Ulla KarlssonManhem

Ordförande

Parkinson Härnösand

 

-----------------------------

 

Kontakta oss

Lokalföreningen Parkinson
Härnösand

Ordförande

Ulla KarlssonManhem

E-mail

Telefon 0611-107 17

Mobil 076-86 107 17

 

------------------------------------

 

Ledamot och webbredaktör

Gunnar Bergman

e-mail

telefon 0611-607 58

mobil 070-320 99 20

 

---------------------------

 

 

 

 

 

Läs Parkinsonfondens Nyhetsbrev Forskning och Behandling vid Parkinson

 

-------------------------------

 


 

Välkommen till Parkinson Härnösands hemsida

 

 

 

 

 

 

 

Denna hemsida är en anslagstavla för nyheter, information och aktiviteter rörande vår lokala förening.

För övergripande förbundsinformation eller mera om sjukdomen - sök i någon av huvudmenyerna. (Den vågräta raden ovanför textspalterna)

 

--------------------------------------------

Om föreningen

Lokalföreningen bildades 2010-05-19 vid ett konstituerande möte. Då beslutades att föreningens formella namn skall vara Härnösands lokalförening av Parkinson Ångermanland, i dagligt tal förkortat till Parkinson Härnösand.

 

Föreningen möjliggör för oss parkinsondrabbade och våra anhöriga att träffas och utbyta erfarenheter. Vi ökar kunskapen om sjukdomen genom våra träffar dit experter av olika slag inbjuds.

 

Föreningen arbetar för att tillvarata medlemmarnas intressen på det lokala planet.

 

En enkel broschyr, som talar om att vi finns till, finns tillgänglig på strategiska platser som sjukhusavdelningar, vårdcentraler o dyl.

---------------------------------------------

---------------------------------------------

Nyheter och aktuellt

---------------------------------------------

Parkinson Västernorrland

Sammanslagningen av Parkinson Medelpad och Parkinson Ångermanland till länsföreningen Parkinson Västernorrland har godkänts slutgiltigt av medlemmarna vid vardera två på varandra följande årsmöten.

Därmed kan en gemensam hemställan om sammanslagning och namnändring göras till Parkinsonförbundet.

En interimsstyrelse tillsätts och verkar fram till första årsmötet för Parkinson Västernorrland, februari 2016, då den avlöses av en ordinarie medlemsvald styrelse.

---------------------------------------------

Årsmötet 2015

Föreningens årsmöte 2015 genomfördes i samband med ordinarie träff i Gula Villan måndagen den 26 januari.

En stor del av styrelsen förnyades. Enbart ordföranden valdes om för en ny mandattid av ett år.

Här kan du se den nya styrelsen.

 

----------------------------------------

Styrelsen

Till sidan med presentation av styrelsen.

---------------------------

Stadgar

Här finner du stadgarna för lokalföreningen Parkinson Härnösand

--------------------------

 

 

Aktiviteter

-------------------------------

Träffar i Gula Villa

Våren 2015.

Träffarna i Gula Villan, Hospitalsgatan 21, återupptas sista måndagen i januari, dvs den 26/1 klockan 14.00 till 16.00. Vi kommer att under denna träff genomföra årsmötet för 2015. Dokumentation inför årsmötet kommer att finnas hos styrelseordföranden 10 dagar före mötet.

Inbjudan till fortsatta träffar kommer i vanlig ordning skriftligen från Anhörig/Närståendeenheten, som vi samverkar med vid dessa möten.

För våren 2015 gäller:

Tid: Sista måndagen i månaden klockan 14.00 - 16.00.

26 januari (föreningens årsmöte)

23 februari

30 mars

27 april

25 maj

OBS! OBS! Tiden för träffarna är 14.00 - ca 16.00.

Under den här rubriken kommer också att publiceras planering/tider/aktiviteter, allt eftersom de blir beslutade.

För att göra dessa träffar så intressanta och innehållsfulla som möjligt för deltagarna, uppmanas alla att ta en rejäl funderare och inkomma till styrelsen med idéer och önskemål om innehåll som kan berika vår samvaro.

I Parkinsongruppen ingår de som har diagnosen Parkinson och deras anhöriga som alla hälsas VÄLKOMMEN

------------------------------

Sjukgymnastiken                         

Våren 2015.

Gympan startar åter fredagen den 9 januari klockan 1300.

Vi fortsätter att träna på fredagar mellan klockan 13.00 och 14.00 med undantag av fredagen den 16 januari då träningen är inställd.

Samma lokaliteter på Rehabcentrum som tidigare.

Ring och meddela om du inte kan komma eller lämna ett meddelande på telefonsvararen. Telefon: 0611-847 91.

--------------------------

Vattengympa

Inga aktiviteter inplanerade för närvarande.

-----------------------------

 

Anhörig/närståendestöd

Kommunens Anhörig/närståendestöd vänder sig till anhöriga och närstående i alla åldrar.

-------------------------

 

Parkinsonguiden

Parkinsonguiden är en webbsida vars syfte är att:
•     Guida Parkinsonpatienter och deras närstående i deras dagliga liv
•     Öka kunskapen i samhället om Parkinsons sjukdom för att kunna verka för patientens rättighet till optimal behandling och bibehållen livskvalitet
•     Införliva utbildningen i de svenska nationella riktlinjerna som en rättighet för alla Parkinsonpatienter

Här hittar du Parkinsonguiden»

----------------------------------

 

Arkiv

Här finns sådant som publicerats på webbsidan och som inte längre är aktuellt.

Till Arkivet.

-----------------------