Värmland

Verksamhetsplan 2013

 

 1. Parkinson Värmland utgör en paraplyorganisation med lokala föreningar i länet. Vi ska arbeta för att nå så många medlemmar som möjligt genom att försöka bilda nya lokala grupper/föreningar.
   
 2. Vi fortsätter att gemensamt med Landstinget och Neurologkliniken utveckla Parkinsonteamet i vårt län. Vi strävar efter att den parkinsonsjuka ska få individuell behandling under hela sjukdomsförloppet och värjer oss mot att ekonomiska prioriteringar blir avgörande vid val av behandlingsmetoder.
   
 3. Vi ska bevaka att nyinsjuknade erhåller patientutbildning i Parkinsons sjukdom under neurologens regi, detta för att lättare hantera sin vardag.
   
 4. Utöver årsmötet genomföra minst två medlemsmöten med kunskapsberikande inslag. Vid anordnandet av dessa föreläsningar söker vi ekonomiskt stöd via fonder och sponsorer.
   
 5. "Lobbyverksamhet" mot politiker och tjänstemän.
   
 6. Samarbete med andra organisationer som t ex studieförbund och HSO (Handikappsorganisationen) m m.
   
 7. Aktuell information till medlemmar via e-post, hemsida samt i viss mån postutskick.
   
 8. Genomföra ca sex styrelsemöten under året.