Värmland

Parkinson Värmland
Verksamhetsberättelse för år 2012

Parkinson Värmland
Verksamhetsberättelse för år 2012

Ordförande  Sonja Sakari
V. ordförande Bo Lindell
Sekreterare  Lars J Johansson
Vice sekreterare Håkan Andersson
Kassör  Sune Andersson
Ledamot  Hans Forsberg
Ledamot  Sören Arvidsson
Ledamot  Anna Maria Roslund Kallin
Ledamot  Håkan Andersson
Suppleant  Rune Jönsson
Suppleant  Rolf Magnusson

Revisorer:  Olof Kallin
  Lennart Linnman
Revisorsuppleant: Marianne Endrésen

Valberedning: Stig Pettersson.
 
Firmatecknare ordföranden Sonja Sakari och kassören Sune Andersson var för sig.

Föreningsmöten

Föreningens årsmöte hölls den 28/2  2012 på Klaraborgs Herrgård i Karlstad med 22 st. närvarande medlemmar.

Den 11/4 anordnade Vi Parkinsondagen i Bibliotekshuset i Karlstad. Samtidigt firade Parkinson Värmland sitt 15-års jubileum. Mötet hade samlat drygt 100 medlemmar och övriga intresserade.  På programmet stod:
• Vår hedersmedlem Hilbritt Larsson presenterade en bildkavalkad över föreningens verksamhet åren 1997-2006.
• Vår andre hedersmedlem doktor Ragnar Palm redogjorde för hur parkinsonvården såg ut åren 1981-2006.
• Överläkare Johan Rådberg redogjorde först för vården i komplikationsfasen och i ett senare inlägg redogjorde han för hur avancerad behandling av Parkinson ser ut i dag på CSK.
• Bo Perman, som har en inopererad duodopapump berättade om ingreppet och hur han upplevde effekterna av behandlingen.
• Fikapaus.
• Vår tidigare ordförande Maria Odenbrand visade ett bildspel över föreningens verksamhet åren 2006 – 2011.
• Det hela avslutades med en paneldisskusion ledd av Peter Haasma och med Ragnar Palm, Johan Rådberg och Bo Perman i panelen. Här fick auditoriet möjlighet att ställa frågor om nuvarande vård och kommande inriktning.

Den 12 september deltog vi i en av Parkinson Kristinehamn anordnad föreläsning av Rögletränaren Björn Hellqvist. Han pratade om sitt liv som ung med Parkinson och visade vilka möjligheter det finns för målmedvetna människor med svåra sjukdomar att ändå nå stora framgångar i livet.
   Marianne och Peter Haasma har per telefon hjälpt Arvika att starta en ny lokalförening där efter det att den så kallade ”Ebbegruppen ” upphört. Parkinson Värmland skickade ett startbidrag till Arvikaföreningen på 2000.- kronor.

Styrelsemöten
Förutom årsmötet har det hållits ett konstituerande möte efter årsmötet samt 7 st. protokollförda styrelsemöten. Dessutom hade vi ett icke protokollfört möte i Arvika där den nystartade lokalföreningen redogjorde för sin verksamhet.

Medlemmar och medlemsregister
26 st. nya medlemmar har tillkommit under året 14 st. har avlidit och 7 st. utgått av annan anledning. Nettotillskottet för året är således 5 st. Vi är vid årets slut 301st. i Parkinson Värmland.

De avlidna medlemmarna är:
Bernt Philblad Karlstad
Ulf Kulling
Solweig Tanner Karlstad
Margareta Kane Säffle
Olle Edfors Karlstad
Alf Sund Kristinehamn
Mary – Ann Östergren Karlstad
Elsy Nordström Kristinehamn
Perl-Arne Sundin Karlstad
Olof Kallin Karlstad
Tore Lundkvist Arvika
Per Åke Lindström
Erik Gustavsson
Elisabeth Westling

 

 

Kontakter med Landstinget och övriga organisationer

  Den 5/11 deltog Sonja Sakari, Marianne Haasma, Lars Johansson, och ytterligare 7 personer från föreningen i ett möte med neurologen på Csk. Här diskuterades hur inläggning för medicinjustering upplevs av patienterna.
  Den 23/4 har Hans Forsberg deltagit i ett seminarium om Parkinsons sjukdom i Örebro.
  Den 11/6 deltog Rolf Magnusson i ett möte med division Medicin. Där avhandlade man frågor som patientsäkerhet, vårdplatser, tillgänglighet och hanteringen av egen vårdbegäran mm. det meddelades också att landstinget får en helikopter till Karlstad 2014.
  Sonja Sakari har deltagit i ett samordningsmöte med division medicin. Hon har också deltagit i tre ordförandemöten och ett tvådagars planeringsmöte inom HSO.

