Välkommen till Parkinson Östergötlands hemsida

Parkinson Östergötland är en länsorganisation under Parkinsonförbundet.

I Östergötland finns tre lokala grupper: Linköping, Norrköping och Mjölby.

Vi finns till för dig som har Parkinson, anhöriga och andra som vill stödja vår verksamhet. Välkommen som medlem!


Styrelse

Ordförande

Thomas Berggren
Tel  0762-97 81 20
toma.bejjen@gmail.com

Kassör

Kerstin Kalered
Tel 0709-21 95 41
kerstin.kalered@gmail.com

Ledamöter

Mitte Trygg
Tel 0760-44 77 49
mitte.trygg@boremail.com

Staffan Carlegrim
Tel 0702-10 11 76
​carlegrimstaffan@gmail.com

Hans Carlsson
Tel 0702-76 13 42
ha.carlsson@telia.com

Vakant (suppleant)

Vakant (suppleant)


Revisorer

Torvald Engvall
Tel 0707-41 15 56

Kent Madsén (revisorsersättare)
Tel 0762-37 91 20

Thomas Hernström (revisorsersättare)
Tel. 0761-93 91 28

 

Statistik från medlemsregistret

2020-06-08

269 Medlemmar
173 Parkinsonsjuka
  73 Anhöriga utan tidning
    7 Anhöriga med tidning
  11 Stödmedlemmar utan tidning
    5 Stödmedlemmar med tidning
144 Kvinnor
124 Män

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTUELLT        

Sidan senast uppdaterad 2020-08-30


Inför hösten 2020

Hej på er bästa medlemmar.

Nu har det varit tyst från styrelsen under lång tid igen. Naturligtvis beroende på Coronan och alla förhållningsorder som kommit med den. Till en början har vi känt oss vilsna och handlingsförlamade både som individer och som styrelse. Den första reaktionen var att nu får vi inte bestämma själva och egentligen inte göra någonting eftersom vi alla är multisjuka och ska vara försiktiga med att utsätta oss för virus.

Vi i styrelsen hade en träff härom veckan och försökte formulera oss om hur vi ska få igång någon sorts verksamhet igen.

Vad som har hänt i somras är, åtminstone tror jag, att både Linköpings- och Norrköpingsgruppen träffats på initiativ av en eller flera medlemmar. Styrelsen har inte haft någonting med dessa träffar att göra. Gerillaverksamhet helt enkelt. Jättebra initiativ tycker vi. Medlemmarna får träffas och ingen kan ställas till ansvar om ni hittar på några fuligheter. Självklart vill styrelsen bli informerad om vad som händer. När, var, hur och hur mycket kostar det? Skicka gärna in en liten rapport, så publicerar vi den på hemsidan. Där ligger redan en rapport från Norrköpingsgruppen. När det gäller verksamhet informerar ni den i styrelsen som känns bäst att prata med. Gäller det pengar pratar ni med kassör Kerstin.

Så, sätt nu igång att vara olydiga och ta egna initiativ. I Linköping har medlemmarna, som exempel, träffats och spelat minigolf på initiativ av Kent Madsén. Strålande sol förstås. Det blev en härlig dag. Försök att tänka på alla regler om smittspridning mm. Gör ni bara det är jag säker på att ni inte drabbas av något svårare straff. Jag vet inte vem som skulle döma ut det. Alla vet och förstår att ni saknar varandra. Så hopp och skutt ut i sommarhagen och träffas i mindre grupper. Vill ni prata med oss i styrelsen är det naturligtvis helt självklart. Har ni förslag på vad vi ska göra är ni jättevälkomna med dessa.

Namn och kontaktuppgifter finns i gamla tulpanblad och på hemsidan.
Vi jobbar vidare med hemsidan mm för att vi ska kunna komunicera bättre och enklare med er.

Var försiktiga och ta hand om varandra.

Tompa och hela styrelsen

 

Olycksfallsförsäkring i Unik försäkring

Alla våra medlemmar som är bosatta i Sverige omfattas av en olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller dygnet runt. Läs vidare under länken i den högra spalten.

 

Parkinsongruppen Linköping 

MEDLEMSMÖTE sista torsdagen i september, den 24 september kl.17.00-19.00 i Fontänen, Västra vägen 32. Vi bjuder på fika men vi har inget program, det är ju roligt att bara ses igen!
Vid frågor kontakta: Hans Carlsson, tel. 0702-76 13 42.

Parkinsongruppen Norrköping  

Den 15 september samlades sju representanter från Norrköpingsgruppen vid Färgargårdens uteservering för att diskutera och besluta om hur vi skall hantera mötesverksamheten fortsättningsvis. Som bekant rapporterar Folkhälsomyndigheten fortfarande om att Covid 19 pandemin inte är förbi, utan försiktighetsåtgärder framhålles fortfarande och då i första hand för personer 70+ med underliggande sjukdom i bagaget.

