gärna e-postadrss, senast onsdag 30 januari 2019, till:

Marianne Ohls, 070-373 28 60 (mellan kl 18-20) e-post: marianne.ohls@gmail.com

Jan Grönberg, 070-266 73 92 (efter kl 15) e-post: jangronberg35@gmail.com

Meddela då också eventuella allergier.

Ta gärna med en vinst till lotterierna.


Dagordning årsmöte


Lördagen den 9 februari 2019, klockan 13.00 i Forum Kvarnsveden, Borlänge
1. Mötets öppnande
2. Parentation
3. Val av ordförande för årsmötet
4. Val av sekreterare för årsmötet
5. Val av två justerare tillika rösträknare
6. Dagordning
7. Årsmötets behöriga utlysande
8. Styrelsens verksamhetsberättelse
9. Kassörens redovisning
10. Revisionsberättelse
11. Fastställande av bokslut
12. Ansvarsfrihet för styrelsen
13. Budget 2019
14. Verksamhetsplan 2019
15. Val av
a. Ordförande för en tid av 1 år
b. Tre ledamöter för en tid av 2 år
c. Två ledamöter för en tid av 1 år (fyllnadsval)
d. Tre styrelsesuppleanter för en tid av 1 år
e. Två revisorer för en tid av 1 år
f. En revisorssuppleant för en tid av 1 år
g. Tre ledamöter till valberedningen för en tid av 1 år
h. Tre ombud, förutom ordförande, till Parkinsonförbundets kongress 18 – 19 maj 2019
16. Reseersättning
17. Motioner
18. Övriga frågor
19. Avslutning


Lokala aktiviteter


 

Styrelsen Parkinson Dalarna 2018

Vice ordförande
Jan Grönberg
jangronberg35@gmail.com
070-266 73 92


Sekreterare Marianne Ohls
marianne.ohls@gmail.com
070-373 28 60


Ledamot Lennart Johansson
lennart.risanget@gmail.com  
023-611 33
070-341 04 99


Ledamot Marie Ahlholm Hanefors 
mah02@falun.se
070-556 78 12


Suppleant  Siv Eriksson

gunnarsiv@live.se

0730-41 08 77

 

Kassör Anders Karis

anders.karis@telia.com

070-231 92 59

 

Revisorer

Håkan Helander, Borlänge
Elsmari Karlsson, Borlänge

Revisorssuppleant

Olle Hägg, Horndal
 

Valberedning

 Lena Johansson

Lena Wikström

 

 


Nedan hittar du din lokala kontaktperson

 

 Avesta
Jan Grönberg
Garmakaregatan 5 A
774 31 AVESTA
076-266 73 92


Borlänge
Conny Karlsson
Siljansvägen 18 lgh 1301
784 38 Borlänge
0243-140 74
070-351 02 54


Falun
Lena Bunner
Karlsby 119
790 15 Sundborn    
070-361 20 24


Gagnef
Nils Sund
Mats Ers väg 5 A
785 30 GAGNEF
070-288 80 89
0241-613 05


Hedemora-Säter
Siv Eriksson
Morbyvägen 59
783 50 GUSTAFS
0243-24 05 20
0730-41 80 77


Ludvika, Smedjebacken
Ann-Britt Hedman
Gamla Bangatan 11 C
771 53 LUDVIKA
0240-146 57
073 623 79 70       

Mora
Göte Kallur
Svedjärnsvägen 20 A
792 95 MORA
070-393 42 65


Orsa, Älvdalen, Idre, Särna  
Hans-Erik Laggar
Älvgatan 7
794 30 ORSA
0250-40044
073-042 53 22


Rättvik
Lena Wikström
Torggatan 11 B
795 30 RÄTTVIK
070-244 69 26


Leksand
Anders Karis
Nedre Gärdsjö Landsväg 43
795 92 RÄTTVIK
0248-144 37
070-231 92 59