Nedladdningsbara böcker

Här finns böcker som du kan läsa direkt på skärmen eller skriva ut på papper.

Liv med Parkinson, del 3

Korrekt diagnos, behandling och vård


Det här är den tredje och sista delen i EPDAs informationskampanj ”Liv med Parkinson.”


I boken presenteras de utmaningar som parkinsonsjuka måste hantera i det dagliga livet – men det erbjuds också flera lösningar. 
Här finns flera checklistor som kan användas inför läkarbesök eller vid konsultationer med sjukvårdsteamet och flera artiklar som ger råd om hur man förebygger och handskas med parkinsonsymtom. Dessutom finns råd om var man kan finna mer information om sjukdomen och mycket annat.

"Liv med Parkinson" (pdf)

 

 

 

Parkinsons sjukdom

Behandling, omvårdnad, tips

Redaktion: Arja Höglund, Johan Lökk, Susanna Lindvall

Denna bok är en sammanställning av goda idéer, formuleringar och tips som används inom vården och av enskilda personer. Den vänder sig i första hand till den som på något sätt vårdar parkinsonsjuka.

"Parkinsons sjukdom, behandling, omvårdnad, tips" (pdf)

 

 

 

 

Mitt liv med Parkinson

14 parkinsonsjuka berättar

"Vi har haft våra diagnoser olika lång tid och har haft otroligt olika erfarenheter av sjukdomen. På det sättet har vi kunnat lära mycket av varandra. Så småningom kom vi fram till att vi ville dokumentera våra erfarenheter."

Deltagarna har träffats regelbundet i samtalsgrupper under ett år och har själva skrivit sina berättelser. De har sammanställts av Ingrid Olausson, författare och journalist och själv parkinsonsjuk.

Ladda ner boken "Mitt liv med Parkinson"  som pdf.