Välkommen till Parkinson Östergötlands hemsida

Parkinson Östergötland är en länsorganisation under Parkinsonförbundet.

I Östergötland finns tre lokala grupper: Linköping, Norrköping och Mjölby.

Vi finns till för dig som har Parkinson, anhöriga och andra som vill stödja vår verksamhet. Välkommen som medlem!


Styrelse

Ordförande

Thomas Berggren
Tel  0762-97 81 20
toma.bejjen@gmail.com

Kassör

Kerstin Kalered
Tel 0709-21 95 41
kerstin.kalered@gmail.com

Ledamöter

Mitte Trygg
Tel 0760-44 77 49
mitte.trygg@boremail.com

Staffan Carlegrim
Tel 0702-10 11 76
​carlegrimstaffan@gmail.com

Hans Carlsson
Tel 0702-76 13 42
ha.carlsson@telia.com

Vakant (suppleant)

Vakant (suppleant)


Revisorer

Torvald Engvall
Tel 0707-41 15 56

Kent Madsén (revisorsersättare)
Tel 0762-37 91 20

Thomas Hernström (revisorsersättare)
Tel. 0761-93 91 28

 

Statistik från medlemsregistret

2020-02-29

288 Medlemmar
189 Parkinsonsjuka
  78 Anhöriga utan tidning
    7 Anhöriga med tidning
  11 Stödmedlemmar utan tidning
    6 Stödmedlemmar med tidning
155 Kvinnor
132 Män

 

2020-03-16

274 Medlemmar
179 Parkinsonsjuka
  72 Anhöriga utan tidning
    7 Anhöriga med tidning
  11 Stödmedlemmar utan tidning
    5 Stödmedlemmar med tidning
145 Kvinnor
128 Män

 

 

 

Medlemsfördelning mellan
kommunerna i Östergötland

Linköpingsgruppen
Linköping 104
Åtvidaberg 9
Kinda 4
Summa  125

Norrköpingsgruppen
Norrköping 82
Finspång 6
Söderköping 4
Valdemarsvik 3
Summa   99

Mjölbygruppen
Mjölby 21
Motala 13
Vadstena 7
Ödeshög 8
Boxholm 5
Ydre 3
Summa    56

Utanför länet 5

Summa 274

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTUELLT        

Sidan senast uppdaterad 2020-03-27


 

Årsmötet hölls den 27 februari

i Fontänen, Linköping. Tyvärr var vår ordförande Thomas Berggren sjuk så till mötesordförande valdes Staffan Carlegrim. Mötet innehöll sedvanliga årsmötesförhandlingar samt underhållning av Bernt Fransén och till slut kaffe och räksmörgåsar.    
Protokollet kan läsas under länken "Årsmötesprotokoll 2020" i den högra spalten.
 

Information om personuppgiftsbehandling – medlemmar

Parkinsonförbundet behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information som vi nu tillhandahåller dig. Läs vidare under länken i den högra spalten.

 

Olycksfallsförsäkring i Unik försäkring

Alla våra medlemmar som är bosatta i Sverige omfattas av en olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller dygnet runt. Läs vidare under länken i den högra spalten.

 

INSTÄLLDA SAMMANKOMSTER:

Internationella Parkinsondagen

firandet inställt på grund av coronaviruset.  Mer information kommer senare.
 

Parkinsongruppen Linköping 

Inställda möten i mars och april på grund av Coronaviruset. Vi återkommer om majmötet!

Vid frågor kontakta: Hans Carlsson, tel. 0702-76 13 42, eller Mitte Trygg, tel. 0760-44 77 79

Parkinsongruppen Norrköping 

Inställda möten i mars och april på grund av Coronaviruset. Tyvärr nödgas vi p.g.a. Coronaviruset även ställa in vårt möte den 6 maj. Ledsamt men nödvändigt, med beaktande av rekommendationerna om smittskydd som Folkhälsomyndigheten torgför bl.a. genom massmedia.

Du som har internet föreslår jag att vi håller kontakt med Parkinson Östergötlands hemsida.
Att vi läser Tulpanbladet noga, tar jag för givet. 
Att vi i besvärliga tider håller kontakten med varandra är viktigt.

Vid frågor kontakta: Folke Bood, tel. 0708-26 51 25

 

Parkinsongruppen Mjölby

Inställda möten i mars och april på grund av Coronaviruset. Vi återkommer om majmötet!

