Värmland Startsida

 

 

Du har nu kommit till Länsföreningen Värmlands startsida. En av länsföreningens uppgifter är att stimulera bildandet av lokalföreningar och kontakten mellan dessa och länsföreningen. Länsföreningen ska tillvarata de parkinsonsjukas intressen och samarbeta med landstinget och neurologkliniken. Föreningen arrangerar två medlemsmöten med "kunskapsberikande inslag" varje år. För att titta på länsföreningens verksamhetsplan klickar du här »

 

I den högra spalten finns länkar till de olika lokalföreningarna. Vill du delta i någon lokalförenings arbete eller har förslag till aktiviteter finns namn, telefonnummer och epostadresser här »
Alla medlemmar i Parkinson Värmland är välkomna till alla lokalföreningars aktiviteter. Kontrollera bara om det behövs någon förhandsanmälan.
 

Allmän information om Parkinsons sjukdom finns på sajten 1177. Du kommer dit om du klickar här ». Riklig och faktagranskad information hittar du också om du placerar pekaren på "Om Parkinsons sjukdom" överst på sidan och klickar på det ämnesområde som du vill läsa om.

 

Det finns ett vårdprogram för patienter med Parkinsons sjukdom i Värmland. Du kommer till texten om du klickar här »

 

Några kloka råd om Parkinsons sjukdom hittar du här »


Nätverket för personer i yrkesverksam ålder med Parkinson heter Yngre Parkinson. Vill du läsa mer om Yngre Parkinson kan du klicka här »
 

Ett möte har hållits mellan företrädare för Parkinson Värmland och neurologkliniken 2012-11-05 för att diskutera hur vården på neurologkliniken ska bli så bra som möjligt i samband med medicinjustering. Marianne Haasmas beskrivning av mötet och vad man kom fram till kan du läsa här »


Om du har synpunkter eller klagomål på något inom vården vänder du dig i första hand till personalen på den mottagning eller avdelning, där du blivit behandlad. Hos IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg) finns råd om vart du skall vända dig vid klagomål på vården. IVO´s hemsida kan du läsa om du klickar här »
Inom varje landsting finns en patientnämnd, som du också kan vända dig till. Klicka här » för att komma till Patientnämnden inom Landstinget i Värmland.
 

 


Program våren 2020

 

Parkinson Värmland

Kallelse till årsmöte 2020

 

Härmed kallas du till årsmötesförhandlingar i Parkinson Värmland

Torsdagen den 13 feb. kl 18:00

Plats: Funktionsrätts lokaler Kyrkogatan 11 i Karlstad.

 

Program

 

18:00 - 18:10                      Hälsningsanförande

18:10 - 18:45                      Årsmötesförhandlingar

18:45 - 19:30                      Kaffe med landgång

 

Dagordning finns r.

 

Anmälan om deltagande senast fredagen den 7 feb. till:

Lars Johansson på tfn: 070 – 240 48 01 eller på mailadress: julius.johansson @bredband.net

 

Varmt Välkomna Hälsar Styrelsen

Gm Lars Johansson

Seklreterare

 

Av de 283 medlemmar vi har i Värmland är det tyvärr bara en mindre del, som kommer på våra möten och föredrag. I många fall beror det säkert på att det är för långa reseavstånd. Ni kanske inte vet vad vi sysslar med trots den information vi skickar ut? Ett tips är att ni kommer till årsmötet och får information och kan ställa frågor. Ett annat är att ni kommer på lokalföreningarnas träffar där ni lär känna personer, som har samma problem och med vilka ni kan utbyta erfarenheter. Vi behöver Era åsikter om föreningen och hur vi arbetar.

Gå in på Parkinsonforbundet / länsförening varmland lokalförening / Karlstad eller Kristinehamn. Där ser ni vilka aktiviteter som är på gång i lokalföreningarna.

 

Vi hälsar Er även välkomna till följande evenemang, som är öppet för allmänheten:

Torsdagen den 27 feb. 2020 kl 14:00

arrangerar Parkinson Värmland en föreläsning av Inga-Britta Sundqvist i Karlstads Biblioteks sessionssal. Föreläsningen handlar om antiinflammatorisk kost och dess betydelse för en frisk tarmflora. 

 


Diverse

Lär dig bemästra vardagen!

Patient- och närståendeutbildning tillsammans med erfarna brukare. För att se ett kortfattat informationsmaterial i pdf-format klickar du här »

Socialstyrelsen har gett ut en informationsskrift om Patient- och närståendeutbildning med hög delaktighet, som behandlar verksamheten i Värmland. Du kan läsa skriften om du klickar här »

 

 

 

Länkar

Karlstad

Kristinehamn

Kontakta oss

Värmland Information om Parkinson på 1177

Värmland Vårdprogram Parkinson

Värmland Innehåll

 

 

 

 

Webbansvarig: Hans Forsberg
(Vill du skicka ett mejl med förslag
till förbättringar eller någon annat
önskemål kan du klicka på namnet.
Fungerar inte detta skickar du mejlet till
hans.forsberg@live.com)

Sidan uppdaterad: 2020-02-01