Information


Här finner du information som rör frågor kring förmåner, rättigheter, vårdens olika specialister och mycket annat. Bland länkarna till höger hittar du också vår tidning Parkinsonjournalen och Parkinsonfondens nyhetsbrev.


Socialstyrelsens riktlinjer för vård av Parkinsons sjukdom

De nationella riktlinjerna innehåller rekommendationer om diagnostik, behandling av grundsjukdomen, symtomatisk behandling, kontinuerlig uppföljning och rehabilitering. De vänder sig till beslutsfattare och profession inom området.


Dags för bättre parkinsonvård i Sverige

Parkinsonförbundet har undersökt vilket genomslag Socialstyrelsens riktlinjer fått, genom en enkät som besvarats av drygt 3 600 av våra medlemmar.


Kliniska prövningar – hur går det till?

Innan en ny behandling kommer ut på marknaden har den genomgått många olika utvecklingsstadier, från idé till lansering. 

Samhälle och lagstiftning

Runt om i samhället finns mycket stöd och kunskap att hämta – inte bara från den behandlande läkaren och övrig sjukvårdspersonal man möter vid sina regelbundna besök.  Genom att själv söka och ta kontakter kan man lättare få mer information som inte enbart rör själva sjukdomen. Personligt engagemang kan vara ett bra sätt att känna att man faktiskt gör något åt situationen.

Parkinson i arbetslivet

Här har vi samlat linformation på temat arbetsliv och att vara sjuk, samt användbara länkar för den som vill läsa mer.

Nyttiga kontakter i vården

När man själv eller någon anhörig får Parkinsons sjukdom blir det många kontakter med sjukvård, myndigheter och andra organisationer. De kan vara statliga, drivas av landstinget, kommunen eller vara privata. Det finns mycket stöd att få men det gäller att veta vart man ska vända sig. Här hittar du information om vad varje instans ansvarar för och kan hjälpa till med. Du får också mer information om hur du hittar kontaktuppgifter.

Parkinsonjournalen

Parkinsonjournalen är Parkinsonförbundets medlemstidning och distribueras bland annat till våra medlemmar. Här kan du läsa det senaste och äldre nummer av tidningen direkt på skärmen.

Nyhetsbrev från Parkinsonfonden

Nyhetsbreven innehåller nyheter om forskning och behandling av Parkinsons sjukdom.

Länkar

På vår länksida finns länkar som leder dig till mer information kring bland annat mediciner, rättigheter och vart du vänder dig om du är missnöjd med vården.