Styrelsen

Ordförande  Anderes Jepsson

Vica ordf  Ingemar Karlsson

Kassör  Ann-Marie Andersson

Sekreterare Margit Jönsson

Ledamot Monica Karlsson

Ledamot Saga Holmquist

Ledamot Gerhard Isaksson

Suppleant Anders Spångberg

 

Övriga uppdrag

Revisor  Miranda Johansson

Revisor Jan Erik Arnell

Revisorsuppleant Karl Arne Jönsson

Valberedning Ingrid Danielsson

Valberedning Karl Arne jönsson

Styrelsen i Lokalföreningen Parkinson Jönköping, 2018

 

  Anders Jepsson

Ordförande

tel 070 - 814 78 33

mail Lokalföreningen Parkinson Jönköping


 

   Ingemar Karlsson

vice ordförande


 

   Ann-Marie Andersson

Kassör


 

   Margit Jönsson

Sekreterare


 

  Monica Karlsson

Ledamot


 

  Saga Holmquist

Ledamot


 

  Gerhard Isaksson

Ledamot


 

Anders Spångberg

Suppleant


 

sidan uppdaterad 20190514, LvP