Kristinehamn Historia

 

Lokalföreningen Parkinson Kristinehamn bildas den 24/9 2008, med sitt 1:a Årsmöte. Man hade innan bedrivit Cirkelverksamhet i Kristinehamn sedan hösten 1996 som startades av Per-Inge Larsson.  Han arbetade för att medlemmarna skulle få kunskap om Parkinson sjukdom och social samvaro.

Per-Inge Larsson startade våren 1997 länsföreningen Parkinson Värmland som hade sina styrelsemöten i Kristinehamn fram till 1999. De fick då lokal i Karlstad.

 Torsten Bergström och hans fru Inga-Britt Bergström fortsatte sedan från  våren 1997 med cirkelverksamheten i Kristinehamn. Verksamheten bestod av litteraturstudier och social samvaro och ibland någon gästföreläsare.

Marianne Haasma började hjälpa till med cirkelverksamheten 2006. Bytte lokal till Landahuset Spelmansgatan 44 Kristinehamn.  Gjorde två utskick om året. Med ett program för kulturaktiviteter, Anhöriggruppens program och ett försättsblad.

Försättsbladet informerade om sjukgymnastik i grupp, RGRM (Ronnie gardiners Rytmmetod) och samtalscirkeln på KPS.

Kulturaktiviteter var träffar för både den Parkinsonsjuke och dess närstående som gav dem information om forskning, behandlingar, kunskap om sjukdomen och tog även upp medlemmarnas problem i vardagen.

 Per-Inge Larsson bildade 1998 i Kristinehamn en anhöriggrupp som leddes av hans fru Hill-Britt Larsson. Det var möten där man träffade andra personer i samma situation och där man upplevde att man inte var ensam med vardagens svårigheter som det innebär att vara anhörig till en svårt sjuk person. Anhörigverksamheten som började i Värmland följdes upp av Förbundsordförande Susanna Lindvall som gav Hill-Britt Larsson i uppgift att sprida den över hela landet.1998 anordnades en träff på Selma Lagerlös hotell Sunne, för anhörigansvarig i respektive län.

 Margareta Sund tog över anhöriggruppens ledarskap 2006 som hon hade till hösten 2008.

Berit Eriksson blev den 24 sept. 2008 invald i styrelsen som anhörigansvarig. Hon gör program höst och vår blandat med kultur, samtal och social samvaro. Berit gick med i stödgruppen för Anhörigstöd i Kristinehamn kommuns regi. De startade Anhörigcafet  som idag är Anhörigcentrum.  Stödgruppen hjälper till med programvalet till Må bra aktiviteter, Berit Eriksson har många framträdande i olika evenemang, där hon berättar om sin uppgift som anhörigansvarig i en föreningsstyrelse och även som anhörigvårdare.

 

Länkar

Värmland startsida

Arvika

Hagfors

Karlstad

Kristinehamn

Säffle

Kontakta oss

Kristinehamn Innehåll

 

Webbansvarig: Hans Forsberg
(vill du skicka ett mejl med förslag
till förbättringar eller någon annat
önskemål kan du klicka på namnet)

Sidan uppdaterad: 2012-10-20