Om Parkinsons sjukdom

Det finns cirka 18 000 människor i Sverige med Parkinsons sjukdom. Omkring 2 000 personer per år får diagnosen och de flesta insjuknar efter 50 års ålder. Sjukdomen är mest känd genom de tre huvudsymtomen skakningar, stelhet och långsamma rörelser. Symtombilden och utvecklingen av sjukdomen varierar mycket från person till person.

 

En neurologisk sjukdom

Parkinsons sjukdom är en progressiv neurologisk sjukdom som anses vara en av de vanligaste neurologiska åkommorna. Parkinson är en komplex nervsjukdom som påverkar flera signalsystem. Vid Parkinson förlorar den sjuke vissa specifika nervceller, vilket leder till de typiska huvudsymtomen tremor (skakningar), stela muskler och långsamma rörelser. Alla personer med Parkinson har individuella symtom. Det är t.ex. inte alla som har skakningar och vissa har stelhet som det huvudsakliga symtomet. Med moderna läkemedel kan symtomen kontrolleras allt bättre.

Vid Parkinson sker en nedbrytning av de nervceller i hjärnan som producerar signalsubstansen dopamin. En liknande nedbrytning sker naturligt med åldrandet, men vid Parkinson är processen mycket snabbare. Sjukdomen påverkar även andra signalsystem i hjärnan ex. serotonin och noradrenalin. Parkinson har fått sitt namn efter den engelske läkaren, James Parkinson (1755–1824), som identifierade de symtom som är typiska för sjukdomen i sin skrift “An essay on the shaking palsy”. Det är ännu inte klarlagt vad som orsakar Parkinson. Vissa gifter, t.ex. mögelgifter och syntetiska droger kan leda till Parkinson. Dessutom finns det vissa gener som kan utlösa Parkinson om de skadas. Omfattande hjärnskada kan också leda till Parkinsonsymtom.

 

Med rätt behandling kan man leva som tidigare

Att få en sjukdom som Parkinson kan förändra mycket i livet, särskilt för den som är i yrkesverksam ålder. Det är ett tungt besked för alla berörda, även om reaktionerna kan vara väldigt olika. Vanliga känslor, både för den som är sjuk och de anhöriga, kan vara en blandning av sorg, ilska, förvirring, frustration och hopplöshet.

Med rätt behandling och regelbunden rehabilitering kan man leva som tidigare i många år. Eftersom sjukdomen varierar mycket mellan olika individer är det viktigt att se hur den aktuella individens variant utvecklas. Ett antal effektiva mediciner finns och kan kombineras på en mängd sätt för att uppnå bästa effekt. Det verkar som att de som insjuknar tidigt uppvisar en långsammare utveckling i sin sjukdom jämfört med dem som får sjukdomen senare i livet.

 

Se filmen "Den okände Mr Parkinson"

Den okände Mr Parkinson är en prisbelönt film om vad som händer när Parkinsons sjukdom slår till – inte bara mot den drabbade utan också mot familjen, yrkeslivet och det sociala umgänget. I filmen möter vi två personer med Parkinsons sjukdom, Pär och Annika samt deras vänner och familj.

Berättelsen är mycket öppenhjärtig och handlar om den okända sidan av sjukdomen: personlighetsförändringar, sömnsvårigheter, ilska, trasiga relationer samt bristande impulskontroll som kan ge ekonomiska bekymmer, med mera.

Men filmen belyser även betydelsen av en bra behandling – värdet av att hålla den okände Mr Parkinson utanför.

Mer att läsa om Parkinsons sjukdom


Symtom och diagnos vid Parkinsons sjukdom

Det finns tyvärr inga prov eller röntgenundersökningar som kan svara på frågan om man har Parkinson eller inte. Diagnosen ställs vid undersökning hos läkare. När man är nyinsjuknad har man vanligen endast ett eller två av de symtom som beskrivs under "Symtom och diagnos". Finner man dem och inget annat vid kroppsundersökningen så blir diagnosen ”Möjlig Parkinsons sjukdom”. Efter några års observation och förnyad undersökning kan diagnosen sedan ställas med större säkerhet.

Läs mer om symtom och diagnos här»


Behandling och mediciner

På den här sidan hittar du information om mediciner och behandlingsmetoder som används av patienter med Parkinsons sjukdom. Läs mer om behandlingar och mediciner»


Atypisk Parkinsonism

Atypisk Parkinsonism är en beteckning på Parkinsonliknande sjukdomar där de degenerativa symtomen är mer omfattande och där behandling med L-dopa inte varit lika framgångsrik. Kallas ibland också för Parkinson plus. Läs mer om Atypisk Parkinsonism här»


Att leva med Parkinson

Vad finns det för hjälpmedel? Hur hanterar man vardagen som parkinsonsjuk?

Här får du information och kloka råd som får dig att må bättre»


Rehabilitering

Efter diagnosen följer ofta en omtumlande fas. Efter att den som fått sjukdomen ”kommit på fötter” kan det bli aktuellt med den första rehabiliteringsinsatsen. Läs mer om rehabilitering»


För anhöriga

Du som är vän eller anhörig till en parkinsonsjuk kan behöva hjälp och stöd.
Läs mer på sidan för anhöriga»


Länkar

På den här sidan hittar du länkar till andra sajter som handlar om Parkinsons sjukdom»