Release av LIV-bok 8 november 2019

Fredagen den 8 november hölls release av boken ”Projekt LIV - för dig med stroke eller Parkinson”. Inbjudna var partners, politiker, läkare och andra inom vården, projektdeltagarna med familj, vänner och arbetskamrater. Lokalen på SMAK i Malmö konsthall var i det närmaste fullsatt.

Vi blev välkomnade av regionsekreterare Vesna Sinobad från KFUM Syd. Hon berättade hur stolt hon var över projekt LIVs resultat i form av en vacker bok. Den är färgrik med bilder men också sann och verklig med sina berättelser.

Därefter tog Roko Kursar, kommunstyrelsens vice ordförande och kommunalråd för funktionsstöd ordförande i Fuktionsstöd Malmö stad, över. Även han lyfte fram berättelserna och vikten av gemenskap och ökad livskvalitet.

Monica Vikingsson, tidigare ordförande i länsföreningen Parkinson Skåne, ledde sedan ett samtal mellan Ivan-Thomas Brilje (projektledare), Eric Svensson (aktivitetsledare), Rita Sant och Anders Rutensköld från Strokeföreningen Malmö samt Bertil Palm från Parkinson Sydöst.

Ivan-Thomas och Eric berättade hur projektet startade och hur det utvecklats tillsammans med deltagarna. Varför de valde att vända sig till personer som drabbats av stroke eller Parkinson, var den gemensamma nämnaren hjärntrötthet.

Rita, Anders och Bertil berättade hur de upplevde sin hjärntrötthet, hur den helt kan slå ut orken så att man måste lägga sig och sova. De berättade också hur de i projekt LIV funnit verktyg som hjälper dem att fungera i vardagen och få ordning på sina tankar, stress och oro. På frågan varför de tycker att boken är viktig, var att de önskat att den funnits när de blev sjuka och redan då kunnat få den hjälp de behöver. Deras förhoppning är att boken ska finnas på stroke- och Parkinsonavdelningar i framtiden.

Ivan-Thomas och Eric avslutade med att informera om projekt LIVs fortlevnad och spridning. Deras mål är att det kommer att finnas LIV-grupper i hela Sverige. För att uppnå detta krävs utbildning av LIV-ledare och redan i vår påbörjas utbildning i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och Cencus.

Monicas sista fråga var hur man anmäler sig till en LIV-grupp. Enklast är att kontrollera med sin förening eller att gå in på LIVs hemsida: www.projektliv.se .
Efter frågestunden var det mingel och förtäring - ljudnivån visade på att det knöts kontakter.

Text: Monica Vikingsson
Foto: Carlo Falk


Här kan du läsa boken om Projekt LIV - Öppna e-bok