Värmland Startsida

 

 

Du har nu kommit till Länsföreningen Värmlands startsida. En av länsföreningens uppgifter är att stimulera bildandet av lokalföreningar och kontakten mellan dessa och länsföreningen. Länsföreningen ska tillvarata de parkinsonsjukas intressen och samarbeta med landstinget och neurologkliniken. Föreningen arrangerar två medlemsmöten med "kunskapsberikande inslag" varje år. För att titta på länsföreningens verksamhetsplan klickar du här »

 

I den högra spalten finns länkar till de olika lokalföreningarna. Vill du delta i någon lokalförenings arbete eller har förslag till aktiviteter finns namn, telefonnummer och epostadresser här »
Alla medlemmar i Parkinson Värmland är välkomna till alla lokalföreningars aktiviteter. Kontrollera bara om det behövs någon förhandsanmälan.
 

Allmän information om Parkinsons sjukdom finns på sajten 1177. Du kommer dit om du klickar här ». Riklig och faktagranskad information hittar du också om du placerar pekaren på "Om Parkinsons sjukdom" överst på sidan och klickar på det ämnesområde som du vill läsa om.

 

Det finns ett vårdprogram för patienter med Parkinsons sjukdom i Värmland. Du kommer till texten om du klickar här »

 

Några kloka råd om Parkinsons sjukdom hittar du här »


Nätverket för personer i yrkesverksam ålder med Parkinson heter Yngre Parkinson. Vill du läsa mer om Yngre Parkinson kan du klicka här »
 

Ett möte har hållits mellan företrädare för Parkinson Värmland och neurologkliniken 2012-11-05 för att diskutera hur vården på neurologkliniken ska bli så bra som möjligt i samband med medicinjustering. Marianne Haasmas beskrivning av mötet och vad man kom fram till kan du läsa här »


Om du har synpunkter eller klagomål på något inom vården vänder du dig i första hand till personalen på den mottagning eller avdelning, där du blivit behandlad. Hos IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg) finns råd om vart du skall vända dig vid klagomål på vården. IVO´s hemsida kan du läsa om du klickar här »
Inom varje landsting finns en patientnämnd, som du också kan vända dig till. Klicka här » för att komma till Patientnämnden inom Landstinget i Värmland.
 

En innehållsförteckning för länsföreningens webbplats finns här »

 Program våren 2019


Årsmöte Parkinson Värmland

Torsdag 14 februari kl 18:00

Funktionsrätts (tidigare HSO) lokaler S Kyrkogatan 11, Karlstad.

Program:
18:00 - 18:10 Hälsningsanförande
18:10 - 18:45 Årsmötesförhandlingar
18:45 - 19:30 Kaffe med landgång

För verksamhetsberättelse klicka här »

För verksamhetsplan klicka här här »

För valberedningens förlsag klicka här här »

Anmälan om deltagande senast torsdag 7 februari till:
Sonja Sakari på tel 054-834978 eller mejl sonja@edsgatan.se

 

Av de 287 medlemmar vi har i Värmland är det tyvärr bara en mindre del, som kommer på våra möten och föredrag. I många fall beror det säkert på att det är för långa reseavstånd. Ni kanske inte vet vad vi sysslar med trots den information vi skickar ut. Ett tips är att ni kommer till årsmötet och får information och kan ställa frågor. Ett annat är att ni kommer på lokalföreningarnas träffar där ni lär känna personer, som har samma problem och med vilka ni kan utbyta erfarenheter. Vi behöver Era åsikter om föreningen och hur vi arbetar.

 

Vi hälsar Er även välkomna till följande evenemang under våren. Notera tider i era almanackor. Ytterligare inbjudan kommer inte att skickas ut.

 

Onsdagen den13 feb. kl 13:30

kommer Anna Stigsdotter från Karlstads universitet till Sessionssalen i Biblioteket i Karlstad och föreläser om minnesträning. Föreläsningen är öppen för alla och är gratis.

Minnesträning, ett forskningsprojekt på universitetet i Karlstad.

