Parkinsonjournalen

Parkinsonjournalen är Parkinsonförbundets medlemstidning och distribueras bland annat till våra medlemmar. Här kan du läsa tidningen direkt på skärmen.

 

Parkinsonjournalen 2019

Nummer 3/2019

Nummer 2/2019

Nummer 1/2019

 

 

 


Parkinsonjournalen 2018

Nummer 4/2018

Nummer 3/2018

Nummer 2/2018

Nummer 1/2018


Parkinsonjournalen 2017

Nummer 4/2017

Nummer 3/2017

Artikel: Uppdaterade kriterier för Lewy body demens inklusive referenser.

Nummer 2/2017

Nummer 1/2017


Parkinsonjournalen 2016

Nummer 4/2016

Nummer 3/2016

Nummer 2/2016

Nummer 1/2016


Parkinsonjournalen 2015

Nummer 4/2015

Nummer 3/2015

Nummer 2/2015

Nummer 1/2015


Parkinsonjournalen 2014

Nummer 4/2014

Nummer 3/2014

Nummer 2/2014

Nummer 1/2014

 


Ansvarig utgivare

Eleonor Högström

 

 

 

Redaktörer

Curt Lundberg
Susanne Rydell


 

 

Redaktionskommitté

Eleonor Högström
Bernt Johansson
Lennart Pettersson
Susanna Lindvall
Anna Wedin
Inger Lundgren

 

 

 

Utgivning
 

Upplaga: 7.500 exemplar

Tidningen utkommer i mars, juni, oktober och december. Eftertryck av text endast med redaktionens tillstånd och efter överenskommelse med upphovsmannen.

Redaktionen ansvarar ej för icke beställt material. Vi förbehåller oss rätten att redigera insända bidrag.

 

  Utgivning Materialdag
Nr 1/2019  9 mars  8 februari
Nr 2/2019 18 juni 17 maj
Nr 3/2019  1 oktober 29 augusti
Nr 4/2019 16 december 15 november

Annonser

Annonsmaterial lämnas som högupplöst pdf
Tidningens format: 220 x 285 mm


Helsida utfallande annons: 220 x 285 mm, med 3 mm utfall runt om. (21.000 kr)
Helsida, satsytan: 194 x 258 mm 


Halvsida utfallande, liggande: 220 x 142 mm, utfallande + 3 mm (11.000 kr)
Halvsida satsytan, liggande: 194 x 128 mm
Halvsida, stående: 95 x 258 mm 


Kvartssida: 95 x 128 (5.500 kr)


Utebliven tidning? Fel adress?

Ring eller skriv till registeransvarige. Eller logga in och ändra adressen här»

Tel 08-666 20 70
Parkinsonförbundet
Skeppargatan 52 n b
114 58 Stockholm

e-post: parkinsonforbundet@telia.com