STYRELSEN 2019-20


 

Ordförande, Vakant

               Ledamot,  Beate Günther

sjoeliden@gmail.com


 

Sten Johansson

 

 

 

 


 

stenfjohansson@gmail.com


 

Sekr:   Maj-Britt Karlsson

majbrittaka@gmail.com

 


Medlemsträffsansvariga: 

    

Anita Karlsson

ajek43@hotmail.se

0455-816 34


Vice ordförande: Kerstin Ringberg,     Medlemsregisteransvarig           

ringbergs@spray.se

0455-50342


Ledamot, Anita Karlsson

         

ajek43@hotmail.se

0455-81634


Ledamot

Viveka Svensson

viveca.s@hotmail.se

Kassör, Sture Ringberg                   

ringbergs@spray.se

0455-50342
Suppleanter:

Yvonne Hasselberg


Per Buchhave

per.buchhave@gmail.com

Tel: 073-3026213 


Revisorer:

Eivor Lundin

 

Ingrid Öman

Tel: 072 586 08 96

Revisorssuppleant:

 


Valberedning:

Margareta Erwing

Tel: 0709-959427

_____________________________________________________________________