Som ni vet från vårt vårprogram, som vi i Parkinson Värmland har skickat, hade vi besök av professor Anna Stigsdotter-Neely den 13/2 på biblioteket i Karlstad. Hon höll ett föredrag om den forskning hon bedriver om minnesträning i allmänhet och speciellt på personer med neurologisk störning av något slag.

Hon har nu fått öronmärkta pengar till forskning om minnesträningens betydelse för Parkinsonpatienter. Det är en studie där man behöver frivilliga deltagare. Studien börjar med ett besök på ung. 3 timmar i Karlstad där man går igenom hur träningen kommer att gå till. Blir man antagen får man tillgång till träningsprogrammet på datorn och kan sitta hemma och träna. Man får tillgång till ett lösenord och sedan är det bara att sätta igång.

Varje pass tar ung 30 min. och skall köras 4 till 5 ggr i veckan under 6 veckor. Efter genomförd  6-veckorsperiod väntar ett besök i Karlstad där en uppföljning av träningen sker.

Den som deltar i undersökningen kommer att få 1000:- för besväret.

Du som känner dig manad att delta i undersökningen kontaktar Neurologen i Karlstad eller vänder dig direkt till Anna Stigsdotter-Neely på meiladressen: anna.neely@kau.se eller per telefon 054-700 15 45.

 

Gör en insats och hjälp forskningen!

Parkinson Värmland

Lars Johansson

sekreterare

 

Onsdagen den 20 mars kl 13:30

kommer professor Filip Bergquist från Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg till Sessionssalen i Biblioteket i Karlstad och föreläser om rörelsemätningar, som görs på Parkinsonpatienter. Ett mycket intressant ämne för parkinsonpatienter och deras anhöriga eftersom det är just rörelseförmågan, som blir nedsatt på patienter med diagnosen Parkinsons sjukdom. Även denna föreläsning är öppen för alla och är gratis.

 

 


 

Diverse

Lär dig bemästra vardagen!

Patient- och närståendeutbildning tillsammans med erfarna brukare. För att se ett kortfattat informationsmaterial i pdf-format klickar du här »

Socialstyrelsen har gett ut en informationsskrift om Patient- och närståendeutbildning med hög delaktighet, som behandlar verksamheten i Värmland. Du kan läsa skriften om du klickar här »

 

Årets Parkinsonteam 2014

Parkinsonförbundet har utsett Parkinsonteamet på neurologkliniken vid CSK till "Årets Parkinsonteam". Vid en högtidlig ceremoni den 15 september överlämnade förbundets ordförande Bo Jäghult ett hedersdiplom till Parkinsonteamet. Landstinget representerades av bl a landstingsdirektören Gunilla Andersson och landstingsrådet Elisabeth Kihlström. Även divisionschefen Henrik Svensson med flera var på plats. Några från Parkinson Värmland deltog också liksom två medlemmar från styrelsen för Parkinson Västmanland, Eva Strandell och Gärd Olsson.

Hedersdiplomet kommer att sättas upp på neurologmottagningen.

 

Från vänster ses klinikchef Marita Toreheim Kase, kurator Margareta Tauberman, överläkare Johan Rådberg, sjuksköterska Urban Sundin, sjuksköterska Berit Löved, kurator Judith Strömdahl, sjukgymnast Britt-Marie Eriksson, sjuksköterska Christina Bjerke och Parkinsonförbundets ordförande Bo Jäghult. Arbetsterapeut Agneta Leijon-Hjalmarsson kunde inte delta.

 

Länkar

Värmland startsida

Karlstad

Kristinehamn

Kontakta oss

Värmland Information om Parkinson på 1177

Värmland Vårdprogram Parkinson

Värmland Innehåll

 

 

 

 

Webbansvarig: Hans Forsberg
(Vill du skicka ett mejl med förslag
till förbättringar eller någon annat
önskemål kan du klicka på namnet.
Fungerar inte detta skickar du mejlet till
hans.forsberg@live.com)

Sidan uppdaterad: 2019-03-16