Karlstad Startsida

Lokalföreningens styrelse finns här »

Innehållsförteckning finns här »
 

Parkinson Karlstad - Program för hösten 2017

 

Våra vanliga medlemsmöten håller vi på måndagar kl 13:30 som vanligt. Under hösten kommer vi åter att hålla till i Västerstrandskyrkans lokaler

Måndagen den 28 augusti har vi vår höstupptakt i Tolita Kvarn. Se separat inbjudan nedan.

Måndagen den 25 sept. samlas vi i Västerstrandskyrkan kl 13:30. Vi delar in oss i två grupper sjuka resp. anhöriga. Tag med Parkinsonjournalen som diskussionsunderlag!

Måndagen den 30  okt. samlas vi i Västerstrandskyrkan KL 13:30. Då kommer vår medlem konstnären Grete Lindström att prata om sin konst och visa prov på sina tavlor.

Måndagen den 13 nov. samlas vi i Västerstrandskyrkan kl 13:30. Vi delar då in oss i två grupper sjuka resp. anhöriga. Glöm inte Parkinsonjournalen.

Lördagen den 9 dec. samlas vi i Västerstrandskyrkan kl 15:00 för firande av vår traditionella julfest. Separat inbjudan kommer att skickas ut..

 

Särskilda projekt:

Boxning: Den från vårsäsongen så populära boxningsträningen kommer att fotsätta i höst med start tisdagen den 5 sept. Passen kommer att hållas i Livskrafts lokaler på universitetet på Kronoparken med start kl 15:00 på tisdagar och torsdagar.

Bussar går hela tiden från Centrum. 1.an går i stort sett raka vägen från torget och resan tar knappt 10 min. Linje 2 går över Norrstrand och linje 3 över Rud. Alla bussar stannar precis utanför universitetet . Där möter instruktören vid första tillfället och visar vägen. Det finns också en stor parkering bakom lokalen och som är mycket billigare än den vid Karolinen.

Priset för höstterminen är 1 950:- för 28 schemalagda pass. Enstaka pass kostar 120:-. Första passet är gratis. De som inte redan är anmälda till boxningspassen gör detta till Sonja Sakari på tfn: 054- 83 49 78 eller på mail sonja@edsgatan.se. Även de som inte varit med tidigare är välkomna att delta.

Dans: Torsdagen den 21 sept. kl 15:00 startar vi en ”danskurs” under sakkunnig ledning. Kursen siktar till träning i rytmik, rörelse och balans till musik. Kursen kommer att hållas  i en lokal på Drottninggatan i Karlstad  och leds av danspedagog.  Intresserade, som inte redan anmält sig, gör detta till Sonja Sakari på tfn: 054- 83 49 78 eller på mail sonja@edsgatan.se  senast den 11 sept. För Parkinsonsjuka är kursen kostnadsfri. De som slutgiltigt anmält sig får information om vilken lokal  på Drottninggatan som blir aktuell.

Välkomna

Hälsar styrelsen genom Sonja och Lars

 

 

 

 

Länkar

Värmland startsida

Karlstad

Kristinehamn

Kontakta oss

 

 

 

 

Webbansvarig: Hans Forsberg
(Vill du skicka ett mejl med förslag
till förbättringar eller någon annat
önskemål kan du klicka på namnet.
Fungerar inte detta skickar du mejlet till
hans.forsberg@live.com)

Sidan uppdaterad: 2017-10-02