Styrelsen

Ordförande  Anderes Jepsson

Vica ordf  Ingemar Karlsson

Kassör  Ann-Marie Andersson

Sekreterare Margit Jönsson

Ledamot  Sigbritt Bodin

Ledamot Ingemar Graff

Ledamot Monica Karlsson

Suppleant Sven-Olof Bodin

 

Övriga uppdrag

Revisor  Miranda Johansson

Revisor Stefan Uggla

Revisorsuppleant Jan Erik Arnell

Valberedning Ingrid Danielsson

Valberedning Karl Arne jönsson

Styrelsen i Lokalföreningen Parkinson Jönköping, 2017

 

   Anders Jepsson

Ordförande

tel 070 - 814 78 33

mail Lokalföreningen Parkinson Jönköping


 

  Ingemar Karlsson

vice ordförande


 

  Ann-Marie Andersson

Kassör


 

  Margit Jönsson

Sekreterare


 

 Monica Karlsson

Ledamot


 

  Sigbritt Bodin

Ledamot


 

   Ingemar Graff 

Ledamot


 

  Sven-Olof Bodin

Suppleant


sidan uppdaterad 20170414, LvP