Två olika stöd för dina tänder

 

Det finns ett särskilt tandvårdsbidrag för dig som kan få problem med tänderna på grund av medicineringen du måste ta. Läs mer det här nedan.

Det finns ytterligare ett stöd: Tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift. Det är en del av tandvårdsstödet till personer med vissa sjukdomar och funktionsnedsättningar. Läs mer om det här till höger.

 

Särskilt tandvårdsbidrag

Särskilt tandvårdsbidrag är ett bidrag för dig som har en viss sjukdom som innebär en risk för försämrad tandhälsa. Bidraget gäller bland andra dig som har muntorrhet på grund av långvarig läkemedelsbehandling.

Bidraget ger 600 kr per halvår i avdrag på kostnader för förebyggande åtgärder hos tandläkare eller tandhygienist, som till exempel undersökning och tandrengöring. Om du vill kan du dela upp bidraget, och använda till exempel 200 kr vid ett besök och 400 kr vid nästa. Men du kan inte spara bidraget – en ny period börjar den 1 januari och den 1 juli varje år.

Så här går det till
Begär ett intyg av din läkare som visar att du har en sjukdom eller funktionsnedsättning som bidraget gäller. Ta med det till din tandläkare eller tandhygienist och säg att du vill använda dig av bidraget för behandlingen. Du behöver sedan inte göra något mer. Tandläkaren eller tandhygienisten sköter kontakterna med Försäkringskassan och får ersättningen direkt därifrån.

Om din tandläkare har haft dig som patient länge och väl känner till din sjukdom, kan tandläkaren bestämma om det behövs ett läkarintyg eller inte.

Har du ett abonnemangsavtal med din tandläkare kan du använda det nya tandvårdsbidraget för att delbetala det.

Tycker tandläkaren inte att du har rätt till bidraget?
Om din tandläkare bedömer att du inte har rätt att få det särskilda tandvårdsbidraget kan du begära förhandsprövning hos Försäkringskassan, som då beslutar om du har rätt till bidraget eller inte. 

 

Vill du veta mer?

Du kan läsa mer på Försäkringskassans hemsida. Sök efter "tandvårdsstöd".

Särskilt tandvårdsbidrag (pdf)

Försäkringskassan har även broschyren Om du behöver tandvård. Du kan förstås också rådfråga din läkare eller din tandläkare/tandhygienist. 

 

 

Tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift

Tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift är en del av tandvårdsstödet till personer med vissa sjukdomar och funktionsnedsättningar. Socialstyrelsen har tagit fram föreskrifter om vilka som kan få del av stödet.

Personer som har stora svårigheter att sköta sin munhygien eller att genomgå tandvårdsbehandling på grund av en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning kan ha rätt till tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift. Stödet kan gälla för personer som har Parkinsons sjukdom.

Föreskrifterna ska användas vid bedömningen

Här finns Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning (SOS)FS 2012:17. Föreskrifterna ska användas vid bedömningen av om en person med någon av ovanstående sjukdomar eller funktionsnedsättningar har stora svårigheter att sköta sin munhygien eller att genomgå tandvårdsbehandling. I Socialstyrelsens meddelandeblad Nya föreskrifter om tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning (pdf) finns mer information.

En blankett ingår

I föreskrifterna ingår det även en blankett där läkare ska

  • styrka sjukdomen eller funktionsnedsättningen och i regel också och
  • göra en bedömning av personens funktionstillstånd.

Läkarintyg vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning enligt 3 a § tandvårdsförordningen (1998:1338) (pdf)


Vad är det för skillnad?

Skillnaderna mellan stöden kan på ett enkelt sätt beskrivas så här: Om en patient har en sjukdom eller funktionsnedsättning som kan skapa problem med tänderna som kan lösas eller lindras med förebyggande åtgärder då kan patienten få särskilt tandvårdsbidrag.

Om patienten däremot har en långvarig sjukdom eller en funktionsnedsättning som skapar allvarliga problem med tandhälsan exempelvis Parkinsons sjukdom, då är det tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift som gäller.