Parkinsonförbundets styrelse

Har du frågor, synpunkter eller önskemål om vår verksamhet ska du vända dig till förbundets styrelse.

Eleonor Högström
Ordförande
e-post: eleonor.hogstrom@parkinsonforbundet.se

Kristina Hagström
1:e vice ordförande
e-post: stina@hagstrom.nu

Sven Pålhagen
2:e vice ordförande
e-post: sven.palhagen@gmail.com
 

Bernt Johansson
Ledamot
e-post: berntjohansson70@gmail.com

Myrna A Åkerblom
Ledamot
e-post:myrna651@gmail.com

 

 

Eva Strandell
Ledamot
e-post:evalotta.strandell@gmail.com

Bernt Kruse
Ledamot
e-post: bernt.kruse@outlook.com

Tore Nordhamn
Ledamot
e-post: tore.nordhamn@telia.com

Åsa Holmgren
Ledamot
e-post: asaholmgren66@gmail.com

Lena Schalin
Ledamot
e-post:midwife_le@hotmail.com


Valberedningen presenteras här>>

Anne Johansson
1:e ersättare
e-post: anne53@live.se

 

 

Stefan Stråhle
3:e ersättare
e-post: stefanohn@gmail.com

 


Revisorer

Ulf Herrström
Internrevisor
e-post: ulf.herrstrom@gmail.com

Sune Andersson
Internrevisor
e-post: 1433andersson@telia.com