Referat från internatet på Stiftsgården Åkersberg, Höör

Helgen den 13-14 oktober samlades 70 medlemmar från föreningens olika lokalföreningar till det årliga internatet för att få mer kunskap om att leva med Parkinsons sjukdom. Årets tema var: Ökat välbefinnande.

Konferensen inleddes på lördagen med ”Icke motoriska problem” med Klas Wictorin. Vi fick kunskap om de ”osynliga” problem som Parkinsonsjuka kan drabbas av, så som tarmar, blåsa, hjärta, blodtryck mm.

Efter lunch deltog de flesta i en tipspromenad runt Tjurasjön, medan några valde att vila. Det fina höstvädret bidrog säkert till att många ville ut och röra på sig.

Beata Lindholm pratade därefter om ”Fall och gångsvårighet”.

Jonathan Timpka föreläste sedan om ”Oro och ångest vid Parkinsons sjukdom”.

Logopeden Luice Forester förklarade, som sista punkt för dagen, hur röst uppstår och vilka svårigheter som Parkinsonsjuka kan få med att kommunicera. Hon informerade om vilka behandlingar som finns att erbjuda och vikten av att träna sin röststyrka.

Efter kvällens middag blev det först dragning av det sedvanliga lotteriet och kvällen avslutades med ett musikquiz. 

Söndagen inleddes med att Carina Hellqvist, Parkinsonsjuksköterska från Linköping, informerade om den Nationella Parkinsonskolan och därefter presenterade Carina Parkinsonsjuksköterskans roll.

Före lunch gick neurologläkaren Yulia Surova igenom de olika läkemedel som finns för Parkinsons sjukdom. Förutom den medicinska handlingen fick vi även kunskap om vilka biverkningar som kan uppstår i olika fall.


Referat från extra insatt konferens, Annegården, Lund

Tisdagen den 13 november samlades ca 70 medlemmar från föreningens olika lokalföreningar till den extra insatta konferensen för dem som inte fick plats på det årliga internatet på Stiftsgården Åkersberg i Höör.

Klas Wictorin inledde med ”Icke motoriska problem”. Vi fick kunskap om de osynliga problem som Parkinsonsjuka kan drabbas av, så som problem tarmar, blåsa, hjärta, blodtryck mm. Se han presentation här.

Jonathan Timpka föreläste sedan om ”Oro och ångest vid Parkinsons sjukdom”. Se hans presentation här.

Yulia Surova gick igenom de olika läkemedel som finns för Parkinsons sjukdom. Förutom den medicinska handlingen fick vi även kunskap om vilka biverkningar som kan uppstår i olika fall. Se hennes presentation här.

Det är glädjande att se att ca 140 av våra medlemmar har deltagit i utbildningarna om ett ökat välbefinnande.

Monica Vikingsson

 

 

 

Deltagarna avslutade efter lunch konferensdagen med grupparbete som sedan diskuterades gemensamt. Följande kom fram:

Hur är din upplevelse av att rösten och talet blir försämrat?
Logoped - med återkommande behandling
Lära sig använda rösten - skrikövningar
Tala direkt till personen (ha ögonkontakt)
Det är roligare att träna i grupp
Man måste vara motiverad till träning
Det finns bra appar i mobilen
Lära sig att prata med kortare meningar

Hur upplever du försämrad balans och därmed fallrisk?
Sjukgymnast med Parkinsoninriktning
Svårare med kroppskontrollen
Boxträning ger resultat
Gå mycket och med ryggsäck
Balansträning
Hjälpmedel ger ökad frihet (rollator, permobil)

Hur upplever du ditt medicinintag?
Använder larm i mobilen
2-veckorsdosett (även låsbar)
Har med extra doser (väskan och bilen)
Instruera hemtjänsten
Arbetsterapeuten har tips om dosetter
Dosett med 7 intag per dag (via nätet e-pill.com)
CBD-olja

Vilka är dina erfarenheter av sjukgymnastik?
Kontinuerlig träning efterfrågas
Dans är både roligt och socialt
Golf anpassat för Parkinson (handigolf)
Sittgympa
Boxträning
BIG Neuroactive (stora rörelser)
Vattengymnastik i varmvatten
Gruppträning ökar aktiviteten

Vi väntar nu med spänning på den fullständiga utvärderingen, men en stickprovskontroll säger att deltagarna ger konferensen betyget 4,6 på en 5-gradig skala. Och det betyget är vi naturligtvis väldigt glada för!

Monica Vikingsson och Thomas Winberg