Information


I den här avdelningen har vi samlat information om samhällsfunktioner som berör sjukvård, politik och arbetsliv. Du hittar också vår tidning Parkinsonjournalen och nyheter från forskningsfronten från Parkinsonfonden.

Samhälle och lagstiftning

Runt om i samhället finns mycket stöd och kunskap att hämta. Genom att själv söka och ta kontakter kan man lättare få mer information som inte enbart rör själva sjukdomen. Här hittar du information och länkar, till exempel till alla regioner och landsting, till de lagar som styr hälso- och sjukvården och till Socialstyrelsens riktlinjer för vård av Parkinsons sjukdom.

Parkinson i arbetslivet

Här finns information för den som är yrkesverksam, bland annat om sjukpenning, sjukersättning, förebyggande sjukpenning, handikappersättning och högriskskydd för arbetsgivare.

Nyttiga kontakter i vården

När man själv eller någon anhörig får Parkinsons sjukdom blir det många kontakter med sjukvård, myndigheter och andra organisationer. De kan vara statliga, drivas av landstinget, kommunen eller vara privata. Det finns mycket stöd att få men det gäller att veta vart man ska vända sig. Här hittar du information om vad varje instans ansvarar för och kan hjälpa till med.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parkinsonjournalen är Parkinsonförbundets medlemstidning och kommer ut fyra gånger per år. 

Mer information om Parkinsonjournalen och läs tidigare nummer»


Nyhetsbrev från Parkinsonfonden

Nyhetsbreven innehåller nyheter om forskning och behandling av Parkinsons sjukdom. På den här sidan hittar du Parkinsonfondens nyhetsbrev i pdf-format»