Kloka råd

Kloka råd till dig som drabbats av Parkinsons sjukdom. Från en som vet.

 

Träning ger förbättrad livskänsla och kan bromsa sjukdomen. Gör ett enkelt program som rutin varje morgon. Programmet ska innehålla sträckning av alla böjda leder

Gå varje dag, gärna stavgång, med en marsch i lurarna, så sträcker du upp dig, svänger bättre med armarna, tar längre steg och går med bättre koordination. Gång har även effekt mot depression och kronisk smärta.

Sök upp det som ger dig glädje, välj aktivt bort det negativa.

Undvik situationer som stressar dig, och lär dig känna igen och bemästra återkommande stressituationer, till exempel med andnings- och avslappningsteknik.

Gläds åt allt du kan göra, acceptera det du inte kan.

Bli inte ett offer. Du väljer själv din livskvalitet.

Tänk efter, vad är ditt största problem just nu? Koncentrera dig på att lösa det!

Var aktiv, var mån om din hälsa, hjälp andra, ha roligt!

 

 

 

 

 

Kom ihåg, det är du som är experten på din sjukdom, och du måste förmedla din kunskap till din läkare så att du får rätt medicin!

Ansträng dig för att finna en bra läkare, det är mycket värt!

Lär dig känna igen symptom på att du är undermedicinerad och när du är övermedicinerad.

Ju längre du tagit levodopamedicin desto kortare tid verkar den.

Lär dig ta medicin efter dina behov. Tänk efter vad dagen kommer att innebära, justera medicinen (inom ramen för läkarens ordination).

Kommunikation är viktigt – träna din röst och mimik dagligen

Om din vikt minskar mer än 10% på ett år sök dietist.

Målet för din medicinering är att mildra dina symtom, vilket bäst görs med så jämn medicineffekt som möjligt.

 

 

KR -09