HISTORIA:

Onsdagen den 10 maj  2017 hade Parkinson Blekinge en trivselträff på Marinmuseum i

Karlskrona. Vi började med lunch i museets restaurang. Så följde en entimmars guidad

rundvandring bland gamla båtar och marina föremål. Vår guide var kunnig och skicklig

berättarOnsdagen den 10 maj hade Parkinson Blekinge en trivselträff på Marinmuseum i

Karlskrona. Vi började med lunch i museets restaurang. Så följde en entimmars guidad

rundvandring bland gamla båtar och marina föremål. Vår guide var kunnig och skicklig

berättare och hade nog kunnat berätta om museets alla föremål en hel dag. Efter

guidningen kunde de som så önskade fika i restaurangen. 24 medlemmar hade mött upp

till träffen.e och hade nog kunnat berätta om museets alla föremål en hel dag. Efter

guidningen kunde de som så önskade fika i restaurangen. 24 medlemmar hade mött upp

till träffen.

_____________________________________________
Den 15 mars hade Parkinson Blekinge en informationsträff på Ronneby Brunn. Vi började med lunch i matsalen och därefter förflyttade vi oss till Silver Hill, där träffen skulle vara. Föreläsare var dietisten Jeanette Falck. Hon berättade utförligt om vikten att äta rätt mat. Det är viktigt för alla men särskilt viktigt för Parkinsonsjuka. Åhörarna hade många bra frågor som alla fick bra svar. Så serverades det fika och därefter blev det sång och musik av Eva och Claes från Eringsboda. Det blev en intressant men ganska lång eftermiddag. Ca 40 personer hade mött upp till träffen.
____________________________________________
ÅRSMÖTE
Parkinson Blekinge har haft årsmöteden 18 februari på Ronneby Brunn. 20 medlemmar var närvarande.
Efter lunch samlades vi i möteslokalen. Kerstin Ringberg höll parentation över de medlemmar som lämnat oss sedan förra årsmötet.
Lisa Engström från Lund ledde årsmötesförhandlingarna.
Styrelsen för 2017 har följande sammansättning: Ordförande Sture Karlsson,
ordinarie ledamöter: Kerstin Ringberg, Sture Ringberg, Anita Karlsson, Beate Günter, Agneta Carlsson och Bodil Persson. Till ersättare valdes Per Buchhave och Sten Johansson.
Efter förhandlingarna berättade Lisa Engström om hur Parkinson Skåne arbetar. De har en länsförening och tio lokalföreningar. De har ca 1100 medlemmar medan Parkinson Blekinge har 127.
Mötet avslutades med fika.

JULFEST    
      Parkinson Blekinge har i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan den 24 november haft en medlemsträff för Parkinson Blekinges medlemmar. 36 personer kom till Bergslagskrogen i Ronneby för att njuta dels av en läcker jultallrik dels av sång och musik från Svante Schönbecks enmansorkester. Efter jultallriken och Ris á la Malta blev det dragning på lotteriet med skänkta vinster. Kaffe och kaka avslutade eftermiddagen. Kerstin Ringberg tackade alla för att de kommit och bidragit till den trivsamma eftermiddagen, samt önskade alla en god och trivsam jul.

 


Parkinson Blekinge har tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan haft en medlemsträff på Kulturcentrum i Ronneby. Dagens tema var "Dans för dig med Parkinson". En fysisk aktivitet för sinne, hjärna och kropp. Föreläsare och dansledare var Leg.arbetsterapeut Ida Klara Johansson och Katarzyna Filipowicz, båda från Jönköping. Sektion Folkhälsa, Region Jönköpings län har sedan 2013 erbjudit "Dans för dig med Parkinson" som hälsofrämjande insats. Konceptet har spridit sig till bl.a. Malmö, Göteborg och Stockholm.

