Ordförande                                    

EvaBritt Runfeldt                          

019 46 57 27                                 
073 039 49 90                             

     

Sekreterare och Webbansvarig

Pernilla Haverås 

073 152 74 53

 

                                

Ledamot

Kristina Olsson                                  

019 33 23 40                                 

070-819 81 06

Suppleant


Helena Sunvisson
 
019-189043
073 318 90 43

 

 

 

 

 

 

 

Kassör

Kristina Hagström 

019 189825

070 544 6017

 

 

 

Ledamot

Ingemar Olofsson

073 152 3013

 

 

 

Suppleant


Lars Ersäng

070 5478447