Välkommen till Parkinson Östergötlands hemsida!

Parkinson Östergötland är en länsorganisation under Parkinsonförbundet. I Östergötland finns tre lokala grupper: Linköping, Norrköping och Mjölby.

Vi finns till för dig som har Parkinson, anhöriga och andra som vill stödja vår verksamhet. Välkommen som medlem!


Styrelse

Ordförande

Thomas Berggren
Tel  076-297 81 20
e-post toma.bejjen@gmail.com

Kassör

Kerstin Kalered
Tel 070-921 95 41
e-post kerstin.kalered@gmail.com

Ledamöter

Mitte Trygg
Tel 0760-44 77 49
e-post mitte.trygg@boremail.com

Staffan Carlegrim
Tel 0702-10 11 76
e-post ​carlegrimstaffan@gmail.com

Hans Carlsson
Tel 0702-76 13 42
e-post ha.carlsson@telia.com

Torbjörn Grafström 
Tel 0707-56 17 09
e-post torbjorn.grafstrom@gmail.com

Susanne Johansson (suppleant)
e-post sussijohansson@msn.com


Revisorer

Torvald Engvall
Tel 0707-41 15 56

Willy Gustafsson
Tel 0122-177 31

Kent Madsén (revisorsersättare)
Tel 076-23 79 120

 

AKTUELLT 

Kontaktpersoner

Linköping: Thomas Berggren 0762-978120

Norrköping: Gun Creutz 011-161527

Mjölby: Kjell-Erik Johansson tel 0142-57092

Yngre Parkinson - Nätverket för yngre och yrkesverksamma: Pija Adbåge 0142-26554

 

Kontaktperson för hemsidan

Anders Trygg, tel 0768-757797, epost: tryggen@boremail.com

LOKALA GRUPPER


Linköpingsgruppen träffas sista torsdagen i månaden kl 17.00.
Plats: Anhörigcenter, Brigadgatan 14 A
Kontaktperson: Thomas Berggren

Mjöbygruppen träffas sista måndagen i månaden kl 17.00.
Plats: Pingstskyrkan
Kontaktperson: Karl-Erik Johansson 0142-570 92

Norrköpingsgruppen träffas onsdag ojämn vecka kl 14.00
Plats: Idrottens hus, Klockartorpet.
Kontaktperson: Gun Kreutz 011-161 27


 

 

 

L