Förbundsträffar
Sonja Sakari har deltagit i en ordförandekonferens, som förbundet hållit.
Hon har också deltagit i en av förbundet utförd utbildning i nya medlemsregistret. Mötet varade två dagar och hölls i Söderhamn.
  Sonja Sakari, Hans Forsberg och Bo Lindell har deltagit i Förbundets 2 dagars utbildning i handhavande av Hemsidan. Som webbmaster för Parkinson Värmland är Hans Forsberg utsedd.

Regionträffar
  Sonja Sakari har deltagit i ett regionmöte i Göteborg.
Marianne Haasma har deltagit i Parkinson Skaraborgs 20-årsjubileum.

Parkinsoncirklar och lokala föreningar

Karlstad lokalförening
Lokalföreningen i Karlstad har haft 11 sammankomster under året. På programmet har stått olika kulturella punkter varvade med medicinska föredrag och studiecirklar kring Parkinsons sjukdom. En träff under en förmiddag ägnades åt anhörigvårdare och deras problem. 
Föreningen har haft 10 st. styrelsemöten förutom årsmötet.
Föreningen har haft representanter med i kontakter med landstinget, olika handikapporganisationer, Parkinsonförbundet m.fl.
Mer detaljerad översikt se föreningens verksamhetsberättelse. Bilaga 1

Kristinehamn lokalförening
Lokalföreningen i Kristinehamn har haft 11 st. Sammankomster under året. På programmet har stått: tandvårdsinformation, besök av Seniorshopen, information av Civilförsvaret, allsångsträff, firande av Världsparkinsondagen, Hälsoresa till Pärnu i Estland, föredrag av Björn Hellqvist, som berättade om sitt liv som ung med Parkinson, Parkinsons påverkan på arbetslivet, Information och diskussion om

kommunens hemtjänst och anhörigvårdares vardag, genomgång av Parkinsonföreningens nya hemsida och slutligen julfest.

   Anhöriggruppen har haft 10 st. sammankomster. På programmet har stått: samtal om icke motoriska symtom motoriska symtom = symtom som är relaterade till kroppsrörelser, samtal om anhörigas liv och hur man behandlar rädsla och maktlöshet, lunchträff, studiebesök på krukmakeri, hur behandlar man nya grannar, besök på en bondgård, besök på Nässundets station och fika, social samvaro, besök på restaurangskola med lunch och luciafest. Föreningen har också haft kontakt med en mängd olika organisationer.
   Mer detaljerad redogörelse se föreningens verksamhetsberättelse. Bilaga 2

Hagfors lokalförening
Föreningen är på väg att upphöra.

Arvika lokalförening
Lokalföreningen i Arvika startades 2012-04-19 . Förutom ett konstituerande möte har man haft 3 protokollförda styrelsemöten. Föreningen driver cirkelverksamhet och har genomfört 6 st. träffar där man behandlat boken Parkinson från A till Ö.
Man tränar två ggr i veckan vid Arvika sjukhus i en gymnastikgrupp ledd av en sjukgymnast. Under året har man gjort en utflykt till Värmskog och avslutade med en julfest på Åmotfors Restaurangskola.
Se även föreningens verksamhetsberättelse. Bilaga 3

Sunne
Ingen aktivitet under året.

Säffle
I Säffle träffas 6 st. damer regelbundet en gång i månaden och diskuterar gemensamma problem och glädjeämnen. Året avslutas med en gemensam jullunch.

 

 

 

 


Ekonomi
Resultatet för år 2012 är 29.810:20. Utgående ballans för år 2012 är 98 133:-

Karlstad den 19 februari 2013
Styrelsen Parkinson Värmland

…………………………………………… ………………………………………
Sonja Sakari   Bo Lindell
Ordförande    Vice ordförande

…………………………………………… ,……………………………………….
Sune Andersson   Lars Johansson
Kassör    Sekreterare

………………………………………….  ………………………………
Vice Sekreterare    Anna Maria Roslund Kallin
Håkan Andersson   


…………………………………………  …………………………...
Sören Arvidsson   Hans Forsberg


………………………………………      ……………………………………….
Rolf Magnusson   Rune Jönsson