Efter en välbehövlig kaffepaus fick alla delta i ett danspass. Ida Klara och Katarzyna visade rörelserna vi skulle göra samt skötte musiken. Alla rörelser utfördes sittande i stolar, och var och en deltog efter sin förmåga. Det hela var mycket uppskattat, och vi hoppas nu att det ska skapas dansgrupper på flera platser i länet.

Som avslutning på dagen berättade vår parkinsonsjuksköterska Carina Gunnarsson om nya parkinsonmediciner samt om Socialstyrelsens förslag till nya riktlinjer för MS och Parkinsons sjukdom. Hon fick också svara på ett stort antal frågor om symptom, mediciner och mycket annat.
 


Äldredagar i Karlshamn o Ronneby.


Parkinson Blekinge har deltagit i äldredagen i Karlshamn torsdag 15 september 2016.   Deltagare från föreningen var medlemmar ur styrelsen.
Evenemanget ägde rum i Bellevueparken mellan kl. 12.30-15.30. Ett 40-tal intressanta utställare, däribland vi, fanns på plats. Alla utställarna hade fått varsitt bord. På vårt bord hade vi flera olika broschyrer om sjukdomen Parkinson och om vår verksamhet i föreningen.
Det var mycket folk som kom och tittade. En del kände någon parkinsonsjuk och kom då med frågor av olika slag som vi besvarade på bästa sätt

 

Grillkväll
Föreningen Parkinson Blekinge har haft medlemsträff vid Galtsjön.  26 medlemmar mötte upp i ett strålande väder. Välgrillade korvar med tillbehör fick god åtgång.  Dragspelare underhöll under tiden vi åt och sedan blev det allsång där alla glatt sjöng med. Efter sången blev det frågetävling där de som hade flest rätt fick e  godispåse. Kvällen avslutades med kaffe o kaka.

 


Parkinson Blekinges Bussresa 2016
Föreningen Parkinson Blekinge gjorde den 19 maj en bussresa till Småland. Första stoppet blev Rundqvistagården i Duvemåla där förmiddagsfika intogs.  Av guiden fick vi en spännande och tragisk berättelse om de fyra syskon som bott på gården till bara några årtionden sedan. I huset var inget ändrat sedan början av 1900-talet. Så gick färden till Kosta där vi åt lunch och shoppade.  Kanske någon också besökte glashyttan.  På Lessebo handpappersbruk visade guiden hur handgjort papper kom till. Ett verkligt handarbete med många arbetsmoment. Men det blev exklusivt papper både till utseende och pris.  I Korrö blev det eftermiddagsfika och lite tid att titta på den gamla byn.

 


Min sämra hälft

Torsdag den 17 mars 2016, kl. 14.00, bjöd Parkinson Blekinge in till en föreläsning på Ronneby Brunn, Silverhill.
Annica Laack berättade om sin resa med Mr P. Du kan läsa mer om henne i Parkinsonjournalen nr 4 2014. Annica har även skrivit ett antal böcker om hur det är att ha Parkinson.senast Min sämra hälft.
Efter föreläsningen bjöd föreningen på kaffe och kaka.


Årsmötet 2016 genomfört

Parkinson Blekinge hade årsmöte den 27 februari på Ronneby Brunn. Vi började med en gemensam alldeles utmärkt lunch. Därefter förflyttade vi oss till vår möteslokal. Mötet inleddes med parentation över sju sedan förra årsmötet avlidna medlemmar. Kerstin Ringberg läste så en passande dikt. Till ordförande för mötet valdes Parkinsonförbundets ordförande Bo Erixon och till sekreterare Maj-Britt Karlsson. Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för 2015 upplästes och godkändes. Styrelsen beviljades full  ansvarsfrihet för 2015. Valberedningen hade gjort ett gott arbete varför valen gick snabbt och smidigt. Efter årsmötet har styrelsen följande sammansättning: Ordförande Sture Karlsson, sekreterare Maj-Britt Karlsson, kassör Sture Ringberg, Medlemsansvarig Agneta Carlsson. Övriga ledamöter: Kerstin Ringberg, Beate Günter och Anita Karlsson. Ersättare: Eva Brolin och Bert-Inge Berggren. Under punkten övriga frågor informerade Sture Karlsson om att förbundet planerar utbildning av informatörer som ska informera om Parkinsons Sjukdom på t.ex.. särskilda boenden. Vidare att vi undersöker möjligheten att starta en dansgrupp för parkinsonsjuka. Vår webbmaster har meddelat att han behöver hjälp med att sköta vår hemsida. Har ni lust att informera, dansa eller göra hemsida så hör av er till någon i styrelsen.
Efter årsmötesförhandlingarna berättade Bo Erixon om sin bakgrund som byggnadsingenjör och som ordförande i Parkinsonförbundet. Han är även styrelsemedlem i Parkinsonfonden som varje år delar ut stora summor till forskning om Parkinsons Sjukdom.
Årsmötet avslutades med lotteri och med kaffe och kaka.

