Styrelsen för Parkinson Karlstad 2020

 

 

Ordförande:                       Arne Grahn, Åkervägen 23, 66340 Hammarö.

                                            Mobil: 070-601 61 92

                                            e-post: arnegrahn3@gmail.com

 

Vice ordförande:                Inger Grahn Åkervägen 23, 66340 Hammarö.

                                            Mobil: 070-601 61 92   

                                            e-post: inger.grahn48@gmail.com

 

Sekreterare:                         Lars Johansson, Harkevålsvägen17, 665 32 Kil

                                            Tfn: 0554-126 68  Mobil: 070-240 48 01

                                            e-post: julius.johansson@bredband.net

 

Kassör:                                Berit Nilsson  Opalvägen 59, 65593 Karlstad,

                                            Tfn:054-86 64 52   Mobil: 070-485 16 25

                                            e-post: berit.nilsson43@yahoo.se                                                                                                       

 

Ledamot:                            Anna-Karin Olofsson, Näckens väg 12, 65345 Karlstad

                                            Mobil: 073 801 10 11

                                            e-post: kurt.norberg@comhem.se

                                           

 

 

Revisorer:                           Bengt Nordlund, Hemvägen 2 B, 65347 Karlstad.

                                            Mobil: 070-827 48 73

                                            e-post: nordlund.bengt@gmail.com

 

 

Valberedning:                     Sonja Sakari, Kvällsvägen 3, 65592 Karlstad

                                            Tfn: 054- 83 49 78    Mobil: 076 883 49 78

                                            e-post: sakarisonja@gmail.com