Välkommen till Parkinson Östergötlands hemsida!

Parkinson Östergötland är en länsorganisation under Parkinsonförbundet. I Östergötland finns tre lokala grupper: Linköping, Norrköping och Mjölby.

Vi finns till för dig som har Parkinson, anhöriga och andra som vill stödja vår verksamhet. Välkommen som medlem!


Styrelse

Ordförande

Thomas Berggren
Tel  0762-97 81 20
e-post toma.bejjen@gmail.com

Kassör

Kerstin Kalered
Tel 0709-21 95 41
e-post kerstin.kalered@gmail.com

Ledamöter

Mitte Trygg
Tel 0760-44 77 49
e-post mitte.trygg@boremail.com

Staffan Carlegrim
Tel 0702-10 11 76
e-post ​carlegrimstaffan@gmail.com

Hans Carlsson
Tel 0702-76 13 42
e-post ha.carlsson@telia.com

Torbjörn Grafström (suppleant)
Tel 0707-56 17 09
e-post torbjorn.grafstrom@gmail.com

Susanne Johansson (suppleant)
e-post sussijohansson@msn.com

Pernilla Gustavsson (suppleant)

Tel 0703-60 38 41


Revisorer

Torvald Engvall
Tel 0707-41 15 56

Kent Madsén (revisorsersättare)
Tel 0762-37 91 20

Thomas Hernström (revisorsersättare)
Tel. 9761-93 91 28

 

Statistik från medlemsregistret

2019-10-31

291 Medlemmar
189 Parkinsonsjuka
  78 Anhöriga utan tidning
    7 Anhöriga med tidning
  11 Stödmedlemmar utan tidning
    6 Stödmedlemmar med tidning
158 Kvinnor
132 Män

 

2019-09-16

285 Medlemmar
184 Parkinsonsjuka
  77 Anhöriga utan tidning
    7 Anhöriga med tidning
  11 Stödmedlemmar utan tidning
    6 Stödmedlemmar med tidning
156 Kvinnor
128 Män

 

 

 

AKTUELLT


 

Månadsmöte i Linköping 

torsdagen den 28 november kl. 17-19
i Anhörigcenter, Brigadgatan 14 A

Inga-Lena Johansson
universitetsadjunkt och lärare vid Logopedprogrammet kommer till mötet.
Logopedens uppgift är att utreda, diagostisera och behandla kommunikationsproblem till följd av språkstörning, talstörning och röststörning.

 

torsdagen den 12 december kl. 17-19
i Anhörigcenter, Brigadgatan 14 A

I år blir det julgröt och skinksmörgås samt kaffe och en liten kaka.
Anmälan om deltagande till Hans Carlsson, tel. 0702-76 13 42
senast den 2 december.

 

 

Norrköpingsgruppen har möte 

den 4:e december är det dags för julmat.

Vi träffas på restaurang Vy, Arbetets museum kl.12.30.
Anmäl senast 22:e nov. till Ingegerd Aronsson 011- 39 15 83 eller Folke Bood  011-  18 67 77

 

Rapport från Parkinsongruppen Norrköpings möte den 6:e november 2019

Mötet var inramat med diskussion kring sömnproblem, som är kopplat till Parkinsons sjukdom.

Rörelseprogram genomfördes programenligt med deltagande av samtliga närvarande och under ledning av Yvonne Björklund.

Folke informerade om hur Lunds universitet rapporterat om framgångsrika forskningsresultat, som inger hopp inför framtida behandling av Parkinsons sjukdom.

Information som stått att läsa i tidningen Hälsotecken om nya om nya besöksrutiner vid besök hos neurolog. Geriatriska kliniken vid Vrinnevisjukhuset är ett bra exempel, där de nya rutinerna slagit igenom, kunde flera medlemmar berätta om.

Mötet ”kryddades” med sång och musik framfört av Göran Bjarnegård.

Folke Bood
Norrköpings gruppens kontaktperson

 

Studie om motivation hos personer med Parkinsons sjukdom

Hej!
Sara Ljungblom heter jag och är sjukgymnast med extra stort intresse för Parkinsons sjukdom. Jag håller just nu på med en studie på Psykologiska  om motivation, motivationsstöd från vården och träning hos personer med Parkinsons sjukdom. Jag tar kontakt med er för att jag behöver hjälp med att komma i kontakt med så många personer med Parkinson som möjligt från olika delar av landet. Min studie består av en enkät som det tar ca 5 minuter att svara på.

Enkäten går att hitta här:

https://samgu.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_a03W4MbCKrM4Tgp

Tack på förhand /Sara Ljungblom

Sjukgymnast/fysioterapeut neuroteamet på Gibraltargatans rehaboch student Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet

(med förhoppning om att kunna få en fördjupad förståelse för hur motivation till träning ser ut hos personer med Parkinsons sjukdom)

PS. Tveka inte att ta kontakt om något är oklart eller om du har några funderingar DS.

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktpersoner

Linköping: Thomas Berggren 0762-978120

Norrköping: Folke Bood tel 0708-265125

Mjölby: Karl-Erik Johansson tel 073-5418631

Yngre Parkinson - Nätverket för yngre och yrkesverksamma: Pija Adbåge 0142-26554

 

Hemsidans senaste uppdatering 2019-11-12

Kontaktperson för medlemsregistret och hemsidan

Anders Trygg, tel 0768-757797,  epost:  tryggen@boremail.com

LOKALA GRUPPER


Linköpingsgruppen träffas sista torsdagen i månaden kl 17.00.
Plats: Anhörigcenter,
Brigadgatan 14 A
Kontaktpersoner:
Mitte Trygg 0760-44 77 49
och Hans Carlsson 0702-76 13 42

Mjölbygruppen träffas sista måndagen i månaden kl 17.00.
Plats: Pingstskyrkan
Kontaktperson: Karl-Erik Johansson 073-5418631

Norrköpingsgruppen träffas första onsdagen i varje månad, kl. 14.00.
Plats: Idrottens hus, Klockartorpet.
Kontaktperson: Folke Bood 0708-265125


 

Länkar

Årsmötesprotokoll 2019

Resan till Torpön 2019

 

 

I Parkinsonpodden pratar vi om det mesta som rör Parkinsons sjukdom. Du kommer att få höra olika patientberättelser, hur det är att leva med Parkinson, om Parkinsonförbundets verksamhet och om aktuell forskning.
Klicka på bilden ovan så kommer till Parkinsonpodden.