Parkinsonjournalen

Parkinsonjournalen är Parkinsonförbundets medlemstidning och distribueras bland annat till våra medlemmar. Här kan du läsa tidningen direkt på skärmen.

Nummer 1/2016


Parkinsonjournalen 2015

Nummer 4/2015

Nummer 3/2015

Nummer 2/2015

Nummer 1/2015

 


Parkinsonjournalen 2014

Nummer 4/2014

Nummer 3/2014

Nummer 2/2014

Nummer 1/2014


Parkinsonjournalen 2013

Nummer 4/2013

Nummer 3/2013

Nummer 2/2013

Nummer 1/2013


Parkinsonjournalen 2012

Nummer 4/2012

Nummer 3/2012

Nummer 2/2012

Nummer 1/2012

 


Ansvarig utgivare

Bo Erixon

 

 

 

Redaktörer

Curt Lundberg
Susanne Rydell


 

 

Redaktionskommitté

Bo Erixon
Lennart Pettersson
Susanna Lindvall
Bernt Johansson
Anna Wedin
Kjell Lindberg
Inger Lundgren

 

 

Parkinsonjournalen 2016
 

Upplaga: 7.500 exemplar

Tidningen utkommer i mars, juni, oktober och december. Eftertryck av text endast med redaktionens tillstånd och efter överenskommelse med upphovsmannen.

Redaktionen ansvarar ej för icke beställt material. Vi förbehåller oss rätten att redigera insända bidrag.

 

  Utgivning Materialdag
Nr 1/2016 1 mars 1 februari
Nr 2/2016 1 juni 27 april
Nr 3/2016 11 oktober 14 september
Nr 4/2016 14 december 9 november

 

Annonser

Annonsmaterial lämnas som högupplöst pdf
Tidningens format: 220 x 285 mm


Helsida utfallande annons: 220 x 285 mm, med 3 mm utfall runt om. (20.000 kr)
Helsida, satsytan: 194 x 258 mm 


Halvsida utfallande, liggande: 220 x 142 mm, utfallande + 3 mm (10.000 kr)
Halvsida satsytan, liggande: 194 x 128 mm
Halvsida, stående: 95 x 258 mm 


Kvartssida: 95 x 128 (5.000 kr)


Utebliven tidning? Fel adress?

Ring eller skriv till registeransvarige. Eller logga in och ändra adressen här»

Tel 08-666 20 70
ParkinsonFörbundet
Skeppargatan 52 n b
114 58 Stockholm

e-post: parkinsonforbundet@telia.com