Kristinehamn
Verksamhetsberättelse 2018

 


                                                                                                                                                                    

Parkinson Kristinehamn Verksamhetsberättelse för år 2018

 

Ordförande                         Maria Odenbrand

Vice ordförande                  Hans Forsberg

Sekreterare                        Christer Syrén

Kassör                                 Sune Andersson

Ledamot                             Berit Eriksson

Ledamot                             Helena Johansson

Ledamot                             Leif Johansson

Suppleant                            Hilde Karlsson

Suppleant                            Peter Haasma

Revisor                                Margaretha Löfdahl

                                           

Valberedningen                  Göran Palmkvist

                                            Marianne Haasma

Firmatecknare: Ordförande Maria Odenbrand och kassör Sune Andersson

Teckningsrätt: Ordförande Maria Odenbrand och kassör Sune Andersson

 

Ekonomi

Se bifogad bilaga 1.  Balans och resultaträkningen.

 

 

 

Medlemsmöten

 • Årsmöte den 7 februari. Det har varit ett år med mycket aktiviteter, där många av medlemmarna hjälpt till att arrangera dem.
 • Den 14 mars besökte kommunens informatör Camilla Andersson föreningen. Fokus var ekonomiska frågor; när en partner behöver särskilt boende eller hemsjukvård/hemtjänst.
 • Björn Nyström berättade om Broströms historia den 11 april.
 • Våren avslutades med en resa till Goda Rum i Kumla den 30 maj.
 • Höstens fem aktiviteter påbörjades med uppstart på Café Pärlan den 15:e augusti.
 • 12 september fick vi besök av Lina Alholaly. Temat ”En nyanländ berättar om sin flykt från Syrien”.
 • 17 oktober fick vi information av kommunens biståndshandläggare Anne Wikborg och Anna-Karin Wincentsson. De berättade om rutiner vid hemgång efter vistelse på sjukhus. De informerade även om den nya lag som trädde i kraft första januari som handlar om samverkan mellan kommun och landsting.
 • Björn Kea Antonsson återkom till oss den 7 november och berättade om Keas historia.
 • Jullunch 5 november på KCC. Kostnad 285 kr /person. Medlemmarna betalade 150 kr.

 

Anhöriggruppens möten

 • Träff på Norrgården 24 mars med temat ”Social samvaro”.
 • Besök till Gråbo arbetarmuseum den 25 april. Dagen avslutades med fika på Nobelmuseet.
 • Den 25 augusti var anhöriggruppen till Smörgåsnisse i Stockviken, Storfors och smakade på utbudet av landgång/smörgåsrulle och kaffe.
 • Träff på Norrgården 22 september. Tillsammans läste man Parkinsonjournalen, fikade och umgicks.
 • 24 oktober avnjöts en god buffé på nya Golfrestaurangen i Kristinehamn.
 • på Ejes konditori för möttes man för social samvaro den 24 november.
 • Avslut med Lussekaffe och julklapp den 8 december.

 

 Samtalscirkeln

Det hölls fyra cirklar på våren med en månads mellanrum. Man samtalar om hur det är att leva med Parkinson sjukdom och hur man löser de problem som uppstår i vardagen.

På hösten hölls inga cirklar då ledare saknades.

 

 

Styrelsemöten

Styrelsen har haft sju möten under året, fyra gånger under våren med årsmötet och tre möten under hösten.

 

Uppsökande verksamheten

Uppsökande verksamhet har till uppgift att kontakta de personer, både Parkinsonsjuka och anhöriga som varit delaktiga på möten eller haft stödjande kontakt med föreningen.

Ansvariga för året har varit Karin och Göran Palmkvist samt Kerstin Kulling.

 

Cirkelträning

Under året har fem personer deltagit på träningen vid två tillfällen per vecka.

 

RGM (Ronnie Gardiners musikmetod) har en grupp på upp till sju personer deltagit, varav två med andra neurologiska sjukdomar. Det har varit elva gånger på våren och sju gånger på hösten. Information till nya medlemmar gavs möjlighet 4/12. Dock visades inget intresse.  

 

Rådet för Funktionshindrades frågor (RFF)

Peter Haasma är vald att företräda handikapprörelsens medlemmar i RFF under valperiod 2014 – 2018. Peter är vice ordförande RFF. Bl.a. har det tagits fram en ny trafikpolicy, nya toaletter ska monteras före sommaren-19.

 

Kontakter med Parkinson Värmland

Sune Andersson, ledamot i styrelsen för Parkinson Värmland, har under året delgett oss information från Länsföreningens arrangemang och information från Värmlands landsting.

 

Funktionsrätt Sverige

Marianne och Peter Haasma har tillsammans med landstingets personal Margareta Tauberman och Monika Magnusson bevistat Funktionsrätt Sveriges extra kongress, för att informera om PNU (patient- och närståendeutbildning) den 9 mars 2018. Peter och Marianne berättade om Parkinson Värmlands arbete att få ett bättre omhändertagande av de Parkinsonsjuka och deras anhöriga. PNU, som nu har funnits i 10 år och fortfarande bedriver utbildning med 2 grupper årligen.

Margareta Tauberman informerade om PNU:s modell och upplägg.

Monika Magnusson informerade om att patienterna nu har mycket mer kunskap om sjukdomen och ringer inte så ofta.

De besparingar som uppstår går in i utvecklingen av vården.

 

 

Kontakter med Parkinsonförbundet

Genom vår representant i förbundet, Peter Haasma, har vi under året fått kontinuerliga rapporter.

 

Medlemsantalet               

Har 68 medlemmar i Lokalföreningen. Varav 31 medlemmar som har Parkinson sjukdom.

Två medlemmar har avlidit under året.

 

Kristinehamn 2018-12-31
 

Ordförande Maria Odenbrand                                                        Sekreterare Christer Syrén

_________________________                                                      __________________________

 

Vice ordförande Hans Forsberg                                                      Kassör Sune Andersson

__________________________                                                 ____________________________

 

Ledamot Berit Eriksson                                                                      Ledamot Helena Johansson

__________________________                                                   ____________________________

 

Suppleant Leif Johansson

_________________________