Detta under ledning av förbundsordföranden Bo Erixon

/ Sture Karlsson / ordf.

 


 

2015-11-18

Medlemsträff med jultallrik m.m.

Vi hade säsongsavslutning på Bergslagskrogen i Ronneby

Vi åt jultallrik och småvarmt.Under tiden lyssnade vi på Dragspelsmusik. Allsång och sittande tipsrunda med skänkta priser följdes av kaffe och kaka  + litet julgodis avlutades med dragning i jullotteriet !

Vi var många som hade kommit, och trevligt var det!

Ordf.Sture Karlsson avslutade med att stämningsfullt  läsa Viktor Rydbergs " Tomten " by heart !!


"På äldredagarna i Ronneby kommun

medverkade från Parkinson Blekinge:ordf.Sture Karlsson och

sekr. Maj-Britt Karlsson

 

Det var en trevlig dag, men inte så många denna  dag som var intresserade av Parkinson.


Toppen evenemang !!!

Var det på Kulturcentrum, Ronneby

Måndag den 26 okt.2015, Kl.1400

 

Professor och forskningsledare
Malin Parmar från Lunds universitet

föreläste om :
"Hur kan man reparera en skadad hjärna !! "
"Skapa nya nya friska celler från stamceller ?"
"Genom att programmera om hudceller"  eller att
" programmera om celler direkt på plats i hjärnan ! "
Frågor fick hon från väl så initierade åhörare !
(tyckte hon själv!)
Själva tyckte vi som åhörare att det var mycket intressant!
Tack Malin!!

Kaffe serverades i pausen på Bergslagskrogen i lokalen intill.

Daniel Ohlsson visade sedan naturbilder till musik
och en del filmklipp från olika utflykter som gjorts.

(Många hade innan föreläsningen ätit lunch  på  Bergslagskrogen.)

/ de LEADen 18 sept 2015 anordnade
Parkinsonförbundet
ett seminarium i Karlskrona.
" NÄR TABLETTBEHANDLINGEN SVIKTAR"

Inledning av Susanna Lindvall, Stockholm, Medlem av Parkinson Europa.

Det handlade om när tablettbehandling inte längre ger någon effekt ,eller tillräcklig effekt.

Att då tillgripa en "pumpbehandling" eller DBS behandling kan då komma i fråga .
Neurologen Nil Dizdar Linköping redde ut begreppen  och talade också blygsamt
om sin egna forskning.
vid behandling vid avancerad Parkinson.
3 personer med parkinson erfarenhet av respektive behandling
delade med sig av sina egna erfareheter !
Parkinsonsköterskan Anna-Lena Törnqvist  talade mycket kompetent  om behandlingar i Lund.
Parkinsonsköterskan Pia Forslund  talade om samma sak  i Uppsala
Paneldiskussioner med samtliga föreläsare  genomfördes och
svar på publikens frågor gavs villigt av föreläsarna !
En mycket kompetent eftermiddag !!

Kaffe och kaka serverades givetvis i Pausen.

Broschyrer tillhandahölls av Parkinson Blekinge.

/ LEA