Kalender

Styrelsen

Historia  

.ek.jpg

Blekinge ek

 


Film " PATIENTMAKT "  (<(klicka)

Se den !!


Parkinsonguiden  (< klicka)

Här hittar du information om sjukdomen.


Kungsljus

Kungsljus


 

  

                      

Till medlemmar i Parkinson Blekinge.

2020 har varit ett år, som man sent kommer att glömma.  Man har fått lära sig att ett litet virus kan rubba samhället totalt.  För föreningen har det inneburit att vi  inte har kunnet ha medlemsmöten.. Som något nytt har vi kunnet få tillgång till föreläsningar på nettet, nu senast webinariet om avanceret behandling av Parkinson  6 december.  Kommer som film på nettet senare.

I september var där Olle Engkvistsymposiet från Lund med mycket bra genomgång av forskning om och behandling av Parkinsonsjukdom.   Kan ses på Youtube vid att klicka på följande länk:   Olle Engkvistsymposium

På förekommen anledning vill vi påminne om att man har olycksfallsförsäkring som medlem via Parkinsonförbundet,

Gå in på Parkinsonförbundet
Medlemssidor
Medlemsförmåner
Unik försäkring (telefonnummer 08-517 296 00)

där finns 17 sidor att läsa om denna försäkring.

Här kommer en inbjudan från Regionteatern i Växjö till dans för Parkinson. På grund av pandemin så kan ju inte gruppen samlas i lokal utan denna höst kommer kursen att vara digital. Både de som var med i våras och nya är välkomna. Kursen är kostnadsfri och varar 10 ggr, en eftermiddag i veckan mellan kl 15.00 - 15.40.
Ta kontakt med Tove Andergren och anmäl dig.
VÄLKOMNA 
Styrelsen för Parkinson Blekinge

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

PARKINSON  BLEKINGE

Dagordning vid årsmöte 22 februari 2020

 

1.         Årsmötets öppnande

2.         Parentation  

3.         Val av ordförande och sekreterare för mötet

4.         Fastställande av dagordningen

5.          Fråga om mötets behöriga utlysning 

6.         Val av justerare, vilka jämte årsmötets ordförande justerar  

                     årsmötesprotokollet

6.                  Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019

7.                  Styrelsens ekonomiska redovisning

8.                  Revisorernas berättelse

9.                  Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamötena

10.               Fastställande av verksamhetsplan för 2020

11.                Fastställande av budget för 2020

12.               Val av:

 1.   Ordförande för ett år

 2.   ledamöter för två år

 3.    ersättare för ledamot för ett år

 4.  två revisorer för ett år

 5.   en ersättare för revisor för ett år

 6.   Valberedning för ett år

 1.  Fastställande av eventuella ersättningar

 2.  Övriga frågor (eventuella avtackningar) 

 3.  Årsmötets avslutande

 

 


       

      

 

MÖTET INSTÄLLD PÅ GRUND AV
RÅDANDE CORONAVIRUSLÄGET

Parkinson Blekinge

 

Styrelsen för Parkinson Blekinge har beslutat att inbjuda Parkinsonsjuka, anhöriga och vänner till Club Parkinson som är en samvaro där vi bjuder på kaffe och kaka och samtalar om det som vi upplever angeläget lördagen den 7 mars kl. 14 – 16 i vuxenskolans lokal på Drottninggatan  84,  Karlshamn. 

Vi kommer anordna denna träff i gång i månaden mars, april och maj.

 Vi har träffats i Karlskrona under 2019 och vill fortsätta med detta även under våren 2020. Vi träffas i Militärhemmet i Karlskrona sista torsdagen i varje månad kl. 15-17 dit du naturligtvis också är välkommen.

Vi får besök av Blekingetrafiken som informerar om det nya biljettsystemet och kan även hjälpa till med appen i din telefon.

Anmäl dej till Sten Johansson på 0733-523565 eller mail stenfjohansson@gmail.com senast den 4 mars.

Välkomna till Club Parkinson

Parkinson Blekinge i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

              

 

 

 

Dans för Parkinson startade i höstas på Massmanska kvarnen i Ronneby och den kommer att fortsätta i vår och börjar Onsdagen den 26/2 kl. 15.00-16.15. Anmälan sker till sofia.berglund@regionteatern. se eller sms till 0701-991611.

Pris 750 kr för 10 ggr.

________________________________

Parkinson Blekinge

har haft Julfest på Bergslagskrogen

i Ronneby Torsdag 21 november 2019.

 
Vid ett välbesökt möte avnjöts jultalrik, mandelmusslor och pepparkakor under tiden Svennes orkester spelade julmusik och annan örongodis.  
 
