Karlstad Startsida

 

Lokalföreningens styrelse finns här »

Innehållsförteckning finns här »
 

Parkinson Karlstad - Program för våren 2018

 

Våra vanliga medlemsmöten håller vi på måndagar kl 13:30 som vanligt. Under våren kommer vi att hålla till i Västerstrandskyrkans lokaler.

Måndagen den 22 januari kl 13.30 i Västerstrandskyrkan. Cirkel Parkinson A - Ö.

Måndagen den 5 februari  kl 13:30. Årslmöte Parkinson Karlstad i Västerstrandskyrkan. Särskild kallelse inkl dagordning kommer att skickas ut senast den 10 januari genom Lars försorg.

Måndagen den 19 februari kl 13.30 i Västerstrandskyrkan. Cirkel Parkinson A - Ö.

Måndagen den 19 mars kl 13.30 i Västerstrandskyrkan. Cirkel Parkinson A - Ö.

Måndagen den 16 april kl 13.30 i Västerstrandskyrkan. Cirkel Parkinson A - Ö.

Måndagen den 14 maj Vårresa. Samling vid Mariebergsskogens parkering kl 10.00. Särskild inbjudan kommer att skickas ut genom Lars försorg.

 

Särskilda projekt:

Boxning: Den från vårsäsongen så populära boxningsträningen kommer att fotsätta i höst med start tisdagen den 5 sept. Passen kommer att hållas i Livskrafts lokaler på universitetet på Kronoparken med start kl 15:00 på tisdagar och torsdagar.

Bussar går hela tiden från Centrum. 1.an går i stort sett raka vägen från torget och resan tar knappt 10 min. Linje 2 går över Norrstrand och linje 3 över Rud. Alla bussar stannar precis utanför universitetet . Där möter instruktören vid första tillfället och visar vägen. Det finns också en stor parkering bakom lokalen och som är mycket billigare än den vid Karolinen.

Priset för höstterminen är 1 950:- för 28 schemalagda pass. Enstaka pass kostar 120:-. Första passet är gratis. De som inte redan är anmälda till boxningspassen gör detta till Sonja Sakari på tfn: 054- 83 49 78 eller på mail sonja@edsgatan.se. Även de som inte varit med tidigare är välkomna att delta.

Dans: Torsdagen den 21 sept. kl 15:00 startar vi en ”danskurs” under sakkunnig ledning. Kursen siktar till träning i rytmik, rörelse och balans till musik. Kursen kommer att hållas  i en lokal på Drottninggatan i Karlstad  och leds av danspedagog.  Intresserade, som inte redan anmält sig, gör detta till Sonja Sakari på tfn: 054- 83 49 78 eller på mail sonja@edsgatan.se  senast den 11 sept. För Parkinsonsjuka är kursen kostnadsfri. De som slutgiltigt anmält sig får information om vilken lokal  på Drottninggatan som blir aktuell.

Välkomna

Hälsar styrelsen genom Sonja och Lars

 

 

 

 

Länkar

Värmland startsida

Karlstad

Kristinehamn

Kontakta oss

 

 

 

 

Webbansvarig: Hans Forsberg
(Vill du skicka ett mejl med förslag
till förbättringar eller någon annat
önskemål kan du klicka på namnet.
Fungerar inte detta skickar du mejlet till
hans.forsberg@live.com)

Sidan uppdaterad: 2018-01-21