Värmland

Verksamhetsplan 2019

 

 

 

1)

Parkinson Värmland utgör en paraplyorganisation med lokala föreningar i länet. Vi ska arbeta för att nå så många Parkinsonsjuka och deras anhöriga som möjligt genom att försöka bilda nya lokala grupper/föreningar ute i länet. Vi skall lägga minst ett styrelsemöte på våren och ett på hösten på orter utanför Karlstad och där bjuda in Parkinsonsjuka i det området

 

 

2)

Vi fortsätter att gemensamt med Landstinget och Neurologkliniken utveckla Parkinsonteamet i vårt län. Vi strävar efter att den parkinsonsjuka ska få individuell behandling under hela sjukdomsförloppet och värjer oss mot att ekonomiska prioriteringar blir avgörande vid val av behandlingsmetoder.

 

 

3)

Vi ska bevaka att nyinsjuknade erhåller patientutbildning i Parkinsons sjukdom under neurologens regi, detta för att lättare hantera sin vardag.

 

 

4)

Utöver årsmötet genomföra minst två medlemsmöten med kunskapsberikande inslag. Vid

anordnandet av dessa föreläsningar söker vi ekonomiskt stöd via fonder och sponsorer.

 

 

5)

”Lobbyverksamhet” mot politiker och tjänstemän

 

 

6)

Samarbete med andra organisationer som t ex studieförbund och  Funktionsrätt i Värmland mm.

 

 

7)

Aktuell information till medlemmar via e-post, hemsida samt i form av postutskick till de som inte har tillgång till internet.

 

 

8)

Genomföra ca sex styrelsemöten under året varav två på platser utanför Karlstad.