Parkinson Föreningen i Ystad

Anhörigstöd

Anhöriga svarar för en stor del av det stöd som långvarigt sjuka, äldre och personer med funktionsnedsättning behöver i sin dagliga livsföring. Den som är anhörig har ofta en stark vilja att ställa upp och hjälpa. Samtidigt finns ett behov att leva sitt eget liv.

Målet för anhörigstödet är att anhöriga ska ges möjlighet till vila och rekreation, information, personligt stöd och gemenskap med andra. Genom att erbjuda stöd vill kommunen värna om anhörigas hälsa och livskvalitet.

 

Hjälpmedel

För dig som behöver hjälpmedel för att förflytta dig eller på andra sätt klara din dagliga livsföring finns möjlighet att låna sådana av kommunen. Det är kostnadsfritt i de flesta kommuner. Det är arbetsterapeut eller sjukgymnast som utifrån medicinsk behovsbedömning provar ut och förskriver de hjälpmedel du behöver. De lär dig även hur du ska använda hjälpmedlen.

Tag kontakt med den kommun du bor i.

 

Skurups kommun

Anhörigstöd    Samordnare                              0705-516600
Hjälpmedel     Arbetsterapeut / sjukgymnast       0411-536000

Sjöbo kommun
Anhörigstöd    Anhörigsamordnare                      0416-273 49
Hjälpmedel     Rehabenheten                             0416-273 85

Tomelilla kommun
Anhörigstöd    Närstödsamordnare                      0417-182 25
Hjälpmedel     Arbetsterapeut / sjukgymnast        0417-184 23

Ystads kommun
Anhörigstöd    Samordnare                                0411-577277
Hjälpmedel     Rehabgruppen                             0411-578959

Simrishamns kommun
Anhörigstöd    Bergengrenska centret                 0414-819165
Hjälpmedel     Arbetsterapeut / sjukgymnast        0414-819339

 

 

 


 

 

 

 

              

 

Vinco villan vår mötesplats

 

Hitta till Vinco villanÖsterleden / Skvadronsvägen

 

Träffar

 

Besök av logoped (febr. 2013)

Vid vår träff den 11 feb i Vinco villan höll logopeden
Lizett Norin en mycket uppskattad föreläsning och
information i ämnet ”Vi höjer rösten”. Lizett gav oss
tips om hur man kan träna sin röst för att bibehålla
styrkan och redogjorde för hur en metod kallad LSVT
som just fokuserar på styrkan kan ge klara förbättringar
under en 4- veckors behandlingstid, 4 tim/dag.

Lizett tog också upp dysfagi (sväljningsproblem) på
ett ingående men ändå lättfattligt sätt. Även här fick
vi tips om knep som kan göra sväljförmågan enklare.

Sammanfattningsvis var det en mycket informativ
två-timmars sittning, som gavs av en av de bästa
föredragshållare vi haft, alla kategorier.

Fikat svaldes med största kunskap denna eftermiddag!
Stort tack, till Lizett Norin.

 

Besök av Dietist  (febr. 2013)

Vid vår träff  den 27 feb. hade vi besök av dietisten Emelie Vikell som föreläste i ämnet  ”hur påverkar kosten effekten av medicinering”. Vi fick en fullständig information i ämnet där vi bl.a.fick veta vad proteinförskjuten kost innebär. Det ställdes många frågor som vi fick besvarade och Emelie gick även runt bland medlemmarna i samband med ”fikat”och besvarade de medlemmar som hade frågor av mer enskild natur. En mycket uppskattad föreläsning och noteras bör att det var ”lapp på luckan”.