BLI MEDLEM


Redan medlem och vill ändra dina uppgifter? Logga in»


KONTAKTA OSS»

Här finns adress och telefon till Förbundskansliet.


Medlemstidningen Parkinsonjournalen

Du kan läsa alla nummer av vår medlemstidning digitalt på vår hemsida. 

 

AKTUELLT


Socialstyrelsens riktlinjer följs inte – nu krävs tvång

Fem år har gått sedan Socialstyrelsen införde nationella riktlinjer för vården av patienter med Parkinsons sjukdom. Tyvärr kan vi konstatera att riktlinjerna inte haft den effekt vi hoppades. Tillgången till vård är fortfarande alltför dålig och vården har inte blivit mer jämlik över landet, skriver Parkinsonförbundet. Läs debattartikeln här»


Världsparkinsondagen – föreläsningar

Professor Per Odin håller en föreläsning om icke motoriska symtom motoriska symtom = symtom som är relaterade till kroppsrörelser och dietist Anna Ottosson om kostens betydelse, arrangerat av Parkinson Skåne. Se föreläsningarna här»


Nytt avsnitt av Parkinsonpodden!

Parkinsonpodden special med anledning av Världsparkinsondagen, söndagen den 11 april. Hör Parkinsonförbundets nya generalsekreterare, Jenny Lundström och förbundsordförande Eleonor Högström om förbundets arbete nu och framåt. När kommer bromsmedicin mot Parkinsons sjukdom? Hör Per Svenningsson professor och överläkare i neurologi på Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset.

 Alla avsnitt av Parkinsonpodden hittar du här

Ladda ner avsnittet


Pressmeddelande 

– Världsparkinsondagen 11 april 2021

Vårdkontakterna inom öppen specialistvård visar på ett stort mörkertal och att många med Parkinsons sjukdom inte har den specialistvård de har rätt till.
Parkinsonförbundet efterfrågar nu behovet och vikten av en vidareutveckling av specialistvården för att nå alla med Parkinson. Läs hela pressmeddelandet här»


Digitala föreläsningar

I samband med Världsparkinsondagen inleder Parkinson Västerbotten sin serie med tre digitala föreläsningar. Du hittar föreläsningarna här»

Filmen från vårt webbinarium "Optimera din behandling och livskvalitet", som sändes 7 december, finns att se på Youtube

Här hittar du alla våra filmer»


Här hittar du information om Parkinsons sjukdom; symtom, behandlingsmetoder och mycket annat. Den medicinska informationen är granskad av specialistläkare.

 

FORSKNINGSNYHETER


Rekommendationer angående Parkinson och Covid-19

Swemodis är de svenska neurologernas yrkesorganisation. Läs Swemodis rekommendationer angående Parkinson och Covid-19 (pdf)

Läs även på Movement Disorder Societys hemsida: https://www.movementdisorders.org/COVID-19-Pandemic-MDS.htm


Uppsala universitet bjuder in till enkätstudie

Uppsala universitet arbetar med en forskningsstudie gällande vård vid kroniska sjukdomar under covid19-pandemin, som genomförs vid Neuromottagningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Målgrupper i studien är bl a personer med Parkinson och deras anhöriga. För att delta i studien ska man svara på en digital enkät som tar 30 minuter att fylla i. Läs mer om studien (pdf)

Till enkäten