Mötet beslutade enhälligt att från och med nu och fram till nyåret 2021 ställa in all vår mötesverksamhet.

Detta hindrar naturligtvis inte om någon ur gruppen vill dra samman några för att ex. vis ta en promenad i något vackert gångstråk i vår omnejd.

Sorgligt nog har sju av våra kamrater i Norrköpingsgruppen i relativ närtid gått bort. Tillsammans med anhörig lämnar de ett mycket stort tomrum efter sig.

Frågan hur vi skall ”marknadsföra” att föreningen finns och hur vi använder vår mötestid diskuterades livligt. Vi som är besjälade av det goda som kommer Parkinsonsjuka till del genom att vi har en aktiv Parkinsongrupp kommer att finna bra lösningar.

Vid frågor kontakta: Folke Bood, tel. 0708-26 51 25

 

Parkinsongruppen Mjölby

Vid frågor kontakta: Karl-Erik Johansson 0735-41 86 31

 

 

Parkinson-gympa på Collegium i Linköping tisdagar kl. 13.30 - inställt tills vidare!

Korpen har träning anpassad för dig med Parkinson tisdagar kl. 13.30 på Korpen Collegium, Teknikringen 7 i Mjärdevi i Linköping.

Kostnad: 800 kr/termin, personligt medlemskap tillkommer med 100 kronor/år. Frågor och anmälan till jessica.ferm@korpen.se.

Korpen Collegium, tel. 013-342 00 70.
 

-------------------------------------------------------------------

Kontaktpersoner

Linköping: Mitte Trygg tel 0760-44 77 49

                  och Hans Carlsson tel 0792-76 13 42

Norrköping: Folke Bood tel 0708-265125

Mjölby: Karl-Erik Johansson tel 073-5418631

Yngre Parkinson - Nätverket för yngre och yrkesverksamma: Pija Adbåge 0142-26554

 

Kontaktperson för medlemsregistret och hemsidan

Anders Trygg, tel 0768-757797,  epost:  tryggen@boremail.com

 

 

 


LOKALA GRUPPER

Linköpingsgruppen
träffas sista torsdagen i månaden kl 17.00.
Plats: Fontänen, Västra vägen 32
Kontaktpersoner:
Mitte Trygg 0760-44 77 49
och Hans Carlsson 0702-76 13 42

Mjölbygruppen
träffas sista måndagen i månaden kl 17.00.
Plats: Pingstskyrkan
Kontaktperson: Karl-Erik Johansson 073-5418631

Norrköpingsgruppen
träffas första onsdagen i varje månad, kl. 14.00.
Plats: Kunskapens hus, Wilhelm Wibergs gata 170
Kontaktperson: Folke Bood 0708-265125

 

 


 

Länkar

Årsmötesprotokoll 2019

Resan till Torpön 2019

Årsmötesprotokoll 2020

Information om personuppgiftsbehandling - medlemmar

Olycksfallsförsäkring ingår i medlemskapet

 

I Parkinsonpodden pratar vi om det mesta som rör Parkinsons sjukdom. Du kommer att få höra olika patientberättelser, hur det är att leva med Parkinson, om Parkinsonförbundets verksamhet och om aktuell forskning.
Klicka på bilden ovan så kommer till Parkinsonpodden.

 

Vi använder
gärna e-post!

Det är dyrt och arbetsamt att skicka nyhetsbrev, inbjudningar mm. i vanliga brev. Därför är det bra om så många medlemmar som möjligt kan ta emot informationen i datorn istället.
Om du som är medlem använder dator och har e-postadress, då vill vi gärna att du meddelar detta till oss om du inte gjort det tidigare. Meddela Anders Trygg som är kontaktperson för medlemsregistret.
tryggen@boremail.com

Tack för hjälpen!

 

Utdrag ur NYHETSBREV från Parkinsonfonden
1 # 23/1 - 2020 FORSKNING & BEHANDLING VID PARKINSONS SJUKDOM

BILKÖRNING VID PARKINSON
Körförmågan är nedsatt hos flertalet patienter med Parkinsons sjukdom på grund av påverkan på motoriken, synen och den kognitiva förmågan. Detta kan öka risken för olyckor och resultera i för tidigt upphörande med att köra bil och leda till förlust av oberoende. Förare med Parkinsons sjukdom bör därför genomgå omfattande utvärderingar för att bedöma körförmågan samt periodiska uppföljningar efter behov. Det pågår forskning kring rehabilitering av körförmågan och automatisering för att upprätthålla oberoende för patienter med Parkinsons sjukdom i bl a Frankrike och USA.

Källa: Ranchet et al., Driving in Parkinson’s Disease, Clin Geriatr Med. 2020 Feb;36(1):141-148.