 

           

Det finns alltid hopp

  Möte Ronneby Brunn Tisdag 22 oktober 2019

Författaren och folkhögskolläraren Richard Jändel talade vid ett välbesökt möte om sin upplevelse som Parkinsonpatient.

 

2007 fick han diagnosen Parkinson 44 år gammal. Beskedet var en personlig tragedi, men någonstans fanns det hopp.

 

Han skrev boken Hurrah jag lever, min tid med Parkinson. En bok om livsgnista och kamp där hoppet alltid finns med.

 

Han beskriver utifrån boken sin kamp mot sin sjukdom som han haft i mer än tio år, upplevelsen av problem med sjukvårdskontakten beträffande medicin, återbesök och sjukskrivning.

 

Sjukdomen är en hänsynslös vän att bekanta sig med, påverkar båda fysisk och icke minst psykisk. 

 

Men det betyder inte att livet är slut eller att tillvarons skönhet försvinnar, kanske är det tvärtom – att ljuset blir desto starkare i närvaron av mörkret.

                  

                  ------------------------------

 

                      

Parkinson Blekinge

hade 27 september 2019 möte på Kulturcentrum i Ronneby

Den sjungande floristen Roland Jonsson samt

dragspelaren Mikael Brorsson

 Visade blomsterbindning och underhöll under tiden med sång, musik  och trevlig mellansnack.

 

 

 

Efter kaffepaus med lotteriförsäljning blev där lottdragning om de fina blombuketter, som var tillverkad under föreställningen.  

 

                     

 

                            
 

 

                            ______________________________________________________________

Club Parkinson

Club Parkinson fortsätter sin verksamhet 2020. Club Parkinsson börjar igen i Karlskrona sista torsdagen i varje månad, Vi har fått ändra dag pga att dansen är ändrad till onsdagar.

 

 

Varje träff kl. 15:00 till 17:00.

Föreningen bjuder på fika och vi umgås, pratar och har det trevligt. Kom till Militärhemmet och träffa gamla och nya parkinsonvänner.

Ta gärna någon kompis med dej.

Varmt välkomna till Militärhemmet.

Styrelsen

😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊

 

 

 
_____________________________________________
                 

16 september 2019, kl.14.00 startar Dans för parkinson

i Massmanska kvarnen,

Ronneby. Dansen håller på varje måndag i 10 veckor (18 november). Kostnad
750;-.
Har du inte anmält dig, finns några platser kvar, Anmälan till

jennifer.darell@regionteatern.se mobil 072-368 85 96.

Dansträningen består av rörelse, rytm, musik, gemenskap och glädje. Vi dansar sittande och stående och alla övningar anpassas efter deltagarna. En eftermiddag i veckan träffas vi i 75 minuter. Vi rekommenderar mjuka kläder som tillåter full rörlighet, skor med mjuk sula eller barfota. Deltagarna är välkomna att ta med en nära anhörig eller ledsagare som också deltar i dansen utan kostnad.

 Kostnad: 750 kronor/parkinsonsjuk 

Tillfällen: 10 gånger 

Plats: Massmanska kvarnen, Ronneby 

Antal platser: 15           ___________________________________________________________________

 

 
har avhållits fredag 16 aug. 2019 .

Föreningen bjöd på smörgårdstårta, dricka och en kaka till kaffet.
 
 Frågetävling med godispåse i pris.  

___________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________

Årsmöte

Årsmöte for Parkinson Blekinge har avhållits på Galtsjöns Restaurang.  Mötet inleddes med parentation över medlemmar avlidne under 2018. Till ordförande för mötet valdes Anne Johansson,  distriktsordförande I Kalmar Län.  

Verksamhetsberättelse för2018; verksamhetsplan och bokslutet godkändes.  Sture Karlsson avgick efter 5 år som ordförande.  Ersattes av Lars Eric Andersson, tidigare Webmaster I föreningen. Som ny sekreterare valdes Majbritt Karlsson.

 

Webmastern tog upp frågan om  vad hemsidan skall användas till.  .  Har sista  månaderna testat att lägga länkar till Youtubeklipp med  information  om Parkinson symtombild och  behandling .

En längare diskussion om medicinsk behandling uppkom. Anne. Johansson hade fått peg med kontinuerlig duodopa behandling.  Hade haft mycket stor hjälp av detta.  Denna behandlingsform används sällant I Blekinge.

Webmaster tipsade om WellBeeingMap, ett program, som lister alla symtom hos Parkinsonpatienter.

 

________________________________________________

 

 

 

God översikt över läkemedelsbehandlling av Parkinsons sjukdom finns på 1177

1177 Läkemedel vid Parkinsons sjukdom

Bemärk speciellt att samma läkemedel, t.ex. Levodopa kan finnas under flera namn,  men kan vara exakt lika (ibland producerat på samma maskin på samma  fabrik).   Ibland är orsaken att man vill ha snabb effekt ”quick”, ibland lånfvarig ”retard eller depot” .

