Fysisk aktivitet på recept (FaR)

 

Fysisk hälsa är som bekant en viktig del av våra liv för att främja både hälsa och ett allmänt välbefinnande.

Fysisk aktivitet på recept innebär att du får en ordination på en receptblankett som är lämplig för dig och din sjukdom. Det kan t.ex. vara promenader, simning, cykla, qi gong, stavgång eller hemträningsprogram. I receptet står det när du ska utföra aktiviteten och under hur lång tid den ska utföras.

Man måste vara legitimerad för att få ordinera FaR. Ordinationen ges i behandlande eller förebyggande syfte och är speciellt anpassad för dina behov. Fråga din läkare nästa gång du är på besök om det finns någon lämplig aktivitet för just dig. Uppföljning av ordination av fysisk aktivitet skiljer sig inte från uppföljningen av annan behandling inom hälso- och sjukvården.

 

FYSS

Som ett hjälpmedel för läkare, sjukgymnaster med flera, som ordinerar FaR finns en bok som heter FYSS (Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling). FYSS är motsvarigheten till läkemedelsboken FASS. I boken beskrivs hur olika sjukdomstillstånd, t.ex. Parkinsons sjukdom, kan behandlas och förebyggas med hjälp av fysisk aktivitet. Boken finns tillgänglig och nedladdningsbar >>

 

FYSS 2008 i bokform omfattar 613 sidor och kostar 200 kr. FYSS tar upp olika sjukdomsområden. Vid Parkinsons sjukdom beskrivs bland annat symtom, diagnos, behandlingsprinciper, effekter av fysisk aktivitet, ordination, interaktioner med läkemedelsbehandling och risker. 

På apoteket finns också boken ”FYSS för alla” som vänder sig till allmänheten. Boken ger bl.a. tips om hur du själv kan förebygga och behandla din sjukdom. Pris 120 kr.