Världsparkinsondagen 2019

Världsparkinsondagen den 11 april tog sin början på Scandic Star Hotell i Lund. Moderator Lars Mogensen introducerade konferensprogrammet, vilket följdes av en kort presentation av Gerard Müller, ordförande i Parkinson Skåne. Temat för årets öppna föreläsningar var ”Kunskap skall delas”.

Första föreläsare på programmet var docent Andreas Puschmann som behandlade genetiska aspekter av Parkinsons sjukdom. 10-15% av de som har Parkinsons sjukdom har nära släktningar som har sjukdomen.

Nästföljande föreläsare docent Ruben Smith fokuserade på biomarkörer vid neurodegenerativa sjukdomar som Parkinsons sjukdom och de så kallade atypiska parkinsonism-sjukdomarna.

Efter en kortare paus, tog docent Tomas Deierborg vid och föreläste om fysisk aktivitet vid Parkinsons sjukdom. Tomas Deierborgs forskargrupp studerar hjärnans inflammatoriska celler, de så kallade Mikroglia-cellerna. Gruppen studerar vilken funktion dessa celler har i hjärnan vid neurodegenerativa sjukdomar, såsom Parkinsons sjukdom. Gruppen studerar även hur fysisk aktivitet kan påverka inflammation i hjärnan och därmed verka skyddande vid dessa sjukdomar.

Professor Per Odin fortsatte genom att behandla vård i sena stadier av Parkinsons sjukdom. Han fokuserar sedan 1987 kliniskt och forskningsmässigt på Movement Disorders och framför allt på Parkinsons sjukdom. De senaste åren har Per Odin deltagit i studier kring de mest framskridna stadierna av sjukdomen och användandet av palliativa terapimetoder.

Efter fikauppehåll, avslutandes dagens föreläsningsserie av professor Angela Cenci Nilsson som berörde framtida farmakologiska behandlingar vid Parkinsons sjukdom. Angela Cenci-Nilssons forskargrupp studerar förändringar i de basala ganglierna efter skada och/eller behandling. Forskningens huvudinriktning innefattar de mekanismer som ligger bakom såväl sjukdomsförloppet vid Parkinsons sjukdom, som effekterna av olika behandlingar. Gruppens yttersta mål är att utveckla nya behandlingar för Parkinsons sjukdom.

Före den avslutande paneldebatten om framtidsutsikterna, uppmärksammades Kristina Rosqvist som mottagare av Åke Ljungdahls pris 2019 till forskning om Parkinsons sjukdom i de svåraste stadierna. Priset är på 100 000 kronor.

Moderatorn Lars Mogensen avrundade konferensen genom att överlämna ordet till Gerard Müller, ordförande i Parkinson Skåne, för några sista ord. Undertecknad tackade moderatorn för sitt vägledarskap, forskarna för intresseväckande föreläsningar och publiken för visat engagemang samt i övrigt för en intressant och välgenomförd konferens.

Gerard Müller, ordförande​