 Men mycket  ofta är där ingen skillnad, t.ex.  mellan

 • Madopark,
 • Levodopa/Benzerazid 2care4,
 • Levodopa/Benzerapid ratiopharm och
 • Madopar EbbMedical,

varför apoteket skall välja det billigaste, om man inte själv vill betala mellanskillnaden.  Priset kan dessutom variera mellan apoteken och under året.

Sen finns där andra Levodopapreparat med lite annan tillsättning, t.ex. Sinemet, Dazonay Sandoz,Levodopa /Carbidopa/Entacapron Accord, och Sastravi. 

Man får aldrig ta mer än ett Levodopapreparat !!!

Många är förvånade över ”vårdskader pga. felmedicinering”.  

Själv är jag förvånad över att där inte är flera !  

 

                              

PS;  Övrige läkemedel och deras namn, som användas vid Parkinsons Sjukdom kan  ses på följande länkar med uppgift om namn

Läkemedel som härmar dopamin, dopaminagonister

 MAO-B-hämmare

Läkemedel som hämmar nedbrytningen av levodopa levodopa = (L-dopa) ett läkemedel som omvandlas i kroppen till dopamin, den signalsubstans som personer med Parkinsons sjukdom lider brist på, COMT-hämmare

 

   Se iövrigt     Astrid Borgs anteckningar om läkemedelsbehandling vid Parkinson s sjukdom                                                                                                                                          /Per K. Buchhave

 

 

 

 

____________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 


 

______________________________________________

 

 

 

 

 

Torsdagen den 19 oktober hade Parkinson Blekinge en informationsträff på Ronneby Brunn.  Neurologen Sara Hall från Malmö/Lund berättade om sin forskning om biomarkörer för Parkinsons sjukdom.  Biomarkörer kan användas för att tidigt kunna diagnosticera sjukdomen.  En intressant föreläsning om ett viktigt ämne, som ibland blev lite för avancerad för oss åhörare.  Den gav emellertid upphov till många frågor, som Sara Hall gav bra svar på.  Efter alla frågor blev det fika.  Ca 25 personer hade mött upp till träffen.

 

__________________________________________________________

NEURODAGEN 17-10-02 Ronneby Brunn

Överläkare Markus Svennerud inledde med nyheter inom MS, Stroke och Parkinsonbehandling

Härefter följde ett samtal mellan moderatorn Bengt Mauritzson och  Harald Wessman, VD Humana om vad som händer med den personliga assistans i framtiden.  Stora hot om nedskärrningar . Uppmaning om att diskutera det i kommande valkamp.

Erik Ståhl, Sösdala, avslutade med en gripande inspirationsföreläsning "jag njuter så länga jag varar "   - något  att tänka på för alla med kroniska sjukdomar.

Se gärna hans hemsida:       http://www.erikstahl.se/bok/

och youtube klipp:. klick på länkan för att se klippen.

TV 4


Efter tio 2012 me

d Malou v Siwers

 

Jag har i alla fall fått vakna upp, en dag till.

___________________________________________________________________

Sommargrillning med musik - Galtsjön

 

        

 

För underhållningen svarade Jocke Müllo och Mauritz Lindström,  det blir gitarr, saxofon och sång på temat " från Elvis till Gärdestad ".
Det blev musik som passar oss mogna ungdomar.
Så blev det frågesport med godispåse i pris till de med flest rätt


 

                          


 

 

  Klicka på "BLI MEDLEM" ovan !


Webbmaster

 

                                

Per Buchhave

+46 73-302 62 13

per.buchhave@gmail.com

 

 


Jakten på Bot av Parkinson


Youtube klipp om Parkinsons sjukdom

(Gå till hemsidorna med CTR klick på länkadressen (det understrykna, röd

färgade)

Kristina Löfdahls personliga resa med diagnosen Parkinson

Från Parkinsonförbundet

Voice treatment

 

Livet med Parkinson - Apati och depression

Livet med Parkinson - Fatigue

 

Livet med Parkinson - Störd impulskontroll

Stamceller, cellterapi och Parkinsons sjukdom

Livet med Parkinson - Sömnstörningar

Kognitiva och affektiva förändringar vid Parkinsons sjukdom

Viktig information för patienter och anhöriga med mycket humor av Georg Stenberg, psykologiprofessor från Malmö, med många artikler i Parkinsontidningen

 

PKG-klocka för personer med Parkinson

Behandling av Parkinsons sjukdom i komplikationsfas

 

                                                               /Per K. Buchhave