Välkommen till Parkinson Östergötlands hemsida!

Parkinson Östergötland är en länsorganisation under Parkinsonförbundet. I Östergötland finns tre lokala grupper: Linköping, Norrköping och Mjölby.

Vi finns till för dig som har Parkinson, anhöriga och andra som vill stödja vår verksamhet. Välkommen som medlem!


Styrelse

Ordförande

Thomas Berggren
Tel  0762-97 81 20
e-post toma.bejjen@gmail.com

Kassör

Kerstin Kalered
Tel 0709-21 95 41
e-post kerstin.kalered@gmail.com

Ledamöter

Mitte Trygg
Tel 0760-44 77 49
e-post mitte.trygg@boremail.com

Staffan Carlegrim
Tel 0702-10 11 76
e-post ​carlegrimstaffan@gmail.com

Hans Carlsson
Tel 0702-76 13 42
e-post ha.carlsson@telia.com

Torbjörn Grafström (suppleant)
Tel 0707-56 17 09
e-post torbjorn.grafstrom@gmail.com

Susanne Johansson (suppleant)
e-post sussijohansson@msn.com

Pernilla Gustavsson (suppleant)

Tel 0703-60 38 41


Revisorer

Torvald Engvall
Tel 0707-41 15 56

Kent Madsén (revisorsersättare)
Tel 0762-37 91 20

Thomas Hernström (revisorsersättare)
Tel. 9761-93 91 28

 

Statistik från medlemsregistret

2019-09-16

285 Medlemmar
184 Parkinsonsjuka
  77 Anhöriga utan tidning
    7 Anhöriga med tidning
  11 Stödmedlemmar utan tidning
    6 Stödmedlemmar med tidning
156 Kvinnor
128 Män

 

2019-04-25

288 Medlemmar
186 Parkinsonsjuka
  76 Anhöriga utan tidning
    7 Anhöriga med tidning
  13 Stödmedlemmar utan tidning
    6 Stödmedlemmar med tidning
160 Kvinnor
127 Män

 

AKTUELLT


Nyhet på vår hemsida Parkinsonpodden!

Vad är då en podd eller poddsändning eller poddradio, frågar sig kanske någon.

Jo, det är en metod att publicera ljudfiler via Internet. Med ljudfiler menas vanligtvis det som hörs i radio. Sändningarna görs av enskilda personer eller allmänna organisationer som anser sig ha något bra att berätta.

Så här säger Parkinsonförbundet om sin podd:

"I Parkinsonpodden pratar vi om det mesta som rör Parkinsons sjukdom. Du kommer att få höra olika patientberättelser, hur det är att leva med Parkinson, om Parkinsonförbundets verksamhet och om aktuell forskning."

Klicka på bilden i högra spalten och lyssna på din första Parkinsonpodd!

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktpersoner

Linköping: Thomas Berggren 0762-978120

Norrköping: Folke Bood tel 0708-265125

Mjölby: Karl-Erik Johansson tel 073-5418631

Yngre Parkinson - Nätverket för yngre och yrkesverksamma: Pija Adbåge 0142-26554

 

Hemsidans senaste uppdatering 2019-09-19

Kontaktperson för medlemsregistret och hemsidan

Anders Trygg, tel 0768-757797,  epost:  tryggen@boremail.com

LOKALA GRUPPER


Linköpingsgruppen träffas sista torsdagen i månaden kl 17.00.
Plats: Anhörigcenter, Brigadgatan 14 A
Kontaktperson: Thomas Berggren 0762-97 81 20

Mjölbygruppen träffas sista måndagen i månaden kl 17.00.
Plats: Pingstskyrkan
Kontaktperson: Karl-Erik Johansson 073-5418631

Norrköpingsgruppen träffas första onsdagen i varje månad,
start 4 september kl. 14.00.
Plats: Idrottens hus, Klockartorpet.
Kontaktperson: Folke Bood 0708-265125


 

Länkar

Årsmötesprotokoll 2019

Resan till Torpön 2019

 

 

I Parkinsonpodden pratar vi om det mesta som rör Parkinsons sjukdom. Du kommer att få höra olika patientberättelser, hur det är att leva med Parkinson, om Parkinsonförbundets verksamhet och om aktuell forskning.
Klicka på bilden ovan så kommer till Parkinsonpodden.