Rätt för äldre att få bo tillsammans

En ändring i socialtjänstlagen slår fast att äldre människor, som varaktigt har levt tillsammans och sammanbott, ska kunna fortsätta att göra det även när den enes behov kräver boende i en särskild boendeform för service och omvårdnad för äldre människor.

För den som har beviljats eller beviljas boende i en särskild boendeform för äldre personer ska det ingå i en skälig levnadsnivå att kunna sammanbo med sin make eller sambo, oavsett om maken eller sambon har behov av boende i särskild boendeform. Detta ska gälla under förutsättning att paret varaktigt har sammanbott eller, om den ena parten redan bor i ett särskilt boende, att paret dessförinnan varaktigt har sammanbott. Lagändringen trädde i kraft 1 november 2012.