Värmland

Värmland årets landsting 2010

I samband med Världsparkinsondagen och Valdebatten den 26 April 2010 fick Landstinget i Värmland mottaga Parkinson Förbundets Hedersdiplom” Årets Landsting” . För sitt arbete med att förbättra Parkinsonvården. Brukarperspektivet har varit vägledande i arbetet, likaså synpunkter och erfarenheter från närstående och patientföreningen. Division HHR (Hälsa Habilitering och Rehabilitering) ingår även i hedersbetygelsen Årets Landsting. För sitt arbete med att först i Sverige utbilda 500 sjukgymnaster och arbetsterapeuter i ”Skriftliga Rehabiliteringsplaner ”för både landsting och kommuner i hela Värmland

Parkinson Förbundets Ordf. Karl-Gunnar Skoog kom till Värmland denna vackra vårdag för att delta och överlämna Hedersdiplomet.

Världsparkinsondagen började med att Sjuksköterskan Lisbeth Rosengren och Sjukgymnasten Britt-Marie Eriksson berättade om projektet Parkinson  som ni kan läsa om www.liv.se  startsida sedan gå efter datum 26 april.

Eva Högman Harvig berättade att Jan Lexell Professor i rehabiliteringsmedicin Lund höll i ett seminariet Modern rehabilitering som handlade om vikten av att göra rehabiliteringsplaner utifrån patientens mål med rehabiliteringen. Med den utbildningen på två dagar gick de vidare med att utveckla rehabiliteringen tillsammans med kommunerna. För att det ska få genomslagskraft hos våra medlemmar är det viktigt att de vet ” Vad är en Rehabiliteringsplan”. Det berättade Eva om för oss denna dag.

I samband med K-G Skoog överlämnade Hedersdiplomet överraskade han med att dela ut Hedersmedaljen till Marianne Haasma för sitt arbete för både Förbundet och på Länsnivå.

Efter kaffet började Valdebatten, där vi bjudit in Landstingsråden Ulrik Andersson, Monika Ekström, Oppositionsrådet Eskil Johansson Gert Olsson fP Erik Jansson SIV och Elisabeth Kihlström KD. Fredrik Larsson M hade förhinder att komma. Vi tog upp frågor under temat ” Fler Neurologer, lika vård och rätt medicin.

För att hålla i dagens program hade vi Moderater Annika Lindqvist.

Vid pennan Marianne Haasma