FORSKNINGS­NYHETER 

Vill du ge en minnesgåva?

Om du vill ge en gåva för att hedra minnet av en avliden kan du ge minnesgåvan on-line  på Parkinsonfondens hemsida. 

Vill du uppvakta någon på högtidsdagen?

Vill du uppvakta någon kan du ge högtidsgåvan on-line på Parkinsonfondens hemsida.


 

AKTUELLT


Nya regler för klagomål på vården

Från och med den 1 januari 2018 gäller nya regler för hur patienter och närstående ska göra för att lämna klagomål eller synpunkter på vården.

Man ska i första hand kontakta den verksamhet som ansvarat för vården. Verksamheten ska bekräfta att de tagit emot klagomålet och bör lämna ett svar inom fyra veckor. Svaret ska innehålla en förklaring till vad som hänt och formuleras så att det är lätt för patienten att förstå.

IVO, Inspektionen för vård och omsorg, kommer från och med nu inte att utreda anmälningar från patienter och anhöriga annat än i vissa fall, t ex om patienten fått en bestående skada, ett väsentligt ökat behov av vård eller avlidit. Läs mer om det nya regelverket på Socialstyrelsens webbplats och på 1177.se


Parkinsonguiden flyttar in

Parkinsonguiden har flyttat in på Parkinsonförbundets webbplats. Här finns kvalitetssäkrad och korrekt information om Parkinsons sjukdom. Innehållet granskas av specialistläkare. Informationen är ett komplement till den information som ges av vårdpersonal. Ingen bör förändra sin behandling på eget initiativ, själv ställa diagnos eller ta andra viktiga beslut rörande sin egen eller anhörigs hälsa enbart på basis av Parkinsonguiden. Dessa frågor ska alltid diskuteras med läkare. Parkinsonguiden kan utgöra en bra grund för dessa diskussioner.

Du hittar Parkinsonguiden under rubriken "Om Parkinsons sjukdom"


Svårt att svälja vid Parkinson

Se programmet från Världsparkinsondagen i våras, fler filmer från dagen finns på UR Play.


Läs Parkinsonjournalen

Du kan läsa det här numret och tidigare nummer direkt på skärmen. Här hittar du länkarna till tidingen. 

 


 

Olycksfallsförsäkring ingår i medlemskapet

Alla våra medlemmar omfattas av en olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller dygnet runt.
För mer information om försäkringen, läs under Medlemsförmåner eller kontakta Unik försäkring, tel: 010 - 490 09 91.


Yngre med Parkinson?

För dig som har Parkinson och är i yrkesverksam ålder finns nätverket NYP. På NYPs sidor kan du läsa om sådant som berör dig, exempelvis arbetslivsfrågor.