Värmland

Möte med företrädare för Parkinson Värmland, överläkare Johan Rådberg och avdelningschef Monika Magnusson på Neurologklinikens mottagning den 2012-11-05


Anledningen till att Parkinson Värmland begärde ett möte med personal på Neurologen var att många av våra parkinsonsjuka medlemmar, som varit inlagda på avd. 22 CSK för medicinjustering, varit missnöjda med vården.  Avsikten var att utbyta erfarenheter om vården

Deltagarna på mötet från Parkinson Värmland: två personer från Arvika, fyra personer från Hagfors, två personer från Kristinehamn och två personer från Karlstad.

De personer, som hade egen erfarenhet av att vara inlagd på avd. 22 berättade om sina synpunkter på vården och hade förslag på förbättrad vård.

Överläkare Johan Rådberg och avdelningschef Monika Magnusson hade också förslag på hur de vill förbättra vården.

 

Diskussionen ledde fram till följande:
 

Vårdtiden beräknas bli tre till fem dagar

Innan patienten läggs in för medicin-inställning, så får hen två blanketter att fylla i. Blanketterna som Neurologen skickar hem till patienten är ”Motorikskalan” och ”Icke- motoriska problem vid Parkinsons sjukdom”. Om patienten inte klarar av att fylla i själv, så får en anhörig hjälpa till. Blanketterna ska vara ifyllda före inläggningen

Patienten får dessutom en informationsbroschyr, där det är beskrivet, vad som händer under vårdtiden på avd.22.

Det är önskvärt att en anhörig kan vara med vid in- och utskrivning av patienten och även under vårdtiden

Personalen iakttar patienten och fyller i en Motorikskala. Sedan går personal, patient och ev. anhörig tillsammans igenom de ifyllda Icke motoriska symtom motoriska symtom = symtom som är relaterade till kroppsrörelseren och Motorikskalorna. Tillsammans diskuterar man patientens problem och kommer då fram till vilket det största hjälpbehovet är och åtgärdar det.

Johan Rådberg informerade om att Haga rehabilitering finns för intensiv träning med övernattning på Patienthotellet.

Deltagarna konstaterade att det finns sjukgymnastik i grupp i Karlstad, Kristinehamn, Arvika och Hagfors  

Våren 2013, när revideringen av Vårdprogrammet är klar, gör vi en utvärdering av förändringarna när det gäller inläggning i samband med medicinjustering.

 

Vid pennan Marianne Haasma, Parkinson Värmland