Välkommen till Parkinson Östergötlands hemsida

Parkinson Östergötland är en länsorganisation under Parkinsonförbundet.

I Östergötland finns tre lokala grupper: Linköping, Norrköping och Mjölby.

Vi finns till för dig som har Parkinson, anhöriga och andra som vill stödja vår verksamhet. Välkommen som medlem!


Styrelse

Ordförande

Thomas Berggren
Tel  0762-97 81 20
toma.bejjen@gmail.com

Kassör

Kerstin Kalered
Tel 0709-21 95 90
kerstin.kalered@gmail.com

Ledamöter

Mitte Trygg
Tel 0760-44 77 49
mitte.trygg@boremail.com

Staffan Carlegrim
Tel 0702-10 11 76
​carlegrimstaffan@gmail.com

Hans Carlsson
Tel 0702-76 13 42
ha.carlsson@telia.com

Vakant (suppleant)

Vakant (suppleant)

Valberedning

Paulina Sotek och Lars Falkman
(Mentor Agneta Hernström)


Revisorer

Torvald Engvall
Tel 0707-41 15 56

Kent Madsén (revisorsersättare)
Tel 0762-37 91 20

 

 

Ur medlemsregistret

Vi kan numera hämta uppgifter från det nya medlemsregistret, detta gick inte i det gamla.
Under 2020 och fram till idag har följande ändringar skett:

Avlidna medlemmar: 23 personer

Medlemmar som begärt utträde: 7 personer

Medlemmar som icke betalt medlemsagift och uteslutits: 14 personer

Antal aktiverade medlemmar 2021-03-01: 252 medlemma

Från 2020-12-01 till 2021-04-13 har 10 nya medlemmar tillkommit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidan senast uppdaterad 2022-01-25

Parkinsongruppen Linköping 

2022-01-25

Månadsmötet i januari är inställt på grund av corona-krisen som råder. Vid frågor kontakta: Hans Carlsson, tel. 0702-76 13 42.

 

Parkinsongruppen Norrköping  

2022-01-08

Med anledning av att pandemin Covid 19 fortfarande medför hög risk för smitta, är ingen planering för vårens möten gjord.

Med anledning av att undertecknad frånsagt mig uppdraget att vara kontaktperson, för Parkinsongruppen i Norrköping, och ingen ersättare är utsedd, hänvisas ev. frågor till styrelsen för Parkinson Östergötland.

Förhoppningen är att vi i sinom tid får omständigheter som möjliggör en återgång till vår sedvanliga mötesverksamhet, med träff första onsdagen i varje månad i Kunskapens hus uti Klockaretorpet.

Folke Bood

 

Parkinsongruppen Mjölby

Vid frågor kontakta: Karl-Erik Johansson 0735-41 86 31

 

 

Parkinson-gympa på Collegium i Linköping Starten senarelagd till 20 oktober på grund av för få anmälda. Anmäl dig NU!

Korpen har träning anpassad för dig med Parkinson onsdagar kl. 14.00 på Korpen Collegium, Teknikringen 7 i Mjärdevi i Linköping. OBS ändrad dag!

Frågor och anmälan till jessica.ferm@korpen.se.

Korpen Collegium, tel. 013-342 00 70.
 

Linköpings parasport

har många olika aktiviteter, bland annat 

Boxning måndagar och torsdagar kl. 16.00 - 17.00 på Fontänen i Linköping.

Anmälan och frågor till Mattias Sköld, tel. 079-107 97 31. Se vidare under www.linköpingsparasport.se.
 

-------------------------------------------------------------------

Kontaktpersoner

Linköping: Mitte Trygg tel 0760-44 77 49

                  och Hans Carlsson tel 0792-76 13 42

Norrköping: Folke Bood tel 0708-265125

Mjölby: Karl-Erik Johansson tel 073-5418631

Yngre Parkinson - Nätverket för yngre och yrkesverksamma: Pija Adbåge 0142-26554

 

Kontaktperson för medlemsregistret och hemsidan

Anders Trygg, tel 0768-757797,  epost:  tryggen@boremail.com

 

 

 


LOKALA GRUPPER

Linköpingsgruppen
träffas sista torsdagen i månaden kl 14.00.
Plats: Fontänen, Västra vägen 32
Kontaktpersoner:
Mitte Trygg 0760-44 77 49
och Hans Carlsson 0702-76 13 42

Mjölbygruppen
träffas sista måndagen i månaden kl 17.00.
Plats: Pingstskyrkan
Kontaktperson: Karl-Erik Johansson 073-5418631

Norrköpingsgruppen
träffas första onsdagen i varje månad, kl. 14.00.
Plats: Kunskapens hus, Wilhelm Wibergs gata 170
Kontaktperson: Folke Bood 0708-265125

 

 


 

Länkar

Årsmötesprotokoll 2019

Resan till Torpön 2019

Årsmötesprotokoll 2020

Information om personuppgiftsbehandling - medlemmar

Olycksfallsförsäkring ingår i medlemskapet

Årsmöteshandlingar 2021

Årsmötesprotokoll 2021

I Parkinsonpodden pratar vi om det mesta som rör Parkinsons sjukdom. Du kommer att få höra olika patientberättelser, hur det är att leva med Parkinson, om Parkinsonförbundets verksamhet och om aktuell forskning.
Klicka på bilden ovan så kommer till Parkinsonpodden.

 

Vi använder
gärna e-post!

Det är dyrt och arbetsamt att skicka nyhetsbrev, inbjudningar mm. i vanliga brev. Därför är det bra om så många medlemmar som möjligt kan ta emot informationen i datorn istället.
Om du som är medlem använder dator och har e-postadress, då vill vi gärna att du meddelar detta till oss om du inte gjort det tidigare. Meddela Anders Trygg som är kontaktperson för medlemsregistret.
tryggen@boremail.com

Tack för hjälpen!

 

Utdrag ur NYHETSBREV från Parkinsonfonden
1 # 23/1 - 2020 FORSKNING & BEHANDLING VID PARKINSONS SJUKDOM

BILKÖRNING VID PARKINSON
Körförmågan är nedsatt hos flertalet patienter med Parkinsons sjukdom på grund av påverkan på motoriken, synen och den kognitiva förmågan. Detta kan öka risken för olyckor och resultera i för tidigt upphörande med att köra bil och leda till förlust av oberoende. Förare med Parkinsons sjukdom bör därför genomgå omfattande utvärderingar för att bedöma körförmågan samt periodiska uppföljningar efter behov. Det pågår forskning kring rehabilitering av körförmågan och automatisering för att upprätthålla oberoende för patienter med Parkinsons sjukdom i bl a Frankrike och USA.

Källa: Ranchet et al., Driving in Parkinson’s Disease, Clin Geriatr Med. 2020 Feb;36(1):141-148.