Styrelsen

Ordförande  Janos Dios

Vice ordförande Ingemar Karlsson

Kassör  Ann-Marie Andersson

Sekreterare  Suzanne Dios

Ledamot  Monica Karlsson

Ledamot  Gerhard Isaksson

Ledamot  Anders Spångberg

Suppleant  Karl Arne Jönsson

 

Övriga uppdrag

Revisor  Miranda Johansson

Revisor  vakant

Revisorssuppleant Ingrid Danielsson

Valberedning  Ingrid Danielsson

Valberedning  vakant

Styrelsen i Lokalföreningen Parkinson Jönköping, 2021

 

  Janos Dios

Ordförande

tel: 0730 - 244 254

Mail Lokalföreningen Parkinson Jönköping


 

   Ingemar Karlsson

vice ordförande


 

   Ann-Marie Andersson

Kassör


 

   Suzanne Dios

Sekreterare


 

  Monica Karlsson

Ledamot


 

  Gerhard Isaksson

Ledamot


 

 

  Anders Spångberg

Ledamot


 

  Karl-Arne Jönsson

Suppleant

 

 

sidan uppdaterad 20210308, LvP