Tillbaka till   Om NYP...

2013

Dokument och notiser från undersidan 'Om NYP' 2013

2013-05 NYPs organisation (pdf) - så här blev det

2013-04 Arbetsgruppens reflektioner (pdf) från diskussionerna angående NYPs organisation

2013-02 Förslag angående NYPs organisation (pdf)

 

2012

2012-10  NYP och jag - brev från Lena  Gårdh i styrgruppen till alla NYPare. Ett upprop till engagemang (pdf).

Dokumentarkiv, NYP

 

 

 

 

 

 

Kontakt med ansvariga för NYPs hemsidor via mail nyp@parkinsonforbundet.se