Dalarna Verksamhetsplan 2021
    • Föreningens huvudsyfte är att verka för en bättre vård och behandling av Parkinsonsjuka i länet så att bästa möjliga livskvalitet kan uppnås. Parkinsons sjukdom är komplicerad.
    • Att känna samhörighet, att ha någon som förstår din livssituation.  Vi vill skapa mötesplatser, sprida och dela med oss av viktig information och fakta. Tillsammans är vi mindre ensamma.
    • Verka för att återuppliva grupperna i Avesta och Ludvika
Studiecirklar finns två stycken i Falun, en i Orsa/Mora och en i Rättvik/Leksand.
    • Vår nuvarande webmaster Ove Andersson ansvarar för Insidan, vårt lokala informationsblad, som ges ut ett par gånger per år. Vår hemsida nås via Parkinsonförbundets hemsida.
    • Vi planerar att anordna årsmöte i februari, ett vårmöte/Må bra-dag i april/maj och ett höstmöte under 2021.
    • Det finns önskan om att starta en ren anhöriggrupp till Parkinsonsjuka i länet.
    • Nya informatörer för personal inom boende/utbildningar runt om i länet behövs.
    • Ordna träffar för yngre Parkinson upp till 65 år.
    • Vi ska genomföra minst ett styrelsemöte i månaden under verksamhetsåret förutom juni, juli och december.
    • Verksamhetsplanen 2020 har inte kunnat genomföras fullt ut
p g a pandemin Covid-19.