Vid frågor kontakta: Karl-Erik Johansson 0735-41 86 31

 

Spring Uje spring
PREMIÄREN UPPSKJUTEN PÅ GRUND AV CORONAVIRUSET

Den 20/3 akulle filmen "Spring Uje, spring" haft premiär över hela landet. Den kände musikern Uje Brandelius känner ni nog till genom bl a ParkinsonJournalen och i tidningen som kommer ut i början av mars kommer att finnas ett stort reportage.

Premiären den 20/3 är uppskjuten på grund av Coronaviruset. Mer information senare.

 

Parkinson-gympa på Collegium i Linköping tisdagar kl. 13.30 - inställt tills vidare!

Korpen har träning anpassad för dig med Parkinson tisdagar kl. 13.30 på Korpen Collegium, Teknikringen 7 i Mjärdevi i Linköping.

Kostnad: 800 kr/termin, personligt medlemskap tillkommer med 100 kronor/år. Frågor och anmälan till jessica.ferm@korpen.se.

Korpen Collegium, tel. 013-342 00 70.
 

-------------------------------------------------------------------

Kontaktpersoner

Linköping: Mitte Trygg tel 0760-44 77 49

                  och Hans Carlsson tel 0792-76 13 42

Norrköping: Folke Bood tel 0708-265125

Mjölby: Karl-Erik Johansson tel 073-5418631

Yngre Parkinson - Nätverket för yngre och yrkesverksamma: Pija Adbåge 0142-26554

 

Kontaktperson för medlemsregistret och hemsidan

Anders Trygg, tel 0768-757797,  epost:  tryggen@boremail.com

 

 


LOKALA GRUPPER


INSTÄLLDA MÖTEN i MARS OCH APRIL PÅ GRUND AV CORONAVIRUSET!

Linköpingsgruppen
träffas sista torsdagen i månaden kl 17.00.
Plats: Fontänen, Västra vägen 32
Kontaktpersoner:
Mitte Trygg 0760-44 77 49
och Hans Carlsson 0702-76 13 42

Mjölbygruppen
träffas sista måndagen i månaden kl 17.00.
Plats: Pingstskyrkan
Kontaktperson: Karl-Erik Johansson 073-5418631

Norrköpingsgruppen
träffas första onsdagen i varje månad, kl. 14.00.
Plats: Kunskapens hus, Wilhelm Wibergs gata 170
Kontaktperson: Folke Bood 0708-265125

 

 


 

Länkar

Årsmötesprotokoll 2019

Resan till Torpön 2019

Årsmötesprotokoll 2020

Information om personuppgiftsbehandling - medlemmar

Olycksfallsförsäkring ingår i medlemskapet

 

I Parkinsonpodden pratar vi om det mesta som rör Parkinsons sjukdom. Du kommer att få höra olika patientberättelser, hur det är att leva med Parkinson, om Parkinsonförbundets verksamhet och om aktuell forskning.
Klicka på bilden ovan så kommer till Parkinsonpodden.

 

Vi använder
gärna e-post!

Det är dyrt och arbetsamt att skicka nyhetsbrev, inbjudningar mm. i vanliga brev. Därför är det bra om så många medlemmar som möjligt kan ta emot informationen i datorn istället.
Om du som är medlem använder dator och har e-postadress, då vill vi gärna att du meddelar detta till oss om du inte gjort det tidigare. Meddela Anders Trygg som är kontaktperson för medlemsregistret.
tryggen@boremail.com

Tack för hjälpen!

 

Utdrag ur NYHETSBREV från Parkinsonfonden
1 # 23/1 - 2020 FORSKNING & BEHANDLING VID PARKINSONS SJUKDOM

BILKÖRNING VID PARKINSON
Körförmågan är nedsatt hos flertalet patienter med Parkinsons sjukdom på grund av påverkan på motoriken, synen och den kognitiva förmågan. Detta kan öka risken för olyckor och resultera i för tidigt upphörande med att köra bil och leda till förlust av oberoende. Förare med Parkinsons sjukdom bör därför genomgå omfattande utvärderingar för att bedöma körförmågan samt periodiska uppföljningar efter behov. Det pågår forskning kring rehabilitering av körförmågan och automatisering för att upprätthålla oberoende för patienter med Parkinsons sjukdom i bl a Frankrike och USA.

Källa: Ranchet et al., Driving in Parkinson’s Disease, Clin Geriatr Med. 2020 Feb;36(1):141-148.